• 19.09.2017 09:06

Gerçi ilkokulların birinci sınıfları geçen hafta, yani Pazartesi başladı. Ama esas olarak üst sınıflar, ortaokullar ve liseler 18 Eylül 2017 Pazartesi açıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Öğrencilere Allah zihin açıklığı versin. Öğretim görevlilerine de kolaylık ve sabır versin. Velilerede Allah yardım etsin. Çünkü kolay değil bu hayat pahalılığında defter, kalem, kitap, çanta ile giyim kuşam hayli yekün tutuyor. Ulaşımı sağlayan okul servis ücretleri de hayli yüksek. Çoğunlukla asgari ücretli velilere gerçekten Allah kolaylık versin, yardım etsin.

Bütün bu zor imkanlara karşılık öğrencilerin doğru dürüst öğretim görmesi öğretim üyelerinin gayretlerine bağlı. Onun için sayın öğretim görevlilerinin yani öğretmenlerin de derslerine iyi çalışması lazım ki öğrencilerine iyi anlata bilsinler. Derslerin dışında iyi ahlak aşılanmalı. Otobüslerde, kalabalık yerlerde ne şekilde hareket edebilecekleri anlatılmalı. Bu gibi kalabalık yerlerde yavaş ve küfürsüz, argosuz konuşulacağını, her yerde terbiyeli, saygılı olmaları gerektiğini anlatmalılar. Gerçi esas terbiye ailede öğretilir. Ama öğretmenlere cok daha fazla görev düşer. Çünkü öğrenciler anne babadan daha ziyade öğretmenlerin sözlerine itibar ederler. Her okulda öğrencilere gerektiği kadar din dersi verilmektedir, verilmelidirde. İmam Hatip Okullarında daha fazla din bilgileri öğretilir. Ama müsbet ilim olarak fen, kimya, matematik gibi dersleri de vermeleri gerektiğini düşünüyorum.

Geleceğimizin yöneticileri, mucitleri olarak düşündüğümüz bugünkü kızlı erkekli talebelerin, laik ve Atatürkçü olarak yetişmeleri için bütün talebelerin İstiklal Marşı gibi, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni bilmeleri ve hatta Nutuk’u bir iki kez okumaları sağlanmalıdır. Cumhuriyetimizin ne şartlarla kurulduğunu öğrenmeleri çok önemlidir. 

Yalan dolandan, iftiradan, dedikodudan kesinlikle kaçmaları öğretilmeli, kin ve nefretten uzak durmaları, herkese eşit davranmaları, daima paylaşmayı, hoş görülü olmayı bilmeleri, büyüklere saygılı, yardımcı, küçüklere sevgi dolu hisler taşımaları aşılanmalıdır. Kız, erekek, din, ırk ayrıcalığı asla yapmamalarını, vatanını çok mu çok sevmelerinin öğütlemesini diliyorum. Müfredatta olmasa bile Atatürk’ü, ahlakı ve dürüslüğü mutlaka öğretin, sizler öğretin.

Gerçi bu tavsiyelerimin daha fazlasını sayın öğretmenlerimiz mutlaka vermektedir. Bense sadece bir hatırlatma babında ve iyi niyetle değindim. Elbette ki haddimi bilirim. 

Başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere hepinize başarılar ve sağlıklar dilerim.

Sevgi ve saygılarımla