h Dolar 8,6407 %1.33
h Euro 10,1497 %1.33
h Tam Altın 7.756,29 %0,82
h BIST100 1.419,43 %0.10
a İmsak Vakti 02:00
Düzce 20°
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- İHALENİN KONUSU İŞİNADI, NİTELİĞİ, YERİ , SÜRESİ VE MİKTARI;

A)İŞİN ADI: “ARSA TEMİN EDİLEREK TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ İNŞAA EDİLMESİ, İL GENELİNDE TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI – TAŞINMASI,   STERİLİZASYON TESİSİNDE   STERİLİZE EDİLDİKTEN SONRA BERTARAF EDİLMESİ İŞİNİN VE İŞLETME HAKKININ 20  YIL SÜREYLE  VERİLMESİ  İŞİ” dir.
B)İŞİN NİTELİĞİ: 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında  Düzce ilinde yüklenici tarafından temin edilecek ve yüklenicinin mülkiyetinde bulunan  arsa üzerine   Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurularak 20 Yıl Süreyle İşletilmesi ve işletme süresi olan 20. Yılın sonunda Yüklenici tarafından kurulmuş olan sterlizasyon tesisi, tesiste yer cihaz ve ekipman araç gereç   ve malzemeler ile   tesisin üzerinde bulunan arsanın  Belediyeye  mülkiyeti ile birlikte bedelsiz devredilmesidir
Düzce  İli sınırları içinde yer alan tüm sağlık kurum ve kuruluşları, muayenehaneler, revirler ile talepte bulunan evlerden (diyaliz hastaları) kaynaklanan tıbbi atıkların ve İdarece veya Bakanlıkça yönlendirilen yakın bölgedeki diğer il ya da ilçe belediyelerden kaynaklanan tıbbi atıkların yönetimi için, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bir toplama, taşıma sistemi oluşturulması , ayrıca tıbbi atık tanımına giren fakat bertaraf yöntemi yakma prosesi olan patolojik tıbbi atıkların da sağlık kuruluşlarından ilgili yönetmeliklere uygun olarak tıbbi atık araçlarıyla toplanması,    sterlizasyon yöntemi ile bertaraf edilecek olanların yüklenici tarafından işletilecek ve lisansı alınacak olan tıbbi atık sterlizasyon tesisine   taşınması, yakma sistemi ile bertaraf edileceklerin ise   yakma lisanlı tesislerde bertaraf ettirilmesidir..
Sterilizasyon tesisinin yapılacağı taşınmazın temini (taşınmazın satın alınmasına ait tüm giderler)  istekliye/yükleniciye aittir. Tıbbi Atık Sterlizasyon Tesisi sözleşmeyi müteakip 75 takvim gün içinde yüklenicinin temin etmiş olduğu en az 1.000m2 imarlı ve imar durumu tıbbi atık sterlizasyon tesisi yapmaya uygun olan taşınmaz üzerine inşaa edilecektir.
Tesisin her türlü alt yapı ve üst yapı ve çevre düzenlemesi işleri dahil, tesise ait makine ve teçhizatların kurulması, işletilmesine ait tüm personel, taşıma, elektrik, su, aydınlatma, güvenlik, bakım onarım ve iletişim giderleri ile  atıkların sterilize edilmesi, sterilize edilmiş atıkların İdarenin göstereceği nihai bertaraf alanına taşınması, Tesis ve tesis  ile birlikte tüm bu süreçlerin, ilgili yönetmelikler kapsamında gereken izin  ve lisans belgeleri ile gereken diğer tüm diğer izin ve ruhsatların alınmak suretiyle tesisin işletmeye alınmasıyla birlikte  sterlize ve bertaraf edilen tıbbi atıkların  Düzce İli MÇK Kararına göre her yıl belirlenecek olan  tıbbi atık  kg fiyatı KDV hariç  (sağlık birimlerden toplanmış olan kg a göre ) fiyatı üzerinden  aylık  cirolardan Düzce Belediyesine verilecek olan  idare  payı  oranın  ( ihalede yüklenicinin vermiş olduğu % oranı) şözleşme süresince  sabit kalmak üzere  DÜZCE Belediyesi Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 35/a Kapalı Teklif artırma Usulü ile yapılacaktır
Bu ihalede istekliler idareye verecekleri idare payına ilişkin tekliflerini K.D.V. hariç gayri safi hasılatın (cironun) toplamı üzerinden %15 + K.D.V.’den az olmamak üzere vermeleri gerekmektedir.
C)İŞİN  YAPILACAĞI YER              :Düzce İli
D) İŞİN SÜRESİ(İşletme Süresi)     : 20  yıl
E) İŞİN MİKTARI                             : İşletme süreci boyunca (20 yıl) yaklaşık 10.220,00 Ton tıbbi atığın Düzce  İli sınırları içinde yer alan tüm sağlık kurum ve kuruluşları, muayenehaneler, revirler ile talepte bulunan evlerden (diyaliz hastaları) kaynaklanan tıbbi atıkların ve diğer sağlık merkezlerinden toplanması ve  bu atıkların toplanan tıbbi atıkların bu tesiste ilgili yönetmelikler doğrultusunda sterlizasyon edilerek bertaraf edilmesi.
Madde 2- İHALENİN YERİ , TARİHİ VE  USULÜ, TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER:
a) İhale usulü: 2886 sayılı DİK’nun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF ARTIRIM USULÜ
b) Tekliflerin sunulacağı adres : Düzce Belediyesi Encümen Salonu, Cedidiye Mah. İstanbul Cad. Merkez/DÜZCE
c) İhalenin yapılacağı adres :   Düzce Belediyesi Encümen Salonu, Cedidiye Mah. İstanbul Cad. Merkez/DÜZCE
ç) İhale (son teklif verme) tarihi: 26.11.2020.
d) İhale (son teklif verme) saati : 14:00
e) İhale komisyonunun toplantı yeri : Düzce Belediyesi Encümen Salonu, Cedidiye Mah. İstanbul Cad. Merkez/DÜZCE
f) İhale Tarih ve Saati : 26.11.2020. günü saat ; 14:00 dır.
g)İhalenin Usulü: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Artırım  Usulü  ile yapılacaktır İstekliler tekliflerinde,  sözleşme süresince  KDV hariç  elde edecekleri brüt gelirleri üzerinden % oranında  artırım vermek suretiyle yapacaklardır. İhalede idare payı olarak teklif edilecek  oran, asgari  %15 olup istekliler en az bu oran ve bu oranın üzerinde artırım yapmak  suretiyle tekliflerini  vereceklerdir.
Madde 3-  İşin  süresi 20 yıldır .
Madde 4- İDARENİN ADRESİ, İŞİN  MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI, ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER VE ŞARTNAME BEDELİ:
a)İdarenin Adresi:Cedidiye  Mah. İstanbul Cad. Merkez /DÜZCE
b)İşin Tahmin Edilen Muhammen bedeli (KDV hariç), 4.396.103,62 (dörtmilyonüçyüzdoksanaltıbinyüzüçliraaltmışikikuruş)
c)Geçici teminat miktarı :Tahmin edilen bedelin en az % 3’ü olup bu tutar: 131.883,11-TL( Yüzotuzbirbinsekizyüzseksenüçliraanbirkuruş)dır.
d)İhale Şartnamesi, Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz görülebilir veya 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası )  bedel karşılığı aynı adresten  temin edilebilir.
e)Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Düzce Belediyesi Cedidiye Mah. İstanbul Cad. Merkez/DÜZCE  adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar ihale komisyonuna  ulaşmayan, postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmaz  ve geçerli sayılmaz.
Madde 5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;
5.1. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
1- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; ihale ilanı ve  İdari Şartname ‘de belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İhale evrak teslim adresi olan  Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi No:1 Düzce Belediye Başkanlığı adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
2- Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler (iş ortaklığı) teklif verebilecektir.
3- Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İsteklinin dernek, federasyon, konfederasyon kooperatif ve  vakıf vb. olması halinde resmi makamlardan alınmış ihale ilk  ilan tarihinden sonra alınmış halen faaliyette olduğuna dair yazı yada belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde (Vakıf, dernek, federasyon, konfederasyon ve kooperatifler dahil)  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan örneğine uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin örneğine  uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) Gerçek kişiler için   nüfus kayıt veya  nüfus cüzdanı örneği,
h) Tebligat adresi beyanı.
5.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
5.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
5.2.2 Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.
5.2.3 Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
5.2.4 Şartname alındı makbuzu.
5.2.5 İsteklilerin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını, 2886  ve 4734 ve 4735  sayılı yasalara  göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Düzce  Belediyesi başta olmak üzere  diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  ihtilaflı olup, olmadığı varsa açıklayıcı beyanlarını içerir  yazılı beyan
5.2.6.İsteklinin temin edeceği ve tahmin edilen bedelin  % 25’inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu..
5.2.7. İhale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, , ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış en az 2015 model ve üzeri ve en az  1 araca ait  “Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgesi” ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış Atık Taşıyan Firmalar İçin Lisans Belgesini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden  alınmış     K1 yetki belgesini ve atık taşıma aracına ait Taşıt Kartı belgelerinin  aslı yada noter tasdikli örneklerini  sunmaları gerekmektedir.    İş ortaklıklarında Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgesi’nin  ve bu aracın sahibi bulunduğu firmaya ait   K1 yetki belgesinin  ortaklardan birisi tarafından bu şartnamede belirtilen belgelerin sunuluş şekline uygun olarak  sunulması yeterlidir. Ancak bu madde kapsamında istenilen diğer belgelerin iş ortaklığını oluşturan tüm firmalarca ayrı ayrı  belgelerin sunuluş şekline uygun olarak  sunmaları zorunludur.
5.2.8.İsteklilerin veya iş ortaklığında iş ortaklarının her birinin  az 5 (beş) yıldır  ticari faaliyetini   sürdürdüğüne  dair kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından alınmış belge.
5.2.9.İstekliler evsel atık toplama, taşıma veya  tıbbi atık toplama veya  sterilizasyonu yaptığına dair ilgili kurumlardan alınmış   güncel tutarı   en az    4.000.000.-TL.(DÖRT MİLYON TL) olan  İş deneyim belgeleri veya  noter onaylı  sözleşme örneklerini  sunacaklardır. Belge tutarının asgari iş deneyim tutarını karşılayıp karşılamadığı  Kamu İhale Kurumu Resmi İnternet Sitesi üzerinden KİK İş Deneyim Güncelleme Modülünden güncellenerek hesaplanacaktır.  Devam eden sözleşmeler iş deneyiminde dikkate alınmayacaktır.  İş deneyimi olarak sunulan sözleşmenin bitmiş ve tamamlanmış yada kabul işlemleri yapılmış olması gerekmektedir. İş ortalıklarında her bir ortağın ayrı ayrı İş Deneyim Tutarını sağlaması zorunludur.
5.2.10.İstekliler Tıbbi Atık  Sterilizasyon Tesisini  hangi alana kuracağına dair taşınmaza ait  imar ve mülkiyet bilgilerini sunacaktır. İmar durumu tesis yapmaya uygun olmayan veya  alanı 1.000 m2 den küçük olan  taşınmazları tesis yapmak üzere sunmuş olan isteklilerin teklifleri  değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.2.11.Vergi Borcu olmadığına dair belge. İsteklilerin veya İş ortaklığında her bir ortağın ihale ilanından sonra alınmış olan  vergi borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmesi zorunludur.
5.2.12. Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu olmadığına dair belge İsteklilerin veya İş ortaklığında her bir ortağın ihale ilanından sonra alınmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmesi zorunludur
Madde 6-İhale ile ilgili tesisin yapılacağı  arsanın  temini , arsanın satın alınması,  tesisin inşaatı, tesise ait inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi ile diğer Kamu Kurum ve Kuruşlarından (ilgili Belediye , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb kurum ve kuruluşlar) tesisin açılması ve kullanılmasına ilişkin gerekecek diğer tüm  izin, ruhsat vb.  belgelerin, lisanların , kullanma izinlerinin alınması, enerji ve içme -kullanma suyunun  temin edilmesi, doğalgaz(varsa), kanalizasyon, telefon, internet vb.  altyapı hizmetlerinin temin edilmesi, tıbbi atık toplama ve taşınmasına  ilişkin araç ve ekipman ile tıbbi atıkların depolama  ve  bertaraf edilmesi, bu hizmetlerin görülmesi aşamasında çalışacak olan  personellerin temini ve bunlara ait her türlü masraflar ve  ayrıca sözleşmenin tanzim ve imzası ile sözleşmenin devamı esnasında ortaya çıkabilecek diğer her türlü vergi, resim, harç, damga resimleri, diğer vergiler ve  istekli/yüklenici tarafından karşılanmasıdır.
Madde 7- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin, ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez
Madde 8– İhaleye katılacakların şartnameyi almaları ve alındı belgelerini teklif zarfı içinde sunmaları zorunludur.
Madde 9– İhale konusu işin  düzenlenecek sözleşmesi   notere tescil ettirilecektir.
Madde 10– İhalede uygun bedel isteklilerce  verilen  en yüksek  %   artırım teklif fiyat oranı esasına göre belirlenecektir.
Madde 11– Yüklenici, K.D.V. hariç gayri safi hasılatın (cironun) toplamı üzerinden %15 + K.D.V.’den az olmamak üzere, ihalede İstekli tarafından verilecek artırım oranında payı İdare’ye sözleşme boyunca üç  ayda bir ödeyecektir.
Madde 12- İhale teklif dosyası İdare’ye teslim edildikten sonra verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz. Dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
İLAN OLUNUR.                                                                                       Dr. Faruk ÖZLÜ
Belediye Başkanı

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal