Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

NEFES ALAMIYORUZ !

  • 28.01.2023 10:19

DÜZCE'DE son günlerde  hava kirliliği yaşanıyor.

YOĞUN SİS VAR. HAVA KALİTESİ DÜŞTÜ.

Hava kirliliği aslında ciddi boyutta ama pek dikkat çekmemiş gibi. 2023 yılına yağışsız ve kurak girdiğimizden beri havanın kirli, dumanlı, tozlu olması beraberinde bir çok hastalığı da getirdi. Hava kirliliği alerjik reaksiyonları ve astım hastalarını tetikliyor. Herkes öksürüyor. Her evde hastası olmayan neredeyse yok. Şehrin bir kısmı canlı, aydınlık ve temiz bazı bölgeler ise karanlık, sisli ve  yoğun hava kirliliği yaşanıyor.

Peki!  sağlıklı bir  Düzce nasıl olmalıdır? 

Sağlıklı bir kent sürekli olarak sosyal ve fiziksel olarak gelişen, çevreyi, doğayı koruyan, yeni yeşil alanlar oluşturan, bunları geliştiren ve hayatın tüm fonksiyonlarını yerine getiren, insanların birbirlerini desteklemesine olanak sağlayan, toplumsal kaynakları sürekli olarak genişleten bir şehir olmalıdır. 

DÜZCE sadece elde edilen sonuçlar ile değil, kentin geleceği, sürdürülebilir yatırımları ve kalkınması ile dikkate alınmalıdır. Sağlıklı kent sadece belli bir sağlık seviyesine ulaşmış bir kent değildir. Sürekli gelişen sağlık sektörü ve toplumu bilinçli olmalıdır. Sağlığımızı daha iyiye götürmek için çaba harcamamız gerekir. Hava kalitesinin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların iyi değerlendirilmesi bunlardan bir kaçıdır. Bu yüzden bir kenti değerlendirirken sadece o anki sağlık seviyesine bakılmaksızın ileriye dönük olarak potansiyeli de değerlendirilmelidir.  Her kent sağlıklı bir kent olabilir.  Sağlıklı bir kent olmak için sağlam bir alt yapı ve sürdürülebilir bir çevreci yönetime sahip olması gerekir.

Sağlıklı bir kentin nitelikleri için konut kalitesi de dahil olmak üzere yüksek kalitede temiz, güvenli bir fiziksel çevre, geri dönüşüm ve arıtma tesisleri kurulmalı ve uzun vadede bu istikrarı sürdürülebilecek bir ekosistem,  birbirini destekleyen ve sömürücü olmayan bir toplumsal anlayışıyla yönetimi sağlanmalıdır ve toplumdaki bireylerin kendi hayat, sağlık ve refahını etkileyecek kararlarda etkin katılım ve kontrole sahip olması, şehirde yaşayan tüm bireylerin yemek, su, barınak, gelir, güvenlik, iş vb. temel gereksinimlerinin karşılandığı bir yaşam alanı olması gerekir. Her türlü  hayati ve yenilikçi bir kent ekosistemi, alt yapı ve şehir peyzajına sahip olan Düzce'de, kültürel ve biyolojik mirası ve insanların bağlılığının desteklendiği, herkese ulaşabilen halk sağlığı ve hastalık bakım hizmetlerinin verildiği pozitif sağlık önceliğinin yaşandığı ve düşük seviyede hastalık öyküsü olan DÜZCE'nin geleceği korunmalıdır.

DÜZCE TÜRKİYE ORTALAMASINDA İYİ BİR SEVİYEDE 

Şehirde yaşayanların sağlığı ve bunları etkileyen faktörlerin niteliksel ve niceliksel bir açıklaması, bilimsel cevapları ve şehrimizde çıkan sonuç  profil sorunları için yeni tanımlar, gelişim için yeni  öneriler  bulunur ve faaliyetleri teşvik ederek, ilgili tüm sektörlerin bilgisinin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve sunulması için birlikte çalışmaları sağlanır diye düşünüyorum. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ bu konuda gerekli akademik personele, deneyimli uzman kadrolara sahiptir. Verilerin analizi, raporun hazırlanması, rapor bulgularının sunumu ve iletilmesi ile ilgili rehberlik hizmeti verilerek Düzce'nin kent sağlığı profilinin içeriği hakkında detaylı öneriler sunulabilir. 

Yerel Yöneticiler, İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu ve Sağlık Bilim Kurulu bu konuda Düzce'nin  anahtar ürünlerini ve sağlığın yerel düzeyde geliştirilmesi için gösterilen ciddi çabaların kanıtlanmasını ve güvenilir olmasını sağlar. Sağlığın savunulması, önceliklerinin belirlenmesi ve güvenilirliği için temel görevi yerine getirir. Çıkan sonuçlar, insanların sağlığı ve içinde yaşadıkları şartlar ile ilgili olabilir. Bunlar değişim için son derece gerekli olan araçlardır ve bu yüzden yerel karar alma ve stratejik planlama aşamalarının ayrılmaz birer parçasıdırlar. Profillerin hazırlanması sektörler arası çalışma, toplumun ve medyanın katılımı için eşsiz olanaklar sağlayabilir.

Ortaya çıkan sonuçlar, şehrin toplumsal  profili, topoğrafik yapısı ve jeolojik haritası bir çok şekilde DÜZCE'ye yardımcı olabilir. Gerekli olan işbirliği, meteorolojik açıdan, hava kirliliğinin önlenmesi bakımından güzel sonuçlar sağlayabilir. 

İyi bir profil, bir şehri ve bu şehirde yaşayanların sağlığını etkileyen faktörleri açık bir şekilde tanımlar ve değişim için etkili katılım ve enerjiyi ortaya  koyacak sonuçlar çıkarabilir. Toplumsal  katılım politik destek için bir odak sağlayabilir. Bir kentin sağlık profili, şehirde yaşayanların sağlığının ve sağlıklarını etkileyen faktörlerin niceliksel ve niteliksel bir açıklamasıdır. Sorunları tanımlar, gelişim için öneriler ve faaliyeti teşvik eder. Bu noktada öncelikle bilimsel çalışmalar hız kazanmalıdır. 
Düzce' nin hava kalitesinin korunması için ne yapılması gerekiyorsa lütfen yapalım.  Yoğun sis ve duman sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Nefes alamıyoruz. 
Saygılarımla esen kalın.

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Damla Gazetesi (www.duzcedamla.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.