Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

SINIRDIŞI ETMEYİ HIZLANDIRACAK TEKLİF

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, terör örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olan kamu düzenini bozan geçici koruma statüsündeki mültecilerin hızlıca sınır dışı edilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi verdi.

 SINIRDIŞI ETMEYİ HIZLANDIRACAK TEKLİF
23.06.2022 - 12:35
Güncelleme 23.06.2022 - 13:59
Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini meclise sundu.

“TÜRKİYE HEDEF ÜLKE OLDU”

Türkiye’nin gelişen ekonomisi ve artan imkanları nedeniyle artık geçiş güzergahı olarak değil hedef ülke olarak tercih edildiğini belirten Yılmaz “Uluslararası göçlerde geçmişte kaynak ve transit ülke konumunda olan Türkiye, gelişen ekonomisi ve yaşanan koşullar ile birlikte, son yıllarda transit ülke olmasının yanında hedef ülke haline gelmiştir. Her ne sebeple olursa olsun sınır aşan göçler hem devletlerin sınır güvenliğini hem de milli bünyelerini derinden etkilemiştir. Kaldırılması, telafisi, üstesinden gelinmesi çok zor sosyal, ekonomik ve toplumsal maliyetlere yol açmıştır. Sınır dışı etme uluslararası hukukta her bir devlete tanınmış olan, devletlerin ülkelerinde bulunan yabancıları zorla ülke sınırları dışarısına çıkartmasına olanak tanıyan hukuki bir uygulama türüdür” dedi.

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ

Yılmaz verdiği kanun teklifinin gerekçesini de şöyle aktardı: “Yabancılar ve uluslararası koruma kanunun ilgili 54 maddesinde yabancılar ve uluslararası koruma kanuna tabi olan yabancıların sınır dışı edilme kuralları belirlenmiştir. Oysa geçici Koruma Kanunu Tabi olan yabancıların sınır dışı edilebilmeleri için önce geçici koruma Kanunu'ndan çıkarılıp Yalın yabancı statüsüne kavuştuktan sonra sınır dışı edilebilmeleri mümkündür. Daha geniş bir kapsayıcılığı olan uluslararası koruma statüsüne sahip olanların sınır dışı işlemleri düzenlenmişken Daha dar kapsamlı olan geçici Koruma Kanunu statüsündekilerin sınır dışı işlemlerinin kanununda yer almaması hukuki boşluk oluşturmaktadır. Geçici korunanların da uluslararası koruma sahipleri gibi ilgili maddede yer alan sınırlı sayıdaki sebeplerle sınır dışı edilmeleri sağlanmalıdır.

Geçici koruma yönetmeliğinde uluslararası koruma statüsü başvurucuları ve sahiplerinin sınır dışı edilme sebepleri düzenlenmiştir. Geçici koruma statüsü altındaki bireyler statüleri iptal edildikten sonra Yalın yabancı statüsüne gireceklerdir.

Yalın yabancıların sınır dışı edilmesinde terör örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olmak nedeniyle kamu düzeni veya güvenliği için tehdit oluşturdukları gerekçesiyle sınır dışı edilebilirler hükmü yer almaktadır.

Milletlerarası sözleşmelerde de yabancıların Milli Güvenlik kamu düzeni kamu güvenliği ya da kamusallığı gibi gerekçelerle sınır dışı edilebileceği kabul edilmektedir.

Geçici koruma statüsündekiler şu anki hukuki düzenlemeler kapsamında Öncelikle mevzuatta belirlenen sebeplerden dolayı statülerinin iptal edilmesinden sonra sınır dışı edilebilmektedirler.

Bu sebeple uluslararası koruma sahiplerinin doğrudan sınır dışı edilmelerini sağlayan sebeplerle çok büyük oranda benzerdir. Bu nedenle daha dar bir koruma olan geçici koruma sahiplerinin de doğrudan sınır dışı edilebilmelerini sağlayan bir hüküm yabancılar ve uluslararası Koruma Kanunu eklenmelidir

Anayasamızın 16 maddesinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin milletlerarası hukuka uygun olarak ancak kanunla sınırlandırılabileceği hükmü de gözetilmek suretiyle, yabancılar ve uluslararası koruma kanunun 54/2 maddesinde uluslararası koruma başvurusu sahibi kişiler ile uluslararası kurma statüs sahibi kişiler ifadelerinden sonra gelmek üzere geçici koruma başvurusu veya statüsü sahibi kişiler ifadesinin eklenmesi yoluyla bunların da doğrudan sınır dışı edilebilmesini sağlanması amaçlanmaktadır.”

 

 


Editör: E. Varol