Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

23.05.2023 - 17:30
Güncelleme 23.05.2023 - 12:35

İ L A N
T.C. DÜZCE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/134 Esas
DAVACI : KIYMET ÖZBEK
DAVALI : MALİYE HAZİNESİ
Davacı Kıymet Özbek tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)davasında dava konusu taşınmazın TMK 713 Maddesi gereğince yerel ve ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle;
Dava konusu Düzce ili Merkez ilçesi Kazukoğlu Mahallesi 2729 ada 2 parsel sayılı taşınmazın batısında bulunan 200 metrekarelik tescilsiz yol boşluğunun TMK 713. Maddesi gereğince tescili istenildiğinden, taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın No - İLN: 1833706

Editör: E. Yılmaz