Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

KATI ATIK PROJESİ İÇİN HİZMET ALIMI YAPILACAK

KATI ATIK PROJESİ İÇİN HİZMET ALIMI YAPILACAK
21.04.2021 - 12:44
Katı atık uygulama projesi hizmet alımı yapılacak Düzce İli Katı Atık Birliği, katı atık 2. lot uygulama projesi hazırlanması için hizmet alımı yapacak. Hizmet alım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık usulde gerçekleştirilecek. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çamköy Mahallesi 3129 Sokak No: 10/18 81100 Merkez Düzce adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek. İhalede elektronik eksiltme yapılmayacak.İhale 30 Nisan 2021 günü saat 14:00?te Çamköy Mahallesi 3129 Sokak No: 10/18 81100 Merkez Düzce adresinde gerçekleştirilecik. İhale ile ilgili ayrıntılara https://www.ilan.gov.tr/ilan/777837/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/kati-atik-2-lot-uygulama-projesi-hazirlanmasi-hizmeti-alinacak linkinden ulaşıla bilecek. ­­­

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Düzce Damla Gazetesi (www.duzcedamla.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmi İlanlar