Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

ÖZEL İDARE 13 İŞYERİ SATACAK

ÖZEL İDARE 13 İŞYERİ SATACAK
27.05.2022 - 10:06
Haber Merkezi

 DÜZCE İL ENCÜMENİNDEN

1-     Mülkiyeti İdaremize ait ilimiz Gölyaka ilçesi Kuyudüzü Mahallesi 523 ada 1 numaralı parsel ve 528 ada 1 numaralı parsel üzerinde yer alan 13 (on üç) adet iş yerlerinin satılması için 2886 sayılı Kanunun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

2-     İhale 09/06/2022 Perşembe günü saat 11:00’ da İl Özel İdaresi encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3-     İhale konusu satış işinin bilgileri, ilgili şartname ve eklerinde belirtilecektir.

 

ADA / PARSEL

İŞ YERİ NO

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

 523/1

Zemin Kat 2

30,03

54.000,00 TL

1.620,00 TL

523/1

Zemin Kat 3

30,03

54.000,00 TL

1.620,00 TL

523/1

Zemin Kat 4

30,03

54.000,00 TL

1.620,00 TL

523/1

Birinci Kat 5

29,02

50.000,00 TL

1.500,00 TL

523/1

Birinci Kat 6

29,02

50.000,00 TL

1.500,00 TL

523/1

Birinci Kat 7

29,02

50.000,00 TL

1.500,00 TL

523/1

Birinci Kat 8

29,02

50.000,00 TL

1.500,00 TL

528/1

Zemin Kat 1

31,03

54.000,00 TL

1.620,00 TL

528/1

Zemin Kat 2

31,96

54.000,00 TL

1.620,00 TL

528/1

Zemin Kat 3

31,96

54.000,00 TL

1.620,00 TL

528/1

Birinci Kat 4

31,45

50.000,00 TL

1.500,00 TL

528/1

Birinci Kat 5

31,34

50.000,00 TL

1.500,00 TL

528/1

Birinci Kat 6

31,34

50.000,00 TL

1.500,00 TL

 

4-     İhaleye girebilmek için geçici teminatın yatırılması şarttır. Geçici teminat nakit veya teminat mektubu şeklinde olabilir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının geçerlilik süresi ihale tarihinden başlamak üzere en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır. Söz konusu takvim gününden az olan geçici teminatların olması durumunda teklif değerlendirilmeyecektir.

5-     İhalesi yapılacak bağımsız bölümler,  1. Maddede belirtilen adreste ücretsiz olarak yerinde görülebilir.

6-     İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Düzce İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’nden 1.000 TL bedel ile temin edilebilir. İlgili bedel Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği adına TR77 0001 2009 3270 0007 0000 01 iban nolu Halk Bankası hesabına yatırılarak dekontu ilgili müdürlüğe ibraz edilecektir.

 

 

 

7-     İhaleye katılmak isteyenlerin:

a)     Belirtilen geçici teminatın, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği adına TR77 0001 2009 3270 0007 0000 01 iban nolu Halk Bankası hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubunu,

b)     Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik kartı fotokopisi,

c)     Tebligat için adres beyanı ve ikametgah (e-devlet üzerinden alınabilir)

d)     Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname,

e)     Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

f)      İhale konusu arsa ve bina satış işi ile ilgili olarak bina ve tüm müştemilatının gezilip görüldüğüne, şartnamenin okunup kabullendiğine, 2886 sayılı Kanunu gereği ihalelerden yasaklı olmadığına ve İdareye borcu olmadığına ve terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına ve daha önce İdaremizce yapılan ihalelere girip taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da herhangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olmadığına dair yazılı imzalı beyan (İdareden temin edilecek),

g)     SGK ve vergi dairesinden alınan borcu yoktur belgesi,

h)     İhaleye katılacak firma şirket ise şirketle ilgili belgeleri (Ticaret sicil gazetesi-imza sirküsü / imza beyannamesi-vergi levhası-ticaret odası kaydı).

i)      İhaleye katılacak olan vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

j)      İhaleye katılacak olan derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ile dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

k)     Gayrimenkul satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı) ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

l)      Şartname alındı makbuzu,

8-     İstenilen tüm belgeler ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına teslim edilecektir.

9-     İl encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Kamuoyuna ilan olunur.

                                                               &nbs
Editör: E. Varol

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Damla Gazetesi (www.duzcedamla.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmi İlanlar