Bist■.■■
Gr. Altın■.■■
Dolar■.■■
Euro■.■■

Akciğer hastalıklarına karşı yeni yaklaşımlar

Akciğer hastalıklarına karşı yeni yaklaşımlar
18.01.2017 - 16:49

Akciğer sağlığı alanında; eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetlerini geliştirmek, mesleki saygınlığı ve özlük haklarını iyileştirmek, sağlık politikalarında toplum yararı gözetmek misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Türk Toraks Derneği’nin Batı Karadeniz Şubesi’nin organize ettiği Ocak ayı bilimsel etkinliğine Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi katkı sağladı.
Bölgede ilk kez yapılan toplantıda, akciğer hava kesecikleri arasında kalan akciğer dokusunu etkileyen, interstisyel akciğer hastalıklarına pratik yaklaşım konusu konuşuldu. Alanında uzman birçok araştırmacının yer aldığı programa, Düzce Üniversitesinden de 20 öğretim üyesi katılım sağladı.
Açılış konuşmaları sonrasında Başkanlığını, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Nihat Annakkaya’nın yaptığı oturumlara geçildi. İlk oturumda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Özlem Özdemir Kumbasar, Sarkoidoz hastalığı hakkında bilgiler vererek hastalığın tanı, tedavi ve izlemiyle ilgili önemli paylaşımlarda bulundu. Hastalığın çok farklı etkiler gösterebildiğini dile getiren Kumbasar, bu nedenle hastalığın tanı ve tedavisinde güçlükler yaşanabildiğini belirtti.
Programın ikinci oturumunda, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Gülfer Okumuş, İdiyopatik pulmoner fibrozis hastalığıyla ilgili bilgiler aktardı. Son dönemde oldukça fazla ilgi uyandıran ve sadece akciğerlerle sınırlı olan bu hastalığı, kronik ileri yaş hastalığı olarak tanımlayan Okumuş, hastalığın erkeklerde daha sık görüldüğünü ve sigarayla ciddi anlamda ilişkisi olduğunu sözlerine ekledi.
Son oturumda ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Benan Müsellim, insan vücudunda sık görülen interstisyel akciğer hastalıklarının belirtileri, sebepleri, tedavileri ve bu hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak göğüs hastalıklarının çok yönlü incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Batı Karadeniz bölgesinde saptanan ve takibi yapılan hasta örneklerinin görüşülmesiyle devam eden programda, interstisyel akciğer hastalıklarına yaklaşım konularında bilimsel tartışmalar gerçekleştirilerek akciğer hastalıklarına karşı yeni bakış açıları geliştirildi.
“İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Pratik Yaklaşım” başlıklı program, başarı ve iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.