• 15.02.2017 09:55

Resimde gördüğünüz sağ taraftaki Hacı Mehmet Uzunel 100 yaşını sollamış asırlık olmuştur. Boğaziçi Ballar Mahallesinde (1330) 1914 tarihinde doğmuş ve halen orada yaşamına devam etmektedir. Sıhhatı yerindedir, yemesi, içmesi tamdır. Doktor, hastane pek bilmez. Küçük yaşta yetim kaldığını söylemektedir. Evlidir, bir oğlu ve bir kızı vardır. Eşini de çok erken kaybettiğinden çocuklarını zor bela yetiştirdiğini söylemektedir. Başka da evlenmemiştir, dolayısıyle halen bekardır, yani duldur. Oğlu öğretmen emeklisidir. Torunlarla beraber tüm aile birlikte kalmaktadırlar. Hayatlarından da memnundurlar. Kızı da evli olup, ev hanımıdır.

Hacı Mehmet son günlerde biraz rahatsızdır. Allah şifalar versin. Havalar soğuk olduğundan pek dışarı çıkmamaktadır. Başka günlerde yüz küsür yaşına rağmen yöredeki cenazeleri hiç kaçırmaz. Cuma günleri de Konuralp pazarını dolaşır. Bazan da öteberi alır. Cuma günü akşamları genelde kızının yanında kalır. Yatsı namazından sonra Sertoğlu Camii lokalinde genelde gençlerle geç zamana kadar oturur, geçmişlerini anlatır. Gençlerle de iyi anlaşıyor. Yalanı dolanı yoktur. Bildiğini dosdoğru söyler. Bu hususta kimseye taviz vermez. Bu bakımdan herkesçe sevilir.

Yukarıdaki resim ise asırlık olmamakla beraber yüze yaklaştığından (1933 doğumlu) Hacı Mehmet’in arkadaşı İ. Kenan Sertoğlu’dur. Allah her ikisine de sıhhat ve afiyetler versin.

Yukarıdaki resimde lokaldeki bazı arkadaşlarla bulunmaktadır. Hepsi kalender, hoş ve  sohbettirler. Allah muhabbetlerini daim eylesin.