• 15.03.2017 09:04

Bir okul yapılırken ilkönce alt yapıların tamamlanması gerekmez mi? Bunların başındada yol gerekmez mi ? Doğru dürüsüt yolu olmayan bir yerde okul yapılırsa gerek öğrenciler, öğretmenler ve gerekse veliler gidip gelmekte zorluk  çekerler değil mi ? Hele şimdiki taşımacılık sistemi ile geliş gidişler çileye dönüşür. Vasıtalar nasıl gidecek, nasıl nerede duracak, bekleyecek, birbirlerini nasıl geçecek. Vs. Tam bir curcuma. İşte böyle bir manzaralı okullar  Konuralp Mahallesinde bulunmaktadır. Hem ana okulu, hem 4 yıllık ilköğretim okulu, yani Üskübü ilköğretim okulu. Konuralp’in güneyinden geçen Akçakoca yoluna 30-40 metre kuzeyinde bulunmaktadır. Bu otoyolundan 30-40 metrelik okul yolu bence dardır. Genişliği de yaklaşık 3 metre olan bu yoldan vasıtalar yanyana birbirini zor geçerler.

Konuralp’ın altında hamam (hamamaltı) sokak batıya doğru uzayıp gider. Akçakoca otoyoluna çıkar. Bu sokak üzerinden de güneye doğru okula 30-40 metrelik bir yol vardır. Ama sadece yayalara ait. Çünkü genişliği 1,5 metre kadardır. Eğer bitişik  (doğudaki arsa daha uygun) arsadan en az 1.5 metre genişliğinde 30-40 metrelik yol için arsa alınırsa bu yol genişlemiş olur ki, arabalar bile buradan rahatlıkla girip çıkabilir. Bu bir.

Hemen tarihi hamamın altından güneye doğru uzanan Üstündağ sokağı vardır ki, tam orta yerinden batıya, okula doğru bir sokak daha bulunur. Ama çıkmaz sokaktır bu sokak. Çünkü okulun aşağı  yukarı 20-30 metre mesafede bir vatandaş tarafından kesilmektedir. Vatandaş tapusunda bulunan evin önündeki arsasını kale gibi bir duvarla ve demir kapı ile haklı olarak çevirmiştir. Buradan arabaların geçmesi imkansız olmakla beraber yayalar da geçememektedir. Şimdilik yayalar bu duvarın güneyinde bulunan arsanın kuzeyinden geçmektedirler. Bu arsa sahibi bun a da müsade etmezse bu yayaların vay hallerine. Bu da iki.

İlköğretim okulunun kuzey arkasından eğri büğrü ve daracık sokaktan doğuya doğru gideceksin ki, anaokulunun bahçesine varacaksın. Arabaların trafiği artık Allaha emanet.. Gerçi anadokulu bahçesinden ilköğretim okulunun bahçesine küçük bir demir kapı bulunmakta olup, talebeler geçebiliyor. Ama bu yeterli değil. Bu da üç.

Eğer bu manzaraları, bu kesmekeşliği merak edip görmek istiyorsanız okulu çıkışı, yani 2.30 civarında buraya gidin ve seyredin. İster talebeniz bulunsun veya bulunmasın. Seyredin de çekilen ızdırapları görün.

Peki ne yapılabilir: Doğudan gelen sokağı haklı olarak kesen vatandaştan sokağın devamı için gerekli yol kadar arsa talep edilebilir. Belki bağış yapar veya istimlak edilebilir. Bu mümkün değilse batı tarafında bulunan küçük bir arsayı isitimlak edip takas yapılabilir. Sonra okulun kuzeyinden geçen eğri büğrü sokak da düzeltilirse vasıtalar da buralardan rahat geçer. Dolayısıyle hem vasıta sahipleri, hem talebeler, öğretmenler ve hemde veliler rahat ederler.  Ve de bu vatandaşlar bu çözüme sebep olanlara ilelebet dua ederler.

Bu işlerin yapılması için sayın Vali Beyin, Belediye başkanının müşterek el atması icap eder diye düşünüyorum. Hatta yanlarına mahalle muhtarı ile bir iki azayı da alırlarsa daha uygun olur sanırım. Konuralp pek uzakta değil, bi zahmet bir saat kadar zamanınızı ayırıp ufak bir keşifte bulunursanız bana hak vereceksiniz.

Şu anda bu işlerden hiçbir çıkarım yok. 4. cü sınıfta bulunan torunumu ara sıra almaya gittiğimde gördüğüm bu çok olumsuz ve karmakarışık manzarayı gördüğüm ve üzüldüğüm için belki bir katkım bulunur diye bir vaıtandaş olarak seslenmek istedim, o  kadar.

Bu yetkili kişiler bu işe el atarlarsa bu iş rahatlıkla çözülür diye düşünüyorum. Eğer arsasından fedekaralık gösterenlere, bağışlayanlara o sokaklara kendi adları verileceği de söylenirse kolaylık da sağlayacaklarından eminim. Netice olarak insanız. Bu da insanlığa bir hizmet değil mi? Neden olmasın, inşallah…

Sevgi ve sagılarımla.