• 3.02.2020 18:11

Destek yapılan iyi şeylere ve yapanlara kolaylık sağlamaktır, yardımda bulunmaktır. Takdir edip tebrik etmektir. Köstek ise, yapılacak güzel şeylerin yapılmamasına çalışmkatır, engel olmaktır. Peki bunların hangisi daha önemlidir destek mi? köstek mi? Elbetteki destek , insan olan dürüst olan herkes yapılan her güzel işi ve yapanı destekler, desteklemesi lazım. Hele hükümetler ise yapılan güzel işleri ister iktidarlar yapsın ister muhalifler yapsın daima desteklemesi lazım. Çünkü bu işler memleketin, milletin lehine yapılmaktadır. Onun için kim yaparsa yapsın kolaylık sağlamalıdır, yardım edilmelidir. 

Benden, bizden olmayanlar halkın yararına güzel işler yapamaz, yapmamalı. Halk onlara güven duymasın zihniyeti millet yüceltmez. Dahada küçültür. Hem sonra gün gelir aleyhlerine dönerki bu memleket için iyi bir şey olmaz.

Mesela son seçimlerde CHP tarafından kazanılan büyük şehir belediyeler ve başkanları halkın yararına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer belediyeler, başkanları iyi şeyler in peşindeler. Hem bu işleri şeffaf bir şekilde yapmaya uğraşıyorlar. Bundan hükümetimiz memnun olmalıdır, hatta taraftar belediyelere, başkanlarına da örnek olmalarını tavsiyelerde bulunmalıdır. Böylece her taraf güzel şeylerle dolup taşsın. Ama muhalif belediyeler iyi şeyler yapmasınlar, yapamasınlar deniyorsa millet razı olmaz. Bu günün birde yarını vardır. Ilk seçimde ders verirler. Nitekim 31 Mart seçimlerinde yapılan ters kararlardan sonra daha fazla çoğunluğu sağlayan milletin verdiği ders gibi.

Artık millet uyandı, o kadar da saf değil. Destek ile Kösteği ayırt edebilmektedir. Görünen köy kılavuz istemez. Onun için iktidar olanlar lütfen iyi yapılan, millet yararına yapılmakta olan ve bunların yapanlara köstek olmayınız. Destek olunuz ki millet de size sevsin ve alkışlasın. Destek olmak erdemliliktir, millet düşünmektir. Memleketin yücelmesine, itibar kazanmasına çalışmaktır. Dürüst olmaktır, yardımseverliktir, herkese örnek olmaktır. 

Hiç olmazsa en azından ses çıkarmamalı. Eğer sorulan sorular varsa insanca cevap verilmelidir. Herhangi bir şey için mektup yazılırsa yazanı asla küçümsememli.

Kim olursa olsun değersiz kimse gözüyle bakılmamalı müspet menfi cevap verilmelidir. İşte buda erdemliliktir, insanlara değer vermektir. Saygınlıktır vs. Herkesin bunlara çok dikkat etmesi lazım.  İster yüksek makam sahibi olsun ister küçük bir memur olsun.  

Kibirli olmayacaksın, yükseklerden kimseye bakmayacaksın. Herkes eşit şartlarda insan olduğunu unutmayacaksın. Herkes kendien göre bir yürek taşır yürek. Bu yüreği kırmamaya çalışılmalı. Herkes sevilmelidir. 

Sevgi ve saygılarımla