• 4.03.2022 11:14

Kolay değil elbet yüz küsür yıl hizmet vermek,

Hiç yolundan sapmadan bu kutsal sırra ermek,

Nice düşmana karşı imanla siper gerip,

Her konuda zevk oldu onları yere sermek.

 

Yolun Atatürk yolu elbet başaracaksın,

Bu yolda gidenlerle sen de yaşayacaksın,

Cumhuriyet şanlıdır en az milletim kadar,

Şanına halel gelmez yılları açacaksın.

 

Şükür, alnımız açık kimse hesap soramaz,

Bize çamur atarlar aydınlıkta duramaz,

Biz el ele oldukça çatlayacak düşmanlar,

Yalan dolan yazanlar asla bizi yoramaz.

 

Laikçe devletçiyiz, ırksızca milliyetçi,

Yurtta sulh, cihanda sulh, gerçek Cumhuriyetçi,

Her insana saygılı, fikirlere hürmetkar,

Özümüz demokrasi, ruhumuz hürriyetçi.

 

Bu imanda olanlar yıkılmaz hiçbir zaman,

Korkutamaz kimseyi suni serilen duman,

Saadete ulaşır Ata yolundan giden,

Dört bir yanı sarılsa kimseye vermez aman.

 

Kutlarken bunca yılı nice yıllar dilerim,

Okudukça sisleri, korkuları silerim,

Var olun, mutlu olun, bahtınız açık olsun,

Cumhuriyet durdukça yolumuz hep ileri.