Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
17.06.2022 - 10:53
Haber Merkezi
T.C.
DÜZCE
İCRA DAİRESİ
2021/1459 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmaz tapu kaydında ; Düzce /Cumayeri , Harmankaya köyü, Kurudere Mevkii, 111 ada 81 parsel numara, fındık bahçesi nitelikli , 13.321,18 m2 olarak kayıtlıdır. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir. Taşınmazın yola cephesi bulunmamakta olup bütün hudutları komşu parseller ile çevrili vaziyette, ara parsel konumunda bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde fındık bahçesi olarak kullanılmakta olan taşınmazlar ile orman arazileri mevcut bulunmaktadır. Köy merkezine kuşuçuşu 625.00 mt mesafede bulunmaktadır. Tespit konusu taşınmaz kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz üzerindeki fındık ağaçlarının 4.0 m x 4.0 m sıra arası ve sıra üzeri dikim sistemine göre tesis edildiği, gençleştirme işlemi ve bakımının yapıldığı, ekonomik olarak verim alınabileceği anlaşılmaktadır. Toprak yapısı, yıllık yağış miktarı,su tutma kapasitesi ile topoğrafik yapısı
incelenmiş olup;erozyon problemi bulunmayan,killi-tınlı bünyeli,orta derin toprak profiline sahip, % 30-35 meyilli ve kuru tarım arazisi niteliğinde bulunmaktadır.Düzce İlinin yıllık yağış ortalamasının 800 mm/yıl civarında olduğu, yağışların yıllık dağılımının fındık tarımını destekleyici nitelikte olduğu tespit edilmiştir.Taşınmazın bulunduğu bölgenin toprak yapısı, topoğrafik durumu, ekolojik koşulları, ayrıca yıllık yağış miktarı ve yukarıda açıklanan özellikleri dikkate alındığında, uygun tarım teknikleri uygulanarak; taşınmazdan her yıl fındık ürünü almanın mümkün olduğu anlaşılmıştır.
İmar Durumu: 253 sayılı kararı ile belirlene Köy Yerleşik Alan Sınırlarının kısmen içerisinde kısmen dışında kalmaktadır. Söz konusu parsel24/09/2020tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Melen Baraj Gölü ?Göl Koruma Alanı lejantında kalmaktadır.?Göl Koruma Alanında, Yerleşik alan sınırları dışında parsele tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların yapılmasına 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ((R.G 25880-19/7/2005) ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde verilen esaslara ve Madde 7.13 deki şartlara uygun olarak izin verilir. Söz konusu parselin kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephsi bulunmadığından bu parselde müstakilen her hangi bir yapılaşmaya gidilememektedir.
Kıymeti 466.241,30 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 17/08/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü 16/09/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1459 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Editör: E. Varol

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Damla Gazetesi (www.duzcedamla.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmi İlanlar