Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
12.09.2022 - 15:06
Güncelleme 12.09.2022 - 15:34
Haber Merkezi

T.C.
DÜZCE
İCRA DAİRESİ
2015/16228 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 no'lu taşınmazın özellikleri: Taşınmaz tapi kaydında ; Düzce/Merkez , Aydınpınar köyü, Karasu kenarı mevkii, 141 ada 45 parsel numara, tarla nitelikli , 3.789,43 m2 yüzölçüm kayıtlıdır. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir. Taşınmaz halen kullanılmamakta olup taşınmaz yabani ağaç ve çalılarla kaplı vaziyettedir. Aynı dosya kapsamındaki 141 ada 43 parsel nolu taşınmazla bitişik vaziyettedir. Üzerinde inşai ve zirai bir muhdesat yoktur. Güney tarafı arazi yoludur. Taşınmazın Ulaşımı: Güney taraftan köyden gelen arazi yolu kenarında olduğundan ulaşımı mevcuttur. Ayrıca Gölyaka ilçe merkezine giden asfalt yolun 55 metre Doğu tarafında ve iki parsel iç kısımda kalmaktadır. Asfalt kenarındaki Dere üzerinde metal köprü mevcuttur. Her mevsim ulaşılabilir. Taşınmazın Topoğrafik-Geometrik Durumu: Taşınmaz ve etrafı düze yakın olup arazi meyili % 1 civarındadır.Geometrik şekli çok kenarlıdır. Taşınmazın Toprak Yapısı: Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı olup, çok derin toprak profiline sahiptir. Tuzluluk ve taşlılık sorunu yoktur. Organik madde durumu normaldir. Drenaj sorunu vardır. Tarla Özellikleri: Ekolojisine uygun her türlü tarım ürünü ziraatine uygundur. Sulanmaktadır. Nadasa yer verilmeden her sene ekim yapılabilir. Taşınmazın Diğer Özellikleri: Taşınmaz köy merkezine göre 1200 m. Kuzeybatı taraftadır. Gölyaka ilçesine ulaşan asfalt yolun iki parsel iç tarafındadır. Yine komşu köy olan Gölormanı köy merkezine 1000 metre mesafede Doğu da kalmaktadır. Zemini tarım toprağı şeklindedir. En yakın mesken 100 metre Kuzey tarafındaki mesken ve kümes binalarıdır. Taşınmaz ve hemen etrafi tarla tarımı yapılan araziler, kavak-fındık dikili araziler ile mîgm)pum binaları yer almaktadır. Yapılaşma ve ifraz koşulları bakımından bu kanun ve ilgili yönetmeliklerine uyulacak olup, bu kanun kapsamında mutlak tarım arazisi sınıfındadır Eğitim, sağlık, ticaret ve devlet birimlerinin bulunduğu kuş uçuşu mesafelerle Düzce kent merkezine 9,0 Km, Efteni gölü etrafından geçen Düzce-Gölyaka asfalt karayoluna 55 m. TEM Otoyolu Gişelerine 7 Km. D.100 Karayoluna 9.5 Km. mesafededir.
İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı Sınırları dışında kalmaktadır. Kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi mevcuttur. Mutlak tarım arazisi sınıfındadır. Mutlak tarım arazilerinde tarımsal amaçlı yapı ile çiftçinin barınabileceği yapıdan başka yapı yapılamaz.
Kıymeti : 208.418,65 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/11/2022 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 05/12/2022 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 no'lu taşınmazın özellikleri: Taşınmaz tapu kaydında ; Düzce/Merkez , Aydınpınar köyü, Karasu kenarı mevkii, 141 ada 43 parsel numara, tarla nitelikli , 4.850,27 m2 yüzölçüm kayıtlıdır. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir. Taşınmaz halen kullanılmamakta olup taşınmaz yabani ve çalılarla kaplı vaziyettedir. Aynı dosya kapsamındaki 141 ada 45 parsel nolu taşınmazla bitişik vaziyettedir. Üzerinde inşai ve zirai bir muhdesat yoktur. Taşınmazın Ulaşımı: Taşınmaz Gölormanı köyü tarafına giden asfalt yolun 9 metre Doğu tarafında kalmaktadır. Asfalt yolun Doğusu Dere sonra 141 ada 41 parsel daha sonra dava konusu parsel şeklindedir. Dere üzerinde metal köprü mevcuttur. Her mevsim ulaşılabilir. Taşınmazın Topoğrafik - Geometrik Durumu: Taşınmaz ve etrafı düze yakın olup arazi meyili % 1 civarındadır. Geometrik şekli ?çok kenarlı? dır. Taşınmazın Toprak Yapısı: Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı olup, çok derin toprak profiline sahiptir. Tuzluluk ve taşlılık sorunu yoktur. Organik madde durumu normaldir. Drenaj sorunu vardır. Tarla Özellikleri: Ekolojisine uygun her türlü tarım ürünü ziraatine uygundur. Sulanmaktadır. Nadasa yer verilmeden her sene ekim yapılabilir. Taşınmazın Diğer Özellikleri: Taşınmaz köy merkezine göre 1200 m. Kuzeybatı taraftadır. Gölyaka ilçesine ulaşan asfalt yolun bir parsel iç tarafındadır. Yine komşu köy olan Gölormanı köy merkezine 1000 metre mesafede Doğu da kalmaktadır. Zemini tarım toprağı şeklindedir. En yakın mesken 50 metre Kuzey tarafındaki mesken ve kumes binalarıdır. Taşınmaz ve hemen etrafi tarla tarımı yapılan araziler, kavak-fındık dikili araziler ile mesken ve ahır binaları yer almaktadır. Taşınmaz köy yerleşik alanı dışında olduğundan Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanuna tabidir. Yapılaşma ve ifraz koşulları bakımından bu kanun ve ilgili yönetmeliklerine uyulacak olup, bu kanun kapsamında mutlak tarım arazisi sınıfındadır. Eğitim, sağlık, ticaret ve devlet birimlerinin bulunduğu kuş uçuşu mesafelerle Düzce kent merkezine 9,0 Km, Efteni gölü etrafından geçen Düzce-Gölyaka asfalt karayoluna 9 m. TEM Otoyolu Gişelerine 7.,0 Km. D.100 Karayoluna 9.5 Km. mesafededir.
İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı Sınırları dışında kalmaktadır. Kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi yoktur. Müstakilen herhangi bir yapılaşmaya gidilememektedir. Mutlak tarım arazisi sınıfındadır.
İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı Sınırları dışında kalmaktadır. Kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi yoktur. Müstakilen herhangi bir yapılaşmaya gidilememektedir. Mutlak tarım arazisi sınıfındadır.
Kıymeti : 242.513,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/11/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 05/12/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/16228 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


Editör: A. Beşer Karpuz

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Damla Gazetesi (www.duzcedamla.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.