• 29.04.2021 14:11

1915 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti de savaşta idi. Müttefikimiz Alman Devleti ile birlikte savaşı kaybetti. Ve yüzlerce yıl süresince birlikte ve huzur içinde yaşadığımız bazı vatandaşlarımız emperyalist devletlerin kışkırtmalarıyla Osmanlı Devletine baş kaldırdı, isyan etti. Osmanlı Devletine karşı savaşmaya başladılar. Bunlardan biri de Ermeni milletidir. Daha ziyade Rusların kışkırtmasıyla gerçek düşmanmış gibi kıyasıya savaştılar. Savaşta galip gelmek için her türlü imkanlar kullanılır, savaş bu canlar tek taraflı yanmaz. Kanlar her iki taraftan ve acımasızca akar. Bu meyanda birçok Ermeni aileleri savaş alanından uzak yerlere tehcir (yani zoraki göç) edildi. Ve neticede yenildiler. Yenildiler ama her iki taraf perişan oldu, ıstırap çekti. Bunu unutmak gerek. İşi tek taraflı düşünmemek lazım. Her iki taraf için korkunç bir durumdur. Gerçi savaş her zaman kötüdür. Çünkü her iki taraf da can kaybı ve yaralanmalar vermektedir. O bakımdan bu soykırım değildir, nefsi müdafaadır bence. Tarihteki bu olayların en iyisini tarihçiler bilir. Her iki devlet arşivlerinde bunlar mevcuttur. Gerçekler orada yazılıdır. Meraklılar oradan öğrenebilirler. Soykıyımı olup olmadığı orada görülür, doğrular orada yazılıdır. Bilhassa Amerika Devleti ne önerilir. Sonra da aynaya baksın, arşivleri incelemeden ağız kalabalığı ile soykırımı diye bir tarafı suçlamak hiç doğru değil, kimseye fayda sağlamaz. Hele Amerika milyonlarca gerçek Amerikalı Kızılderilileri (en az 70 milyon) yok edip yerlerine kendileri yerleşti. Bunu bütün dünya biliyor. Batı devletlerinin çoğunun soykırımları da az değildir. Bir bir saymaya gerek yok. Cezayir, Hindistan ve Afrika Devletleri gibi masum insanlar topluluğu. Onların çoğu büyük önderimiz Atatürk sayesinde gözlerini açtı. Amerika ise hiç boş durmadı ve durmuyor. Çeşitli bahanelerle savaşlar çıkarıp hem her iki tarafa silah satıyor, hem soykırımları gerçekleştiriyor. Başkalarını suçlayacağına kendisini sorgulasın. O halde her 24 Nisan günlerinde bu terane neden oluyor? Bu işler Amerika başkanlarına mı ait? Onların başka işleri yok mu? Joe Bidenın 100 küsür yıl sonra bu işi kaşınmasının sebebi nedir, kime faydası vardır? Bırakın bu işleri de komşu devletimiz Ermenilerle bizler konuşalım, anlaşalım, iyi geçinelim. Geçmiş zaman acıları unutmamak kaydıyla bugünleri düşünelim. Hasımane değil dostane geçinelim. Düşmanca düşünenler yurdumuzda yaşayan milyonlarca Ermenileri rahatsız ediyor. Gerçek Ermeni dostlarımız, kardeşlerimiz barış istiyor, iyilik istiyor. Bugünü düşünmüyor, iş, aş istiyor. Dostluk, kardeşlik her işi çözer. Artık emperyalistlerin oyuncağı olmayalım. Onlardan asla fayda gelmez. Çıkarları bitince seni iterler, arkadan vururlar. Aha Türkiyenin durumu. Teröristleri besleyen onlar, silah veren onlar, kışkırtan onlar. Tavşana kaç, tazıya tut diyorlar. Onun için Onlara bilhassa Amerikaya güven olmaz. Biz geçmişte en son 1975te onların kalleşliğini gördük. Gerçi gerekli cevaplar verildi ve de kendi savaş malzemelerimizi yapmamıza neden oldular. Yani kötü komşu mal sahibi yapar misali. Anlaşılan hiçbir devlet başka devletlerden fayda ummasın. Devletler arasında, hele komşu devletler arasında iyi geçinmek, birbirinin işlerine karışmamak lazım. Düşmanca değil dostça hareket edilmeli. Kriz durumlarında birbirine yardım etmeli. İnsanlık bunu icap eder düşüncesindeyim. Kimse bir başkasına gölge etmesin, yeter? Sevgi saygı ve hürmetlerimle?