• 19.09.2019 09:01

Tasarruflar denildiğinde yalnız kişilerin tasarrufları değil kurumların tasarrufları akla gelir. Örneğin Belediyelerin harcamalarına çok dikkat etmeleri icap eder. Çünkü bunların harcamaları tüm halkın harcaması sayılır. Halkın vergileriyle yapılan harcamalardır. Bu bakımdan yapılacak bu harcamalardan önce çok dikkat edilmelidir. Yoksa gösteriş için, halka şirin görülmesi için olmamalıdır. Mesela Düzce’yi ele alırsak, Düzce’de yapılan çok mu çok gereksiz tramvay ve caddelerdeki süs ışıkları o kadar sık olmasaydı olabilirdi. Rabia eli heykeli neyi ifade ediyor bilen var mı?  Düzce’ye faydası ne? Bunun gibi gereksiz harcamalar israf değilse nedir Allah aşkına?

Ha şimdi gereksizliği görüldü de sökülmeye başlandı. Yapılanlar sökülürken yapılan masrafları kim karşılayacak? Bence yapılmasına karar veren başkan ile onay veren meclis veya yetkili kişilerden tahsil edilmesi lazım. Bu yalnız Düzce için değil tüm Türkiye’deki belediyelere başka kurumlara da uygulamalı ki daha sonra halka hizmet için gelecek kimseler aynı hataları işlemesinler. Yani bu olumsuz masrafları yapmadan çok dikkat etsinler. Bu yalnız yapı işlerinde değil, adam alımlarında maaşlarda ve çalışma sahalarında işi oyalayan hususlarda da dikkat edilmesi gerekmektedir. Aslında her şey şeffaf  olmalıdır ki halk görsün ve yerine göre tenkit etsin, uyarsın. Böyle olursa sanırım Türkiye düzlüğe çıkar. Yani yapanın yanına kar kalmamalı.

Sevgi ve saygılarımla