Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

KAMPÜS ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENECEK

KAMPÜS ENGELLİLER İÇİN DÜZENLENECEK
13.09.2021 - 09:29
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü kampüste engellilere yönelik yapısal düzenlemeler yapacak. 46 farklı iş kaleminde gerçekleştirilecek düzenleme için ihaleye çıkılıyor. İşin 70 günde tamamlanacağı öngörülüyor. Düzce Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 27 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 10.00?da toplantı salonunda kampüste yapılacak yapısal düzenlemeler için ihale düzenleyecek. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilecek. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu olacak. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecek. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacak. İhalede, işin tamamı için teklif verilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ödeyecekler. Elektronik eksiltme de yapılmayacak. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek. İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız