Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
9.11.2022 - 11:18
Haber Merkezi
T.C.
DÜZCE
İCRA DAİRESİ
2020/6277 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmaz tapu kaydında ; Düzce /Merkez, Yahyalar Mahallesi , Köyiçi Mevkii, 576 parsel numara,Ahşap Ev ve Samanlık ve Bahçe Nitelikli, 597,50 m2 yüzölçüm kayıtlıdır. Satışı yapılacak taşınmazın 3/16 hissesidir.Taşınmaz Düzce kent merkezinin 3.9 Km. Kuzey-Doğu tarafında Yahyalar Mahallesindedir. Taşınmaz halen içerisinde tek katlı mesken binası ile tek katlı depo yapısı mevcut şekilde kullanılmaktadır. Taşınmazın Düzce Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı içindedir. Bu planda 2 kat konut alanı ve yol alanında kalmaktadır.Taşınmazın Doğu ve Güney cephesi mahelle iç yoludur. Yollar asfalt kaplıdır. Taşınmaz halen ham kadastro parseli durumundadır. Yaklaşık 35 m2 si İmar uygulamaları ile ile yola terk edilecektir. Taşınmazın yola cepheli yerleri Briket Duvar ile sınırlandırılmıştır. Taşınmazın geometrik yapısı dikdörtgene yakın ve çok kenarlıdır. Taşınmaz zemini düzdür. Meyil % 1 den azdır. Taşınmazın bulunduğu mevki eskiden beri yapılaşmış (l ve 2 katlı köy evleri) olan meskun mahal şeklindedir. Taşınmazın yakın çevresindeki bilinen merkezler; 80 metre Batısı Yahyalar Cami, 150 m. Kuzey-Doğusu Final Okulları Lisesi, 400 metre Kuzey-Batısı Zahit Kevseri Bulvarı üzerindeki Yahyalar Köprülü kavşağı şeklindedir. Taşınmaz elektrik,yol,içme suyu, doğalgaz, çöp, ulaşım gibi tüm belediye ve devlet hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz Atatürk Devlet Hastanesine 5.3 Km. D. 100 Karayoluna 2.5 Km.Düzce Belediye Binasına 3.4 Km. Düzce Valilik Binasına 4.0 Km.Atatürk Devlet Hastanesine 5.3 Km TEM Otoyolu Düzce Gişelerine 5.6 Km. mesafededir. 1-Bir adet taban alam 180 m2 olan tek katlı Ahşap mesken binası mevcuttur. Binada kimse bulunmadığından içine girilememiştir. Dıştan gözlendiği şekilde değerlendirilmiştir. Bina yol kenarındadır. Binanın çatısının kiremit kaplı olduğu, dışının sıvalı ve boyalı olduğu, dış kapısının demir malzemeli, pencere doğramalarının ise PVC. malzemeli şekilde takılı olduğu, elektriğinin ve içme suyunun bağlı olduğu, binanın sobalı olduğu mühendislik hizmetleri bakımından yapılan tasnife göre III. Sınıf A Grubu yapılara girdiği tespit edildi. Mesken binasının aşınma payı % 50 olduğu kanaatine varılmıştır. 2- Bir adet taban alanı 18 m2 olan tek katlı depo yapısı mevcuttur. Dıştan gözlendiği şekilde değerlendirilmiştir. Yapı parselin Güney tarafında yol kenarında ve bahçe duvarına bitişik yapılmıştır. Deponu çatısının Şingle malzeme ile kaplı olduğu, duvarların sıvasız ve boyasız, kapı ve pencere doğramalarının kısmen takılı olduğu mühendislik hizmetleri bakımından yapılan tasnife göre I.Sınıf B Grubu yapılara girdiği tespit edildi. Yapının aşınma payı % 50 olduğu, kanaatine varılmıştır.
İmar Durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırlan içindedir. Taşınmaz ,imar planında;2 kat ayrık, nizam Konut Alanında ve çok küçük bir kısmı da Yol alanında kalmaktadır. Halen kadastro parseli durumundadır. Zeminde imar yollarının mevcut olduğu gözlemlenmiştir.
Kıymeti 57.216,86 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 14/12/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü 13/01/2023 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Yeteri kadar satış ilanının hazırlanarak ilgililere tebliğine, hissedarların yurt dışında olması sebebiyle satış günlerinin ileri tarihe verilmesine ve hissedarlara tebligat yapılamaması halinde İİK.'nun 127.maddesi gereğince gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebliğ olarak kabulüne, 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/6277 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/11/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Editör: E. Varol

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Damla Gazetesi (www.duzcedamla.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmi İlanlar