• Düzce 20° AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • Lefkoşa
  • Bakü
  • Amsterdam
 • İMSAK' 02:00

 • HABER GÖNDER

 • SİTE YAZARLARI

MELEN BARAJ GÖLÜ ÖZEL HÜKÜMLERİ

 1. Amaç

 

Bu özel hükümler, içme ve kullanma suyu temin edilen Melen Baraj Gölü’nün mevcut su kalitesinin ve miktarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için havzadaki faaliyetlere ilişkin gerekli hukuki ve teknik esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. Kapsam ve Hukuki Dayanak

 

Bu özel hükümler, Melen Baraj Gölü ve Havzasını kapsar.

 

Melen Baraj Gölü ve Havzası için belirlenen bu Özel Hükümler, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 410 uncu ve 421 inci maddelerine, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 1. Tanımlar

 

Bu özel hükümlerde geçen;

 

AAT: Atıksu arıtma tesisini,

 

Akaryakıt Dolum İstasyonu: Akaryakıt istasyonu olarak hizmet görmeyen, sadece akaryakıt taşıyan taşıtların yüklendiği tesisleri,

 

Akaryakıt İstasyonu: Esas itibariyle karayolunda seyreden araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı ve taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verildiği yerleri,

 

Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları, arazi gibi yakın veya uzak çevreyi,

 

Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

 

Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve endüstriyel atıksuları münferit veya müşterek toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,

 

Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suları,

 

Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı’nı (TOB),

 

Bakım-onarım: Sadece yapının yaşamını sürdürmesi amacıyla, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,

 

Basınçlı Sulama: Bitkilerin normal gelişmeleri için ihtiyaç duydukları su miktarının doğal yağışlarla karşılanamayan kısmının bitki kök bölgesine kapalı borularla belirli bir basınçla ileten; yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama yöntemlerini,

 

Biyolojik Mücadele: Bitkide zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı diğer canlı organizmaların kullanılmasıyla, zararlı etmenin ekonomik zarar seviyesinin altında tutulabilmesi için yapılan mücadeleyi,

 

Biyoteknik Yöntemler: Hedeflenen zararlı türlere karşı, tuzak ve tuzak sistemleri, feromonlar, cezbediciler, uzaklaştırıcılar, böcek gelişme düzenleyicileri, beslenmeyi ve yumurtlamayı engelleyiciler kullanılarak yapılan mücadeleyi,

 

ÇEM: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nü,

 

Çevre Düzeni Planı: Özel hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylanmış olan farklı ölçeklerdeki Çevre Düzeni Plan(lar)ı ve Plan Kararlarını,

 

Çevresel kalite standardı: Belli bir kirleticinin ya da kirletici gruplarının suda, dip çökeltisinde veya biyotada insan sağlığı ve çevreyi korumak için aşmaması gereken konsantrasyonları,

 

ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı,

 

Dereler: EK-3’te isimleri verilen dereleri,

 

Deşarj: Sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç olmak üzere, atıksuların arıtılmaksızın veya arıtıldıktan sonra doğrudan veya dolaylı olarak sistemli bir şekilde alıcı ortama boşaltılmasını,

 

Doğaya yeniden kazandırma planı: Maden arama ve işletme faaliyetleri esnasında veya sonucunda topoğrafyası değişen alanlarda, çevre emniyeti sağlanarak ve projesine uygun olarak ıslah edilmesini, ilgili mevzuatta yer alan çevre ile uyumlu hâle getirilmesini ve rehabilitasyonunu içeren çalışmaları,

 

DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nü,

 

Ekosistem: Belli bir alanda bulunan canlılar ile bu canlıların etkileşim içerisinde bulunduğu fiziksel çevreyi,

 

Ekosistem Servisleri (ES): İnsan yaşamı ve refahı için ekosistemlerden doğrudan ya da dolaylı olarak tüketilen, kullanılan ve yararlanılan ekolojik ürünleri, durumları ve süreçleri,

 

Ekoturizm: Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini güvence altına alarak; yayla turizmi, ornitoloji (kuş gözleme) turizmi, foto safari, akarsu sporları (kano-rafting), çiftlik turizmi, botanik turizmi, bisiklet turları, atlı doğa yürüyüşü, kamp-karavan turizmi, mağara turizmi ve dağ turizmi gibi doğal çevreyi ve biyoçeşitliliği koruyan, yöre halkının refahını ve yöre kültürünü gözeten turizm faaliyetleri,

 

Endüstriyel Atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksuları,

 

ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı,

 

Evsel Atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksuları,

 

Filtrasyon Şeritleri: Yüzeysel akış sularında bulunan kirleticilerin bitkiler tarafından filtre edilmesi ve yüzeysel akış suyunun infiltrasyonu amacıyla tasarlanan düzenli olarak derecelendirilmiş ve içerisinde doğal bitki örtüsü, çalılık veya sonradan amenajman çalışmalarıyla yoğun olarak bitkilendirilmiş karasal alanları,

 

Göl: Melen Baraj Gölü’nü,

 

Günübirlik tesis: Kamp ve konaklama birimi ihtiva etmeyen, duş, tuvalet, gölgelik, soyunma kabini, yeme-içme, eğlence ve sportif faaliyetler gibi imkânları günübirlik olarak sağlayan ve sökülüp takılabilir nitelikteki yapıları,

 

Havza Koruma Alanları:

 

Melen Baraj Gölü: Göl maksimum su seviyesi olan 110,46 m seviyesinin altında kalan alanı,

 

Göl Yeşil Kuşaklama Alanı: Baraj gölü maksimum su seviyesinden itibaren yatay mesafede 100 metre genişliğindeki alanı,

 

Göl Koruma Alanı: Göl Yeşil Kuşaklama Alanı üst sınırı ile sınırları EK-1’de “Koruma Alanları Haritası”nda verilmiş, yüzeysel akış ile gölü besleyen ve göl aynasını da içine alan alt havzaların sınırına göre belirlenmiş alanı,

 

Yakın Mesafe Koruma Alanı: Baraj gölünü besleyen Büyük Melen Nehri mansabındaki EK-1’de “Koruma Alanları Haritası”nda Yakın Mesafe Koruma Alanı olarak gösterilen alanı,

 

Uzak Mesafe Koruma Alanı-1: Maksimum su seviyesinden baraj gölü mansabına kadar olan alan sınırları içinde Göl Yeşil Kuşaklama Alanı ve Göl Koruma Alanı dışında kalan, gölü besleyen (yüzeysel akışın doğrudan baraj gölüne ulaştığı) alt havza sınırına göre belirlenmiş alanı,

 

Uzak Mesafe Koruma Alanı-2: Uzak Mesafe Koruma Alanı-1 ve Yakın Mesafe Koruma Alanı üst sınırından itibaren su toplama havzasının sınırının oluşturduğu alanı,

 

Yaygın ve Zengin Akiferler (alüvyon akifer): Düzce ovasında ve akarsuların ovaya giriş bölgelerinde haritalanan Yeraltısularının Kirlenmeye Karşı Hassasiyet Haritası’nda yüksek-çok yüksek dereceden hassas yeraltısuyu kütlesi bulunduran alüvyon ortamlarını,

 

Karstik Çöküntü (Dolin, Obruk, Kokurdan vb.) Alanları: Havza Koruma Alanı içerisinde Yılanlı ve Akveren formasyonları içerisinde yeralan, yakın çevresindeki kaynak/kuyulardan içmesuyu sağlanan veya baraj gölünü besleyen dereler ile hidrolik irtibatı bulunan karstik çöküntü alanlarına karşılık gelir. Havza içerisinde ve batı sınırı dışında, Gümüşoluk ve Sayvantpınar köyleri dolayında yer alan ve EK-1’de gösterilen alanları,

 

Kireçtaşları (Karstik Akiferler): Havza Koruma Alanı içerisinde Yılanlı ve Akveren formasyonlarına ait kireçtaşlarının haritalandığı alanları,

 

Havza: İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının tabii su toplama alanını,

 

Havza koruma planı iş programı: Havza koruma planında önerilen çevresel yatırımların hangi kurum veya kuruluş tarafından ve hangi zaman diliminde yapılacağının açıklandığı metni,

 

Hayvan Yetiştirme Tesisi: Zati ihtiyaçtan daha fazla kapasitede olan ticari amaçlı hayvan yetiştiren tesisi,

 

İçme-kullanma suyu: Özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan ve insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları suları,

 

İdare: Havza sınırları içinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nü,

 

İlgili kurum: Mevzuatta görev ve yetkileri tanımlanan kurumlar,

 

İskân dışı alan: Her ölçekteki imar planı sınırı, yerleşik alan sınırı, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarlarının dışında kalan alanları,

 

İyi tarım uygulamaları: 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki tarımsal faaliyetleri,

 

Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeleri ve arıtma çamurunu,

 

Kentsel atıksu: Evsel atıksuyu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karışımını,

 

Kentsel yerleşim alanı: : Meri imar planlarının tanımladığı meskûn ve gelişme alanlarını,

 

KGM: Karayolları Genel Müdürlüğü’nü,

 

Kırsal yerleşik alanlar: Kentsel yerleşim alanı dışında kalan, kanuni düzenlemeler öncesi köy ya da halihazırda kırsal yerleşim niteliğindeki yerleşme dokusunu koruyan ancak; kanun değişikliği ile mahalle statüsü kazanmış olan ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan veya 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında gelişme sınırları ile birlikte yerleşik alan sınırları tanımlı kırsal karakterli yerleşme alanlarını,

 

Kirletici: Suyun fiziksel, kimyasal, biyolojik veya radyolojik karakterini değişikliğe uğratabilen, insan yapımı veya insan faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü maddeyi,

 

Köy yerleşik alanı ve civarı: Özellikleri 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde tanımlanan alanları,

 

Maksimum Su Kotu: Baraj gölünün su toplayabileceği en üst sınır olan 110,46 metre kotunu,

 

Mesire yeri: Toplumun dinlenme, eğlenme ve spor gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkân vermek amacıyla, gerekli yapı, tesis ve donatılarla kullanıma ayrılan, halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılayan, rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip orman rejimine tabi alanları,

 

Mevcut Tesis ve Yapı: Bu özel hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevzuata uygun olarak ilgili kurumlardan gerekli izinler alınarak yapılmış olan tesis ve yapıları,

 

Organik tarım faaliyetleri: 3/12/2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında tanımlanan işlemleri,

 

OGM: Orman Genel Müdürlüğü’nü,

 

Rekreasyon alanları: Yerleşim yerlerinin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, yerleşim alanı içinde veya çevresinde günübirlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarını karşılayan günübirlik tesislerin yer aldığı alanları,

 

R.G: Resmi Gazete’yi,

 

Riskli yapı: 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda tanımlanan yapıları,

 

Servis İstasyonu: Karayolunda seyreden araçların bakım-onarım, yağlama ve yıkama gibi işlerinin yapıldığı tesisleri,

 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonları: Sıvılaştırılmış petrol gazlarının sabit tanklarda depolandığı, yakıt olarak sıvılaştırılmış petrol gazlarını kullanan sabit depolu karayolu taşıtlarına ikmal hizmetlerinin verildiği istasyonları,

 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ve Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Dolum İstasyonları: Propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımının üretildiği ve basınç altında depolandığı, depolama tanklarının bulunduğu mahalleri,

 

Silvikültür: Planlı olarak yeni ormanların kurulması, bu ormanlarla birlikte tabi olarak yetişmiş ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve bu ormanların kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesi ve sürdürülebilir şekilde devam ettirmesine ilişkin uygulamaları,

 

Tarımsal Amaçlı İlaç Hazırlama İstasyonları: Zirai ilaçların kontrollü olarak hazırlanması ve hazırlanması esnasında ortaya çıkan sıvı ve katı atıkların ilgili yönetmelikler kapsamında bertarafını sağlamak amacıyla ve elektrik, su ve atık konteyneri gibi altyapısı oluşturularak yerleşim biriminin ortak kullanımına sunulan tesisleri,

 

Tarımsal ve Hayvancılık Amaçlı Yapı: Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, mandıra, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisleri,

 

Tarımsal veya Hayvansal Entegre Tesis: Tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretiminden sonra işlenerek fiziksel veya kimyasal özellikleri değiştirilip bir veya birden fazla yeni ürüne dönüştürülmesinin yapıldığı tesisleri,

 

Tehlikeli atık: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları,

 

Tehlikeli Madde Depoları: Dolum istasyonları dışında patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, kendi kendine tutuşan maddelerle yanıcı sıvılar ve kolay ateş alabilen katı maddeler, fiziksel veya kimyasal niteliği bakımından yukarıdakilere benzeyen maddelerin depo edildiği, yükleme ve boşaltmaların yapıldığı tesisleri,

 

Tehlikeli maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden ve zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde veya madde gruplarını,

 

Uzun Devreli Gelişme Planı: Özel Hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylanmış olan 1/25.000 ölçekli Plan(lar)ı ve Plan Kararlarını,

 

Yapay sulak alan sistemi: Suların bitki, toprak ve çeşitli dolgu malzemeleri kullanılarak arıtılmasını, kalitesinin iyileştirilmesini sağlayan mühendislik yapılarını,

 

Yatay Mesafe: İki noktanın yatay bir düzlem üzerindeki izdüşümlerini birleştiren doğrunun uzunluğunu,

 

Yeraltı suyu: Bir kuyuya ya da kaynağa amaca uygun nitelikte ve yeterli miktarda su sağlama kapasitesine sahip bir jeolojik formasyon veya formasyon grubunda bulunan durgun veya hareket halindeki suları,

 

Yerüstü suyu: Yeraltı suları haricindeki bütün iç sular, geçiş suları ve kıyı sularını,

 

Zati İhtiyaç: Bir ailenin asgari geçimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili valilik tarafından ailenin diğer gelir kaynakları da göz önünde bulundurularak belirlenen azami hayvan sayısını,

ifade etmektedir.

 

 1. Genel Hükümler

 

  • Baraj gölü maksimum su kotu 110,46 metre olup baraj gölü koruma alanları bu kota göre belirlenmiştir.

 

 • Madde 1’de verilen maksimum su kotuna göre belirlenen koruma alanları EK-1’de haritada gösterildiği şekliyle; Melen Baraj Gölü, Göl Yeşil Kuşaklama Alanı, Göl Koruma Alanı, Yakın Mesafe Koruma Alanı, Uzak Mesafe Koruma Alanı-1 ve Uzak Mesafe Koruma Alanı-2 olarak tanımlanmıştır.

 

 • Bu özel hükümler kapsamında belirlenen koruma alanları ile havzada ilgili mevzuatlar uyarınca belirlenen diğer koruma alanlarının çakışması halinde kısıtlayıcı olan hükümler geçerlidir.

 

 • Melen Baraj Gölü’nün öncelikli olarak içme ve kullanma suyu temini amacıyla kullanılması esastır. Göl su seviyesinin yeterli miktarda içme ve kullanma suyu temini için risk oluşturması halinde İDARE’nin teklifi ile DSİ tarafından diğer amaçlara yönelik kullanımlara sınırlama getirilebilir.

 

 • İlgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, EK- 2’de verilen Havza Koruma Planı İş Programı’nda yer alan tedbirleri belirtilen sürelerde yerine getirmekle mükelleftir. Havza genelinde kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, havzada yapacakları her türlü faaliyet-yapı konusunda bu özel hüküm maddelerine aykırı işlem yapamazlar.

 

 • Bu özel hükümler, her tür ve ölçekteki mevcut planlara, plan değişikliklerine ve yeni yapılacak planlara aynen işlenir. Yürürlükteki plan kararlarının özel hükümlere uygun olmayan kısımları özel hükümler doğrultusunda revize edilir.

 

 • Havzada, Çevre Düzeni Planları dâhil, her ölçekteki imar planları hazırlanırken veya mevcut planlar revize edilirken İDARE’nin görüşü alınması mecburidir.

 

 • Havza içinde bulunan kamuya ait araziler koruma alanları için belirlenen kısıtlamalara tâbidir.

 

 • Su ile ilişkili ekosistem servisleri (ES) kapasitesi bakımından kritik öneme sahip yüksek ve çok yüksek düzeyde ES temin edilen mevcut orman alanlarının havza genelinde korunması esastır ve orman alanlarının küçülmesine neden olacak faaliyetlere izin verilmez. Ormanların sürekliliği ve sürdürülebilirliği için orman amenajman planlarında öngörülen silvikültürel ve teknik ormancılık faaliyetleri 6831 sayılı Orman Kanunu’nun (R.G: 9402-8/9/1956) ilgili maddelerine uygun yapılır. Havza bütününde gerek tarımsal faaliyetler ya da madencilik, gerekse yerleşmelerin yayılmasına bağlı olarak, küçülerek, parçalanarak ya da yok olarak vasfını yitiren orman kadastrosuna tabi alanlar; yapılaşmamışsa veya tarımsal amaçlı olarak kullanılmıyorsa, bu alanlarda orman vasfının geri kazanılması için Orman Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında baraj gölü su kalitesini destekleyici bitkilendirme ve ağaçlandırma yapılır.

 

 • Baraj ve Baraj Gölünü besleyen derelere doğrudan arıtılmamış atıksu boşaltımı yapılmasına; atık, tehlikeli atık, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının dökülmesine izin verilmez.

 

 • Havza genelinde yeraltı sularına, arıtılmış olsa dahi atıksuların doğrudan deşarjına izin verilmez.

 

 • Havzadaki yeraltı sularına ilişkin bu özel hükümlerde yer almayan hususlarda, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik (R.G: 28257-7/4/2012) hükümleri uygulanır.

 

 • Havzadaki kuyu ve kaynakların koruma alanlarının büyüklüğü ve uyulması gerekli hususlar, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunmaya Hakkında Yönetmelik uyarınca ortamın jeolojik ve hidrojeolojik şartlarına göre belirlenir.

 

 • Havza genelinde tüm kanalizasyon sistemleri inşası ve evsel atıksu arıtma tesisleri EK-2’de verilen Havza Koruma Planı İş Programında belirtilen sürelerde tamamlanır.

 

 • Havza sınırları içerisindeki tüm il, ilçe, köy ve mahallelerin evsel atıksu bertarafı için gerekli tüm altyapı, arıtma tesisleri ve sızdırmalı/sızdırmasız fosseptiklerin; revizyonu ve inşaatı İDARE; işletmesi ilgili sorumlular/kurumlar; denetlemesi ise İDARE ve ÇŞB İl Müdürlüğü tarafından yapılır.

 

 • Havzada; nüfusu 2000’den fazla olan yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atıksular için Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde (R.G: 26047-08.01.2006) yer alan deşarj standartları, nüfusu 2000’den az olan yerleşim yerleri için ise Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin (R.G: 25687-31.12.2004) 32 nci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

 • Evsel atıksu arıtma tesisi deşarj sularının sulama mevsiminde yeniden kullanımı, ilgili mevzuata uyulması şartı ile ilgili kurumlar tarafından teşvik edilir.

 

 • Havzadaki mevcut ve kurulacak yeni tesislerden kaynaklanan endüstriyel atıksular için deşarj standartları, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ndeki (SKKY) pH, ZSF ve sıcaklık parametreleri hariç olmak üzere diğer parametreler için belirlenmiş standartlarda %20 oranında kısıtlamaya gidilerek uygulanır. pH, ZSF ve sıcaklık parametreleri için ise SKKY’deki deşarj standartları aynen geçerlidir. Gerekli tüm iş ve işlemler bu standartlara göre yapılır.

 

 • Münferit sanayiler, küçük sanayi siteleri ve OSB’lerin, ilgili deşarj standartlarını sağlamadıklarının tespiti durumunda gerekli cezai işlemler ilgili kurum tarafından uygulanır.

 

 • Havzadaki tesisler endüstriyel atıksularını geri kullanabilir, ancak İDARE tarafından talep edilmesi halinde atıksuyun proseste tekrar kullanılacağına dair hazırlanacak/hazırlattırılacak raporları İDARE’ye sunar.

 

 • Havzadaki münferit sanayiler, küçük sanayi siteleri ve OSB’ler, ilgili atıksu arıtma, bertaraf ve taşıma lisans belgelerini ve diğer belgeleri talep edilmesi halinde İDARE’ye sunar, İDARE yapacağı değerlendirme neticesinde ilgili mevzuatlara göre işlem tesis eder.

 

 • Endüstriyel atıksu debisi 10 m3/gün ve üzeri olan ve atıksuyu Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’nin (R.G: 28483-30/11/2012) Ek-5 Tablo 4’de verilen belirli kirleticiler ve Tablo 5’de verilen öncelikli kirleticileri ihtiva eden endüstriyel tesisler ile endüstriyel atıksu debisi 200 m3/gün ve üzeri olan tesislerde kompozit numune alma cihazı ve debimetre cihazı kurulur. Cihazlar, ilgili işletme, İDARE ve ÇŞB İl Müdürlüğü tarafından takip edilir.

 

 • Tüm OSB’lerin belediye kanalizasyonuna bağlantı noktasında veya atıksu arıtma tesisi sonrasında alıcı ortama deşarj hattı üzerinde Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS); KOİ, AKM, pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, debi ve iletkenlik parametreleri için kurulur. Kurulacak SAİS’ler, İDARE ve ÇŞB İl Müdürlüğü tarafından takip edilmesi için ilgili OSB Yönetimince gerçek zamanlı erişime açılır.

 

 • Hastane, klinik, görüntüleme merkezi, laboratuar vb. sağlık sektöründen kaynaklanan tehlikeli atık ve sıvı maddeler için ÇŞB tarafından hazırlanan “Sağlık Kuruluşları Atıksu/Sıvı Atık Yönetimi El Kitabı”nda yer alan ilgili hususlar çerçevesinde Kurum İçi Atık Yönetim Planları hazırlanır, talep edilmesi halinde İDARE’ye sunulur.

 

 • Havzadaki mevcut faaliyetlerden kaynaklı oluşabilecek tehlikeli atıklar Atık Yönetimi Yönetmeliği (R.G: 29314-02.04.2015) kapsamında işlem görür.

 

 • Havza genelinde hastaneler ve araştırma merkezleri dışında radyoaktif hammadde işleyen, üreten ve radyoaktif atığı olan tesisler kurulamaz. Hastane ve araştırma merkezlerinde oluşan radyoaktif atıklar Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik (R.G: 25571 – 02/09/2004) uyarınca bertaraf edilir.

 

 • Havza içinde oluşacak katı atık sızıntı suyu için sızdırmazlık sağlanması ve yönetiminin Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’e (R.G: 27533-26/03/2010) uygun olarak yapılması şartıyla, havza içinde mevcut düzenli depolama alanında bertaraf edilmesine ÇŞB’nin uygun görüşü ile izin verilebilir. Düzenli depolama alanının sızıntı suyu yönetimi İDARE tarafından yapılır. Oluşacak sızıntı sularının teknik ve ekonomik sebeplerle havza dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda baraj gölü ve gölü besleyen derelerin su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede ileri arıtmadan geçirilerek deşarjına ÇŞB tarafından izin verilir. Katı atık bertarafı ile ilgili oluşturulan her planlama/proje için İDARE’den uygun görüş alınması mecburidir.

 

 • Havzadaki tüm düzensiz döküm sahaları, ilgili mevzuatlar doğrultusunda ve EK-2’de verilen Havza Koruma Planı İş Programında belirtilen sürelerde kapatılarak İDARE tarafından rehabilite edilir.

 

 • Havza genelinde Organik Tarım Faaliyetleri; ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu’na (R.G: 25659-3/12/2004) ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e (R.G: 27676-18/08/2010), İyi Tarım Uygulamaları ise; İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik’e (R.G: 27778 – 07/12/2010) göre yapılır.

 

 • Havza genelinde TOB İl Müdürlükleri’nce etüt edilerek gereken alanlarda “Tarımsal Amaçlı İlaç Hazırlama İstasyonları” inşa edilecektir ve bu istasyonlarda tarımsal ilaç hazırlama sırasında ortaya çıkan ambalajların bertarafı Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre yapılacaktır.

 

 • Havza genelinde organik tarım faaliyetleri ve iyi tarım uygulamaları, TOB İl Müdürlükleri tarafından, ilgili diğer kurumlar ve İDARE ile işbirlikleri yapılarak teşvik edilir.

 

 • Havza genelinde, bitki koruma ürünleri kullanımı yerine alternatif mücadele metotlarının (kültürel mücadele, fiziksel mücadele, karatina tedbirlerine uyma, biyolojik ve biyoteknik mücadele vb.) kullanımı TOB İl Müdürlükleri tarafından, ilgili diğer kurumlar ve İDARE ile işbirlikleri yapılarak teşvik edilir.

 

 • Havza genelinde organik tarım metoduyla hayvansal üretim uygulamaları, TOB İl Müdürlüğü tarafından, ilgili diğer kurumlar ve İDARE ile işbirlikleri yapılarak teşvik edilir.

 

 • Havza genelinde Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinde (Tebliğ No: 2016/46) verilen iyi tarım uygulamaları kodlarının uygulanması zorunludur. Tebliğ hükümlerine uymayanlar İDARE tarafından tespit edilir ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak ilgili kurum tarafından belirlenecek cezai işlem uygulanır.

 

 • Havza genelinde mevcut ve yeni hayvancılık işletmeleri, Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinde belirtilen şekilde, uygun nitelikte ve ebatta sızdırmasız depolama alanları yapar. Bu işletmelerden kaynaklanan kompostlaştırılabilir atıklar, sızdırmazlığı sağlanmış depolama alanlarında kompostlaştırma işlemine tabi tutulduktan sonra Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (R.G: 27372-10/10/2009)’nde verilen uygun sıklıkta numune alma ve analiz işlemi işletme tarafından akredite bir kuruma yaptırılıp TOB İl Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda tarım alanlarında gübre olarak kullanılabilir. Bu işletmeler, talep edilmesi halinde analiz raporlarını İDARE’ye sunar.

 

 • Madde 4.35’te belirtilen tedbirlere ilave olarak, havzada hayvansal atıklar için öncelikli olarak gazlaştırma, gazlaştırmanın teknik ve/veya ekonomik olarak mümkün olmadığı durumlarda, biyometanizasyon vb. teknikleri kullanan entegre bir tesisin ilgili kurumlar tarafından kurulması teşvik edilir. Bu tesisin kurulması halinde, Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinde tanımlanan değerlerde azot üreten mevcut ve yeni kurulacak hayvansal işletmeler, hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları sızdırmazlığı sağlanmış havuzlarda biriktirerek belirlenecek dönemlerde bu tesise aktarmak zorundadır, atıkların toplanması bu tesis tarafından yapılır.

 

 • Baraj gölünü besleyen akar ve kuru derelerde İDARE tarafından uygun görülen yerlere hayvanların yararlanması amacıyla yapay sulak alan, gölet, yalak vb. yapılar TOB İl Müdürlükleri tarafından yapılır.

 

 • Havza genelinde tüm sulama yapılan sahalarda, görev alanına göre DSİ veya İl Özel İdaresi tarafından teknik olarak uygun bulunması durumunda basınçlı sulama sistemlerine geçilir. DSİ ve TOB İl Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda; havzada basınçlı sulama sistemlerine geçilemeyeceğinin belirlenmesi durumunda salma sulama (vahşi sulama) dışındaki yüzey sulama yöntemlerine (Karık veya Tava usulü sulama) geçilmesine izin verilebilir. DSİ tarafından hazırlanan yeni sulama sahası açılması, mevcut sulama tesisinin bakım-onarım ya da yenilenmesi için projelere desteklemelerde öncelik tanınır.

 

 • EK-3’te isimleri verilen derelerin yatakları DSİ’nin belirlediği projeler haricinde değiştirilemez. 2006/27 Dere Yatakları ve Taşkınlar (R.G: 26284-09/09/2006) ve 2010/5 Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı (R.G: 27499-20/02/2010) konulu Başbakanlık Genelgelerine uygun hareket edilir. Bu derelerdeki ıslah çalışmalarının ekolojik yapılması zorunludur.

 

 • EK-1’de sınırları verilen alüvyon akifer, karstik akifer ve karstik çöküntü özelliği gösteren alanlar dışında kalan bölgelerde, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun (R.G:18785-15/06/1985) 7 nci maddesi kapsamında madencilik faaliyetlerine izin verilir. Ancak, havza genelinde çözelti madenciliğine ve kimyasal ayrıştırıcılar ya da benzeri maddeler kullanılarak yapılacak maden zenginleştirme işlemlerine ve bu işlemlerin yürütüldüğü maden zenginleştirme tesislerine izin verilmez.

 

 • Baraj Gölü maksimum su kotundan itibaren yatayda ilk 1000 metrede kalan alanlar ile EK-1’de sınırları verilen alüvyon akifer, karstik akifer ve karstik çöküntü özelliği gösteren alanlarda; yeni maden arama ruhsatı verilmesine, mevcut arama ruhsatlı alanlar için sondaj, araştırma çukuru, yarma ve benzeri arama çalışmalarına, deneme üretimine, ön işletme, işletme izinleri verilmesine, mevcut işletme ruhsatlı alanlar için işletme ruhsatı yenilenmesine izin verilmez.

 

 • Baraj inşaatında kullanılan malzeme için yapılan madencilik faaliyetlerinin baraj inşaatı bittikten sonra ruhsat süresi uzatılmaz ve bu amaçla açılan ocaklar Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği kapsamında 1 (bir) yıl içinde rehabilite edilir.

 

 • Havza genelinde arama ve işletme gibi her türlü madencilik faaliyetinde Doğaya Yeniden Kazandırma Planları, Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği (R.G: 27471-23/01/2010) ekinde yer alan formata uygun olarak hazırlanır.

 

 • Parsel/yerleşim alanının sınırlarının farklı koruma alanlarına girmesi durumunda; oranına bakılmaksızın parsel/yerleşim alanının koruma kuşaklarında kalan kısımlarında ilgili koruma kuşaklarının şartlarına uyulur.

 

 • Karayolları Genel Müdürlüğü’nce havza içerisinden geçen karayollarında trafik kazaları sonucu göle ulaşabilecek tehlikeli atık veya maddelerin geçici bir süre depolanabileceği biriktirme yapıları ve muhtemel kazalara karşı tehlikeli atık taşıyan araçların göle ulaşmalarını önleyici sedde duvarlarının 2 yıl içerisinde yapılması zorunludur. Kaza durumlarından kaynaklanabilecek kirlilikle ilgili olarak acil durum eylem planı İDARE tarafından ilgili kurumlarla koordineli olarak 1 yıl içerisinde hazırlanır. Kazalar sonucu göle ulaşabilecek tehlikeli atık veya maddelerin geçici bir süre depolanabileceği biriktirme yapıları Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak İDARE tarafından yapılır. Acil önlemler için gerekecek olan malzeme, İDARE tarafından gerekli yerlerde hazır bulundurulur.

 

 • Havza genelinde tehlikeli maddelerin karayolları vasıtasıyla taşınması sırasında, kaza ihtimali göz önüne alınarak İDARE tarafından hazırlanacak acil durum eylem planı doğrultusunda, yeraltı suyu ve yüzey sularının kirlenmesine engel olacak tedbirler KGM tarafından alınır.

 

 • Baraj gölü içinde ve baraj gölünü besleyen derelerde belirlenen noktalarda, yerüstü ve yeraltı suyu kalitesi izleme çalışmaları İDARE tarafından yürütülür.

 

 • Havza genelinde, baraj gölünü besleyen dereler ve baraj gölü çevresinde dik yamaçlarda ve erozyona maruz bölgelerde teknik açıdan uygun olan erozyon ve sediment kontrol tedbirleri (sediment tutucu çökeltim havuzları vb.) İDARE ve ilgili kurumlar (DSİ, ÇEM, OGM vb.) ile birlikte alınır.

 

 • Küçük Melen Çayı’ndan gelen kirletici yükleri azaltmak amacıyla mansabında bir bölgede 2 (iki) sene içinde İDARE tarafından ilgili kurumlar ile işbirliği yapılarak bir yapay sulak alan tesis edilir ve işletilmesi sağlanır. Gerekli görülen yerlerde benzer çalışmalar İDARE tarafından yapılır.

 

 • Sulamadan dönen suları toplayan drenaj kanallarının içine İDARE ilgili kurumla birlikte uygun şekillerde su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla bitkilendirme yapılabilir.

 

 • Havzada, baraj gölü ve baraj gölünü besleyen su kaynaklarında kirlilik oluşturabilecek bütün faaliyetler için İDARE’nin uygun görüşünün alınması zorunludur. Bu faaliyetler, İDARE tarafından takip edilir. Aykırı hususların tespiti halinde, İDARE ilgili kurumlara bildirerek gereğinin yapılmasını talep eder.

 

 • Tüm koruma alanlarının sınırlarının karayolları ile kesiştiği noktalarda “Melen Baraj Gölü İçme Suyu Havza Sınırı” vb. bilgilendirici yol kenarı levhaları İDARE tarafından teşkil edilir. Bu tabelaların sıklığı koruma alanının önemine göre derecelendirilir.

 

 • Melen Baraj Gölü Havzası Koruma Alanı içinde yer alan Hasanlar Barajı’ndan içme-kullanma suyu temin edilmesi durumunda bu baraj için mevzuat kapsamında belirlenen koruma alanları ve esasları geçerli olacaktır.

 

 • Havza Genelinde atıksu arıtma tesisleri ve diğer altyapı tesisleri ilgili kurumların da görüşleri alınarak uygun görülen yerlere İDARE tarafından yapılır.

 

 1. Melen Baraj Gölü

 

  • Baraj gölüne, arıtılmış olsa dahi atıksuların doğrudan deşarjına izin verilmez.

 

 • Baraj gölüne doğrudan veya dolaylı olarak her türlü atık ve artığın atılması yasaktır.

 

 • Baraj gölü içinde iskele yapımına izin verilmez. Ancak, sökülüp takılabilir nitelikte ve doğal malzemelerden imal edilen geçici nitelikte iskele kurulmasına yalnızca sportif amaçlar için İDARE’den izin alınarak kurulabilir.

 

 • Baraj gölü içinde su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ağ balıkçılığı yapılmaz.

 

 • İDARE tarafından izin verilen alanlarda sportif amaçlı olta balıkçılığı, su sporları vb. faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlere içme ve kullanma suyu alma noktasına 300 metreden daha yakın olan yerlerde izin verilmez.

 

 • Baraj gölü içinde yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalara ve sallara izin verilebilir. Baraj gölünde güvenlik ve araştırma faaliyetleri dışında akaryakıt ile çalışan su taşıtlarının kullanımına izin verilmez. Kullanılacak araçlarda oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun arıtıldıktan sonra bile baraj gölüne boşaltılması yasaktır.

 

 • Baraj gölünde faaliyette bulunmak üzere dışarıdan getirilen her türlü su taşıtına, istilacı ve/veya zararlı türlerin taşınımının önlenmesi amacı ile gerekli dezenfeksiyon işlemleri TOB İl Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde ve göl dışında yapılması zorunludur. İstilacı türlerin baraj gölünde tespiti halinde, su kalitesi ve miktarını etkilemeyecek yöntemlerle istilacı türlerle mücadele İDARE koordinasyonunda TOB İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapılabilir.

 

 • Baraj gölü içinde dip savak temizliği haricinde taban taramasına izin verilmez.

 

 • Baraj gölü içinden kum ve çakıl alınmasına izin verilmez.

 

 • Baraj gölünde gerekli görülür ise mevcut su içi bitkileri belirli aralıklarla İDARE’nin uygun görüşü ile hasat edilebilir.

 

 • Bu alanda rüzgâr enerji santrali ve güneş enerji santrali kurulmasına izin verilmez.

 

 • Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiçbir faaliyete izin verilmez.

 

 1. Yeşil Kuşaklama Alanı

 

  • Bu alan içindeki yerleşik alan dışında kalan alanlar İDARE tarafından bütçe imkanları doğrultusunda bir program dâhilinde kamulaştırılır. Kamulaştırma yapılıncaya kadar mevcut tarım arazilerinde iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun tarımsal faaliyetler sürdürülür, organik tarım ise teşvik edilir.

 

 • Bu alanda İDARE tarafından, gerekli görülen ağaçlar sökülür, suni gübre ve zirai mücadele ilaçları kullanılmamak şartıyla filtrasyon şeridine uygun bitki örtüsü ve yaşlı ormanlara fidan dikilir, bakımları düzenli aralıklarla yapılır.

 

 • Bu alan içinde özel hükümlerin onay tarihinde geçerli mer’i planlardaki kırsal yerleşimlerin gelişme alanları iptal edilerek; meskûn yapılar dışında yeni yapılaşmaya izin verilemez.

 

 • Bu alanda yer alan kırsal yerleşimlerin yerleşik alan sınırı içindeki riskli yapıların yıkılması halinde yerine yenisi yapılamaz. Mevcut yapılarda basit bakım-onarım yapılabilir.

 

 • Bu alanda yapılması teknik olarak zorunluluk arz eden arıtma tesisi, terfi merkezi gibi yapılar İDARE tarafından yapılır.

 

 • Bu alanda yeni geçirimsiz yüzey oluşturulamaz, yeni yol yapımına izin verilmez, ancak mevcut yollarda bakım-onarım su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Bu alanın içinden geçen karayollarından kaynaklanan yüzey akış sularının kanal ve benzeri yapılar ile toplanıp filtrasyon şeridinden geçirilerek toprağa süzülmesi sağlanır.

 

 • Bu alanda, olta balıkçılığı ve su sporları için kalıcı tesis ve yapılaşma yapılmaksızın sadece İDARE tarafından belirlenen konumlarda balık tutma ve su sporları yapılmasına yönelik cepler teşkil edilebilir. Bu cepler su alma yapısına 300 metreden daha yakın olamaz. Bu tarz rekreatif faaliyetlerin dışında başka hiçbir faaliyete izin verilmez.

 

 • Bu alanda hazine arazisi satışı yapılmaz.

 

 • Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine izin verilmez.

 

 • Bu alanda tarım faaliyetleri yapılamaz.

 

 • Bu alanda yeni sanayi kuruluşuna, yeni hayvan yetiştirme tesisine ve yeni tarımsal veya hayvansal entegre işletmelere izin verilmez.

 

 • Bu alanda servis istasyonlarına, akaryakıt istasyonlarına, akaryakıt dolum istasyonlarına, LPG/CNG ikmal istasyonlarına LPG/CNG dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez.

 

 • Bu alanda rüzgâr enerji santrali ve güneş enerji santrali kurulmasına izin verilmez.

 

 • Bu alanda düzenli depolama tesisi ve katı atık aktarma istasyonlarının kurulmasına izin verilmez.

 

 • Bu alanda hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının dökülmesine ve depolanmasına izin verilmez.
 • Bu alanda yeni mezarlık yeri yapılmasına izin verilmez. Yeni gömüler bu alan dışında seçilecek bir mezarlığa yapılır.

 

 • Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiçbir faaliyete izin verilmez.

 

 1. Göl Koruma Alanı

 

  • 6360 sayılı Kanuna dayanarak mahalle statüsü kazanan ve kırsal yerleşme niteliğini koruyan mahallelerde, köy yerleşik alan sınırı yerleşim sınırı olarak aynen korunur, imar planı ile bu alan dışında yeni gelişme alanı önerilmez. Bu yerleşimler kırsal nitelik taşıyan yerleşimler olarak kabul edilir.

 

 • Bu alanda, yerleşimler için yerleşimin doğal nüfus artış ihtiyacını karşılayacak şekilde sadece yerleşik alan sınırları içinde yeni yapılaşmaya izin verilebilir.

 

 • Bu alanda, büyükşehir alanında kalan mahalle statüsü kazanan kırsal nitelikli yerleşimler ile köy yerleşimlerinin yerleşik alan sınırları içinde yapılacak iskân, tarımsal veya hayvancılık amaçlı yapılarda Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (R.G: 18916- 02.11.1985) uygulanır.

 

 • Bu alanda yerleşik alan sınırları dışında tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların yapılmasına 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (R.G: 25880- 19/7/2005) ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde verilen esaslara ve Madde 7.13’deki şartlara uygun olarak izin verilir.

 

 • Bu alanda ifraz işlemleri, yerleşik alan sınırları içinde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, yerleşik alan sınırları dışında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılabilir.

 

 • Yerleşik alan sınırları içindeki ve dışındaki mevcut yapıların bakım-onarım ile kullanımı mümkün değilse, kirliliğe neden olmadan kaldırılarak yerine yenisinin yapımına inşaat alanında değişiklik yapmamak; kullanım amacını değiştirmemek, kat artırımı, yoğunluk artırımı gibi düzenlemeler yapmamak ve İDARE’nin uygun görüşünü almak şartıyla izin verilir.

 

 • Bu alanda, mevcut yollar korunur, mevcut karayollarında bakım-onarım çalışmaları su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Yerleşim yerleri içinden geçen mevcut yollarda yapılacak iyileştirme çalışmalarında kilit parke, taş gibi yağmur suyunu drene eden yol kaplama malzemesi kullanılır. Sosyal donatı ve tarımsal alanlara ulaşmak ve maksimum su kotu altında kalan yol güzergâhları için alternatif oluşturmak üzere geçirimli yüzeyli yeni yol yapılabilir. Ulaşım bağlantılarında ise stabilize ya da sıkıştırılmış toprak yollar yapılabilir. Bunlar dışında başka hiçbir amaçla yeni yol yapılmaz.

 

 • Bu alanda sökülüp takılabilir malzemeden meydana gelen, günübirlik kullanım imkânı sağlayan, kamuya açık, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe, piknik üniteleri, kameriye vb. yapı ve tesisleri ihtiva eden en fazla 4 farklı bölgede, toplam 4 adet orman içi mesire yerine İDARE’nin uygun görüşü alınarak izin verilebilir. Söz konusu yapı ve tesislerin yapılanma şartları, Mesire Yerleri Yönetmeliği’nde (R.G: 28578-5/3/2013) belirtilen hükümler doğrultusunda alt ölçekli planlarda belirlenir. Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemelerde beton kaplama kullanılamaz ve bu alanları düzenlemek amacıyla doldurma ve kurutma işlemi yapılarak arazi kazanılamaz. Bu alandaki yapılardan kaynaklanan atık sular için, Madde 4.16’da belirtilen hüküm uygulanır.

 

 • Bu alanda sadece Çevre Düzeni Planı ve Uzun Devreli Gelişme Planı kapsamında belirlenen bölgelerde çevreye duyarlı ekoturizm tesislerine izin verilir. Bu tesisler dışında yeni turizm tesisine izin verilmez.

 

 • Bu alanda, yeni sanayi kuruluşuna, yeni hayvan yetiştirme tesisine ve yeni tarımsal veya hayvansal entegre işletmelere izin verilmez.

 

 • Bu alanda, yeni mezarlık yeri yapılmasına izin verilmez.

 

 • Bu alanda yeni tarım alanları açılamaz. Mevcut tarım alanlarında TOB İl Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun tarımsal üretime geçilir, organik tarım ise teşvik edilir. TOB İl Müdürlüğü tarafından İDARE işbirliği ile çiftçilere eğitim verilir.

 

 • Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine sadece yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile izin verilir. Mevcut hayvancılık tesislerinin faaliyetlerine devam etmesine atık ve atıksularını uygun şekilde bertaraf etmesi şartıyla izin verilir ancak bu tesislerde kapasite artışı yapılamaz. Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar için İyi Tarım Uygulama Kodları Belgesine uygun nitelikte ve ebatta sızdırmasız bir depolama alanı bulunmalıdır. Bulunmayan durumlarda 1 (bir) sene içinde yapılması zorunludur. Bu faaliyetlerden kaynaklanan kompostlaştırılabilir atıklar, sızdırmazlığı sağlanmış depolama alanlarında kompostlaştırma işlemine tabi tutulduktan sonra TOB İl Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda tarım alanlarında gübre olarak kullanılabilir.

 

 • Her türlü katı ve tehlikeli atık ve artıkların dökümüne, depolanmasına, aktarma istasyonuna ve bertarafına izin verilmez. Mevcut düzensiz döküm sahaları İDARE tarafından rehabilite edilerek kapatılır.

 

 • Bu alanda hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının dökülmesine ve depolanmasına izin verilmez.

 

 • Bu alanda baraj gölünü besleyen derelerde su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez.

 

 • Bu alanda, yeni akaryakıt istasyonlarına, yeni gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez. Mevcut istasyonlarda servis faaliyetleri hariç dolum faaliyetleri, akaryakıt ve LPG ikmal faaliyetlerine ilgili TSE standartlarını sağlamak şartıyla izin verilir. Bu istasyonlara ait binaların mevcut yapı inşaat alanında değişiklik yapılamaz. Bakım-onarım ile kirletici unsurların azaltılmasına yönelik kullanım amacı değişikliği dışında değişikliklere izin verilmez.

 

 • Bu alanda yeni araç yıkama istasyonu kurulmasına izin verilmez. Mevcut araç yıkama istasyonları yağ değiştirme yapmamak ve atıksularını ön arıtma işlemine tabi tutarak sızdırmasız fosseptikte biriktirip en yakın Atıksu arıtma tesisine taşımak şartıyla faaliyetlerine devam edebilir.

 

 • Bu alandaki derelerden hiçbir durumda kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınmasına izin verilmez.

 

 • Bu alanda rüzgâr enerji santrali ve güneş enerji santrali kurulmasına izin verilmez.

 

 • Tarımsal alanlarda kullanılan suyun yüzeysel akışla derelere ve baraj gölüne kolay ulaşmasını engelleyecek sürüm tekniklerinin kullanılması esastır.

 

 • Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiç bir faaliyete izin verilmez.

 

 1. Yakın Mesafe Koruma Alanı

 

  • Bu alanda, Büyük Melen Çayı ana kolu üstünde sağ ve sol sahilindeki 10 metrelik bir alan İDARE tarafından kamulaştırılarak filtrasyon şeridi uygulaması yapılır.

 

 • Büyük Melen Çayı ana kolu üstünde sağ ve sol sahilindeki 10 metrelik filtrasyon şeridi dışında kalan kısımlarda, özel hükümlerin onaylanmasından önce yürürlükteki imar planı kararlarının özel hükümlere uygun olan kısımları uygulanır.

 

 • Bu alanda sadece Çevre Düzeni Planı ve Uzun Devreli Gelişme Planı kapsamında belirlenen bölgelerde çevreye duyarlı ekoturizm tesislerine izin verilir. Bu tesisler dışında yeni turizm tesisine izin verilmez.

 

 • Bu alanda, yeni sanayi tesislerine, tehlikeli atık ve tehlikeli madde üretmemesi ve depolamaması, endüstriyel atıksu oluşturmaması, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre gerekli izinlerin alınması ve Çevre Düzeni Planında belirlenmiş olması şartıyla izin verilir.

 

 • Bu alanda bulunan mevcut sanayi tesislerinden endüstriyel atıksu oluşturan tesisler, atıksularını havza dışına çıkarmanın teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı durumlarda Madde 4.18’deki deşarj standartlarına uygun şekilde arıtmak zorundadır.

 

 • Bu alanda bulunan ve endüstriyel atıksu oluşturan mevcut sanayi tesislerinin kapasite artışına, atıksuyunu havza dışına çıkarmak şartıyla izin verilebilir. Bu durum dışında kapasite artışına izin verilmez.

 

 • Bu alanda, yeni hayvan yetiştirme tesisine ve yeni tarımsal veya hayvansal entegre işletmelere izin verilmez.

 

 • Bu alanda yerleşik alan sınırları dışında tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların yapılmasına 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (R.G: 25880- 19/7/2005) ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde verilen esaslara ve Madde 8.10’daki şartlara uygun olarak izin verilir.

 

 • Bu alanda, yeni mezarlık yeri yapılmasına izin verilmez.

 

 • Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine sadece yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile izin verilir. Mevcut hayvancılık tesislerinin faaliyetlerine devam etmesine atık ve atıksularını uygun şekilde bertaraf etmesi şartıyla izin verilir ancak bu tesislerde kapasite artışı yapılamaz. Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar için İyi Tarım Uygulama Kodları Belgesine uygun nitelikte ve ebatta sızdırmasız bir depolama alanı bulunmalıdır. Bulunmayan durumlarda 1 (bir) sene içinde yapılması zorunludur. Bu faaliyetlerden kaynaklanan kompostlaştırılabilir atıklar, sızdırmazlığı sağlanmış depolama alanlarında kompostlaştırma işlemine tabi tutulduktan sonra TOB İl Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda tarım alanlarında gübre olarak kullanılabilir.

 

 • Bu alanda yeni tarım alanları açılamaz. Mevcut tarım alanlarında TOB İl Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun tarımsal üretime geçilir, organik tarım ise teşvik edilir. TOB İl Müdürlüğü tarafından İDARE işbirliği ile çiftçilere eğitim verilir.

 

 • Her türlü katı ve tehlikeli atık ve artıkların dökümüne, depolanmasına, aktarma istasyonuna ve bertarafına izin verilmez. Mevcut düzensiz döküm sahaları İDARE tarafından rehabilite edilerek kapatılır.

 

 • Bu alanda hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının dökülmesine ve depolanmasına izin verilmez.

 

 • Bu alanda baraj gölünü besleyen derelerde su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez.

 

 • Bu alanda, yeni akaryakıt istasyonlarına, yeni gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez. Mevcut istasyonlarda servis faaliyetleri hariç dolum faaliyetleri, akaryakıt ve LPG ikmal faaliyetlerine ilgili TSE standartlarını sağlamak şartıyla izin verilir. Bu istasyonlara ait binaların mevcut yapı inşaat alanında değişiklik yapılamaz. Bakım-onarım ile kirletici unsurların azaltılmasına yönelik kullanım amacı değişikliği dışında değişikliklere izin verilmez.

 

 • Bu alanda yeni araç yıkama istasyonu kurulmasına izin verilmez. Mevcut araç yıkama istasyonları yağ değiştirme yapmamak ve atıksularını ön arıtma işlemine tabi tutarak sızdırmasız fosseptikte biriktirip en yakın Atıksu arıtma tesisine taşımak şartıyla faaliyetlerine devam edebilir.

 

 • Bu alanda mevcut karayollarında bakım-onarım çalışmaları su kalitesi ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Yeni yol yapımına ve yol genişletme çalışmalarına İDARE’nin uygun görüşü alınmak şartıyla izin verilebilir. Bu alanda geçen karayolunda oluşacak yüzey akış sularının arazi yapısının elverdiği durumlarda toplanarak havza dışına deşarjı sağlanır, sağlanamadığı durumda uygun filtrasyon sistemlerinden geçirilmesi sağlanır.

 

 • Bu alandaki derelerden hiçbir durumda kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınmasına izin verilmez.

 

 • Bu alanda rüzgâr enerji santrali ve güneş enerji santrali kurulmasına izin verilmez.

 

 • Tarımsal alanlarda kullanılan suyun yüzeysel akışla derelere ve baraj gölüne kolay ulaşmasını engelleyecek sürüm tekniklerinin kullanılması esastır.

 

 • Bu alanda yukarıda belirtilenler dışındaki faaliyetlere yönelik İDARE’nin görüşü alınarak ilgili kurumlarca izin verilir.

 

 1. Uzak Mesafe Koruma Alanı – 1

 

  • Bu alanda özel hükümlerin onaylanmasından önce yürürlükteki imar planı kararlarının özel hükümlere uygun olan kısımları uygulanır. Özel hükümlerin onaylanmasından sonra hazırlanan imar planları ise; özel hükümler kapsamında belirlenen altyapı zorunlulukları dikkate alınarak Çevre Düzeni Planı’nın ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanır.

 

 • 6360 sayılı Kanuna dayanarak mahalle statüsü kazanan ve kırsal yerleşme niteliğini koruyan mahallelerde, köy yerleşik alan sınırı yerleşim sınırı olarak aynen korunur, imar planı ile bu alan dışında yeni gelişme alanı önerilemez. Bu yerleşimler kırsal nitelik taşıyan yerleşimler olarak kabul edilir.

 

 • Bu alanda, büyükşehir alanında kalan mahalle statüsü kazanan kırsal nitelikli yerleşimler ile köy yerleşimlerinin yerleşik alan sınırları içinde yapılacak iskân, tarımsal veya hayvancılık amaçlı yapılarda Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği uygulanır.

 

 • Bu alanda yerleşik alan sınırları dışında tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların yapılmasına 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (R.G: 25880- 19/7/2005) ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde verilen esaslara ve Madde 9.9’daki şartlara uygun olarak izin verilir.

 

 • Bu alanda ifraz işlemleri, yerleşik alan sınırları içinde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, yerleşik alan sınırları dışında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılabilir.

 

 • Yerleşik alan sınırları içindeki ve dışındaki mevcut yapıların bakım-onarım ile kullanımı mümkün değilse, kirliliğe neden olmadan kaldırılarak yerine yenisinin yapımına inşaat alanında değişiklik yapmamak; kullanım amacını değiştirmemek, kat artırımı, yoğunluk artırımı gibi düzenlemeler yapmamak ve İDARE’nin uygun görüşünü almak şartı ile izin verilir.

 

 • Bu alanda yeni tarım alanları açılamaz. Mevcut tarım alanlarında TOB İl Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda iş takvimine göre iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun tarımsal üretime geçilir, organik tarım ise teşvik edilir. TOB İl Müdürlüğü tarafından İDARE işbirliği ile çiftçilere eğitim verilir.

 

 • Tarımsal amaçlı işçilerin geçici barınma ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerleşik alan sınırları dışında İl Valilikleri tarafından belirlenen uygun alanlar kullanılır ve bu alanların gerekli düzenleme ve kontrolleri Valilik tarafından yapılır. Bu alandan kaynaklanacak atıksular için Madde 4.16’da belirtilen hüküm uygulanır.

 

 • Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine sadece yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile izin verilir. Mevcut hayvancılık tesislerinin faaliyetlerine devam etmesine atık ve atıksularını uygun şekilde bertaraf etmesi şartıyla izin verilir ancak bu tesislerde kapasite artışı yapılamaz. Hayvancılık faaliyetlerinden kaynanaklanan atıklar için İyi Tarım Uygulama Kodları Belgesine uygun olarak uygun nitelikte ve ebatta sızdırmasız bir depolama alanı bulunmalıdır. Bulunmayan durumlarda 2 (iki) sene içinde yapılır. Bu faaliyetlerden kaynaklanan kompostlaştırılabilir atıklar, sızdırmazlığı sağlanmış depolama alanlarında kompostlaştırma işleminden sonra TOB İl Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda tarım alanlarında gübre olarak kullanılabilir.

 

 • Bu alanda yeni sanayi kuruluşlarına, yeni hayvan yetiştirme tesisine ve yeni tarımsal veya hayvansal entegre işletmelere izin verilmez.

 

 • Her türlü katı ve tehlikeli atık ve artıkların dökümüne, depolanmasına, aktarma istasyonuna ve bertarafına izin verilmez. Mevcut düzensiz döküm sahaları İDARE tarafından rehabilite edilerek kapatılır.

 

 • Bu alanda hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının dökülmesine ve depolanmasına izin verilmez.

 

 • Bu alanda mevcut karayollarında bakım-onarım çalışmaları su kalitesi ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Yeni yol yapımına ve yol genişletme çalışmalarına İDARE’nin uygun görüşü alınmak şartıyla izin verilebilir. Bu alanda geçen karayolunda oluşacak yüzey akış sularının arazi yapısının elverdiği durumlarda toplanarak havza dışına deşarjı sağlanır, sağlanamadığı durumda uygun filtrasyon sistemlerinden geçirilmesi sağlanır.

 

 • Bu alanda baraj gölünü besleyen derelerde su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez.

 

 • Bu alanda sadece Çevre Düzeni Planı ve Uzun Devreli Gelişme Planı kapsamında belirlenen bölgelerde çevreye duyarlı ekoturizm tesislerine izin verilir. Bu tesisler dışında yeni turizm tesisine izin verilmez.

 

 • Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez. Mevcut istasyonlarda servis faaliyetleri hariç dolum faaliyetleri, akaryakıt ve LPG ikmal faaliyetlerine ilgili TSE standartlarını sağlamak şartıyla izin verilir. Bu istasyonlara ait binalarda mevcut yapı inşaat alanında değişiklik yapılamaz. Bakım-onarım ile kirletici unsurların azaltılmasına yönelik kullanım amacı değişikliği dışında değişikliklere izin verilmez.

 

 • Bu alanda yeni araç yıkama istasyonu kurulmasına izin verilmez. Mevcut araç yıkama istasyonları yağ değiştirme yapmamak, atıksularını ön arıtma işlemine tabi tutarak sızdırmasız fosseptikte biriktirip en yakın atıksu arıtma tesisine taşımak veya Madde 4.18’de belirtilen hükme uygun bertaraf etmek şartıyla faaliyetlerine devam edebilir.

 

 • Bu alanda rüzgâr enerji santrali ve güneş enerji santrali kurulmasına gerekli çevresel altyapı ve kirlilik kontrolü tedbirlerinin alınması şartıyla izin verilebilir.

 

 • Bu alandaki derelerden, DSİ’nin su ve toprak kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve taşkından koruma amacıyla yapacağı uygulamalarda kullanması gereken geçici haller ile kamu kurum ve kuruluşlarının ticari ve gelir getirici iş ve işlemleri haricinde kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınmasına izin verilmez.

 

 • Tarımsal alanlarda kullanılan suyun yüzeysel akışla derelere ve baraj gölüne kolay ulaşmasını engelleyecek sürüm tekniklerinin kullanılması esastır.

 

 • Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiçbir faaliyete izin verilmez.

 

 1. Uzak Mesafe Koruma Alanı – 2

 

  • Bu alanda özel hükümlerin onaylanmasından önce yürürlükteki imar planı kararlarının özel hükümlere uygun olan kısımları uygulanır. Özel hükümlerin onaylanmasından sonra hazırlanan imar planları ise; özel hükümler kapsamında belirlenen altyapı zorunlulukları dikkate alınarak Çevre Düzeni Planı’nın ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanır.

 

 • EK-1’de sınırları verilen alüvyon akifer özellik gösteren alanda bulunan derelerin, orman alanları dışında kalan kısımlarında sağ ve sol sahilden 10 metrelik kısımlar İDARE tarafından kamulaştırılarak filtrasyon şeridi uygulaması yapılır.

 

 • Düzce Merkez İleri Biyolojik Arıtma tesisi kapasite artışı, kentsel ve kanalizasyona bağlı münferit sanayiler, küçük sanayi siteleri ve OSB’lerin kanalizasyona deşarj standartlarına getirilmiş atıksularını arıtabilecek şekilde İDARE tarafından yapılır.

 

 • Mevcut münferit sanayiler, küçük sanayi siteleri ve OSB’ler endüstriyel atıksularını ilgili belediyenin belirlediği kanalizasyona deşarj standartlarını sağlamak koşuluyla kanalizasyon sistemine deşarj etmek zorundadır. Teknik ve ekonomik açıdan kanalizasyon sistemine deşarj edilememesi durumunda mevcut münferit sanayiler, küçük sanayi siteleri ve OSB’ler endüstriyel nitelikli atıksuları için Madde 4.18’de belirtilen standartlar uygulanır.

 

 • Endüstriyel atıksu oluşturmayan ya da endüstriyel atıksu deşarjı olmayan mevcut münferit sanayiler ile küçük sanayi siteleri ve OSB’lerde yer alan bu tipte tesislerin kapasite artırımı yapmalarına kirlilik artırıcı yönde kullanım ve değişiklik yapmamak ve yasal mevzuatta bulunan gerekli izinlerin alınması şartıyla ilgili kurum tarafından izin verilir.

 

 • Endüstriyel atıksu oluşturan mevcut münferit sanayiler ile küçük sanayi siteleri ve OSB’lerde yer alan tesislerin kapasite artırımı yapmalarına, küçük sanayi siteleri ve OSB’lerin genişlemelerine endüstriyel atıksuyunu kendi atıksu arıtma tesisinde arıtması halinde deşarj yaptığı alıcı ortamın su kalitesini bozmayacağının bilimsel bir doküman ile raporlandırılması; endüstriyel atıksuyunu bir atıksu altyapı yönetimine ait atıksu arıtma tesisinde arıtması halinde deşarj yaptığı atıksu arıtma tesisi kapasitesine, atıksu arıtma tesisi verimliliğine olan etkisine bakılarak ve atıksu arıtma tesisinin deşarj yaptığı alıcı ortamın su kalitesini bozmayacağının bilimsel bir doküman ile raporlandırılması veya havza dışına çıkarması koşuluyla İDARE’nin uygun görüşü alınarak ilgili kurum tarafından izin verilir.

 

 • Endüstriyel atıksu oluşturan mevcut münferit sanayiler ile küçük sanayi sitelerindeki mevcut işletmelerin mevcut ruhsatlarının yenilenmesinde faaliyet alanının ve şeklinin değiştirilmemesi koşuluyla İDARE’nin uygun görüşü alınarak ilgili kurumlarca ruhsat yenilenebilir.

 

 • Bu alanda, prosesten kaynaklı tehlikeli atık ve tehlikeli madde üretmemek ve depolamamak, endüstriyel atıksu oluşturmamak şartıyla yeni münferit sanayi tesislerine izin verilir.

 

 • Bu alanda, prosesten kaynaklı tehlikeli atık ve tehlikeli madde üretmeyen ve depolamayan, ancak endüstriyel atıksu oluşturan yeni sanayi tesislerinin kurulmasına EK-1’de sınırları verilen alüvyon akifer, karstik akifer ve karstik çöküntü özelliği gösteren alanlar dışında kalan bölgelerde, atıksuları devir daimli şekilde kullanmak, uygun arıtma ile sonlanan kanalizasyon sistemine deşarj standartlarına uyarak deşarj etmek, ilgili taşıma belgelerini İDARE’ye sunarak atıksuları sızdırmaz şekilde depolayıp arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesislerine taşıyarak arıtmak ve/veya Madde 4.18’deki hükme uygun olarak bertaraf etmek şartı ile kurulmasına izin verilir.

 

 • Bu alanda, tuz ile metal sertleştirme, metal kaplama, asitle yüzey temizleme, tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı, madenin işlenmesine yönelik ağır sanayi, lifli yıkama-yağlama, selüloz ve/veya saman kullanarak kâğıt imal tesisleri, ham deri işleme, asit imal ve dolum yerleri, pil, batarya, akü imal yerleri, ilaç sentez fabrikaları, kömür yıkama tesisleri, ağır metal tuzu üretimi, demir-çelik üretimi, petrokimya, klor-alkali tesislerine Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (R.G: 02/02/2019 – 30674) kapsamında sadece OSB içinde İDARE’nin uygun görüşü ile izin verilebilir. Ayrıca, Madde 9’da belirtilenler dışındaki diğer sanayilerin kurulmasına da, atıksularının Madde 4.18’de belirtilen deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arıtılması şartıyla sadece OSB içinde İDARE’nin uygun görüşü ile izin verilebilir.

 

 • Özel hükümlerin onay tarihinden önce yer seçimi yapılmış ve mevcut imar planlarında yer alan Organize Sanayi Bölgeleri olan Düzce I OSB, Düzce II OSB, Gümüşova ve Çilimli OSB dışında yeni OSB kurulmasına izin verilmez. Mevcut imar planlarında yer alan Düzce I OSB, Düzce II OSB ve Gümüşova OSB’ler için mevcut genişleme alanları geçerlidir, Çilimli OSB ise ihtiyaca binaen bir defaya mahsus genişletilebilir.

 

 • Bu alanda yeni karayolu güzergahı oluşturulabilir, mevcut karayollarında genişletme ve bakım-onarım çalışmaları su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ndeki hükümlere uymak ve DSİ’den görüş almak şartıyla dere yatakları üzerine köprü, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir.

 

 • Karayollarında mevcut ve yeni yapılacak dinlenme tesisi ve benzeri diğer faaliyetlere, bahse konu faaliyetten kaynaklanan evsel atıksuların Madde 4.16’da belirtilen hüküm kapsamında, endüstriyel atıksuların ise Madde 4.18’deki deşarj standartlarına uygun şekilde bertaraf edilmesi ve ilgili TSE standardına uyulması şartıyla izin verilebilir.

 

 • Bu alandaki EK-1’de sınırları verilen karstik çöküntü ve karstik akifer alanlarında yeni servis istasyonları ile akaryakıt/akaryakıt dolum ve LPG ikmal/LPG dolum istasyonlarına izin verilmez. Diğer alanlarda EK-3’te verilen sürekli akar derelere en az 300 metre mesafede kalmak şartıyla yeni servis istasyonları ile akaryakıt/akaryakıt dolum ve LPG ikmal/LPG dolum istasyonlarına TSE’nin ilgili standartlarına uygun olması ve atıksuyunu ön arıtma işlemine tabi tutarak kanalizasyona vermesi şartıyla izin verilebilir.

 

 • Mevcut tarım alanlarında tarımsal faaliyetlerin İyi Tarım Uygulama Koduna uygun olarak yapılması sağlanır. TOB İl Müdürlüğü kontrolünde iyi tarım uygulamaları teşvik edilir.

 

 • Tarımsal alanlarda kullanılan suların yüzeysel akışla derelere ve baraj gölüne kolay ulaşmasını engelleyecek sürüm tekniklerinin kullanılması esastır.

 

 • Bu alanda, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ile ilgili hususlar, varsa Çevre Düzeni Plan hükümleri ve/veya bu planlara istinaden hazırlanan imar planları, yoksa Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine göre ilgili kurumlarca değerlendirilir.

 

 • Bu alanda, TOB İl Müdürlüğü’nün kontrolünde tescilli meralar ile yaylak, kışlak ve otlaklarda hayvancılık faaliyetlerine izin verilir.

 

 • Bu alanda tescilli meralar, yaylak, kışlak ve otlaklarda organik gübre kullanılması esastır, ancak mera ıslah projeleri kapsamında organik gübre kullanılır. Bu alanda organik hayvancılık faaliyetleri teşvik edilir.

 

 • Bu alanda, sınırları EK-1’de verilen alüvyon akifer özelliği gösteren alan içinde yeni kanatlı hayvan yetiştirme tesisine sadece atıklarını biyometanizasyon, gazlaştırma, yakma vb. teknikler kullanan entegre bir tesiste bertaraf etmesi ve bunu belgelemesi şartıyla izin verilebilir.

 

 • Bu alanda Çevre Düzeni Planında verilmiş olan yapılaşma şartlarının aşılmaması, hayvansal atıkların Madde 35’teki hükme uygun olarak kompostlaştırılması, atıksularının ve katı atıklarının uygun yöntemlerle, sızdırmazlık sağlanarak depolanması ve bertaraf edilmesi, ilgili mevzuata göre gerekli izinlerin alınması şartıyla yeni hayvan yetiştirme tesislerine izin verilebilir.

 

 • Bu alanda, katı atık aktarma istasyonlarına ilgili mevzuat kapsamında sızdırmazlık sağlanması şartıyla izin verilebilir.

 

 • Bu alanda, EK-1’de sınırları verilen alüvyon akifer özelliği gösteren alanlarda, kireçtaşı ve karstik çöküntü alanlarında tehlikeli madde depolanmasına ve yeni düzenli depolama tesisi ile katı atık aktarma istasyonları yapılmasına izin verilmez.

 

 • Bu alanda, Çevre Düzeni Planı ve plan kararlarında belirlenmek şartı ile, Turizm Teşvik Kanunu (R.G: 2634-12/3/1982) ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda tespit ve ilan edilen turizm gelişim bölgesi ve turizm merkezleri ile turizm tesis alanlarına, bu alanlardaki tesislerden kaynaklanan atıksuların kanalizasyon sistemine bağlanması veya Madde 4.16’da belirtilen hükümlere uyulması şartıyla izin verilir.

 

 • EK-1’de sınırları verilen alüvyon akifer, karstik akifer ve karstik çöküntü özelliği gösteren alanlarda hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının dökülmesine ve depolanmasına izin verilmez. İzin verilen alanlarda yapılacak uygulamalar kapsamında yapılan hafriyat, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne (RG: 25406-18/03/2004) uygun olarak bertaraf edilir.

 

 • Bu alanda rüzgâr enerji santrali ve güneş enerji santrali kurulmasına gerekli çevresel altyapı ve kirlenme kontrolü tedbirlerinin alınması şartıyla izin verilebilir.

 

 • Bu alanda bulunan derelerde su ürünleri yetiştiriciliğine, ilgili mevzuat kapsamında atık ve atıksularının içme suyu kalitesini olumsuz etkilemeyecek şekilde arıtılarak deşarj standardının sağlanması şartıyla ve İDARE’nin uygun görüşü ile izin verilebilir.

 

EKLER

 

EK-1 Koruma Alanları Haritası

EK-2 Havza Koruma Planı İş Programı

 

 

 

EK-1 Koruma Alanları Haritası

 

EK-2 Havza Koruma Planı İş Programı

                          

PROJE-FAALİYETYILLARUYGULAYICI
KISA VADEORTA VADEUZUN VADE
202020212022202320242025202620272028-2040
1. KENTSEL ATIKSULARIN YÖNETİMİ
AAT Revizyon ve İnşaatların Tamamlanması
Mevcut Revizyon Gerekli Görülen AAT’lerde Önerilen Revizyonların TamamlanmasıİSKİ
Planlanan Kentsel AAT’lerin İnşa Edilmesi ve İşletmeye AlınmasıİSKİ
Planlanan Kırsal AAT’lerin İnşa Edilmesi ve İşletmeye AlınmasıİSKİ
Merkezi Kanalizasyon Altyapısının Tamamlanması /YenilenmesiİSKİ
AAT’lerin ve Kanalizasyon Altyapısının İşletilmesiİlgili Belediyeler
AAT’lerin İzlenmesi ve DenetlenmesiÇŞB, İSKİ
2. ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN YÖNETİMİ
Alıcı Ortama Doğrudan Deşarj Eden Tesislerde Yeni Deşarj Standartlarının UygulanmasıSanayi Tesisi, ÇŞB, İSKİ
Alıcı Ortama Doğrudan Deşarj Eden Tesislerin İzlenmesi ve DenetlenmesiÇŞB, İSKİ
Düzce OSB’lerde ön arıtma tesisinin kurulmasıOSB
Akaryakıt İstasyonu vb. Tesislerin İlgili TSE Standartlarına Uygun Hale Getirilmesiİl Özel İdareleri, Belediyeler, İSKİ
3. ATIK YÖNETİMİ
Evsel Katı Atık Yönetimi Uygulamaları
Mevcut Düzenli Depolama Tesisinde gerekli revizyonların yapılmasıDIPKAB, Belediyeler, İl Özel İdaresi
Düzenli Depolama Tesisi sızıntı suyu arıtma tesisi inşaası/işletmesiİSKİ
Ön işlemler (atık ayrıştırma, işleme vb) için gerekli altyapının oluşturulmasıDIPKAB, Belediyeler, İl Özel İdaresi
Düzensiz Döküm Sahalarının Kapatılması ve RehabilitasyonuİSKİ
Yeni Katı Atık Bertaraf Yönteminin planlanması, fizibilitesinin yapılması, işletmeye alınması, mevzuatlar kapsamında işletilmesiDIPKAB, Belediyeler, İl Özel İdaresi
İzleme ve DenetimİSKİ, ÇŞB
Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetimi Uygulamaları
İlgili Mevzuatın UygulanmasıÇŞB
İzleme ve DenetimÇŞB, İSKİ
Tıbbi Atık Yönetimi Uygulamaları
İlgili Mevzuatın UygulanmasıÇŞB
İzleme ve DenetimÇŞB, İSKİ
4.YAYILI KAYNAK KİRLİLİĞİ YÖNETİMİ
Yüzey Akışı ile Gelen Kirleticilerin Yönetimi
Baraj Gölü Yeşil Kuşaklama Bölgesinin OluşturulmasıİSKİ
Dere Koruma Alanlarının OluşturulmasıİSKİ
Sediment Tutucu Yapıların OluşturulmasıÇEM, DSİ, İSKİ
İzleme ve DenetimİSKİ
Tarımsal Faaliyet Kaynaklı Kirlilik Yönetimi
Organik Tarımın Teşvik EdilmesiTOB, İl Özel İdaresi, İSKİ
İyi Tarım Uygulamalarının Teşvik EdilmesiTOB, İl Özel İdaresi, İSKİ
Göl Koruma Alanı ve Yakın Mesafe Koruma AlanıTOB, İl Özel İdaresi, İSKİ
Uzak Mesafe Koruma Alanı-1 ve Uzak Mesafe Koruma Alanı-2TOB, İl Özel İdaresi, İSKİ
Tarımsal Kaynaklı Yatırım-Destek-Teşvik Programlarının GeliştirilmesiTOB, İl Özel İdaresi, İSKİ
Zirai Mücadele İlaçları Kullanımının Azaltılması ÇalışmasıTOB, İl Özel İdaresi, İSKİ
Zirai Maksatlı İlaç Hazırlama İstasyonlarının YapılmasıTOB İl Müdürlükleri
Basınçlı Sulama Sistemlerine GeçilmesiDSİ
Envanter, Eğitim ve Bilinçlendirme ÇalışmasıTOB, İSKİ
İzleme ve DenetimTOB, İSKİ
Hayvancılık Faaliyetleri Kaynaklı Kirlilik Yönetimi
Hayvancılık Kaynaklı Yatırım-Destek-Teşvik Programlarının GeliştirilmesiTOB, İSKİ
Meraların Islahı, Meralarda ve Otlaklarda Sızdırmasız Biriktirme Çukurları ve Sulukların YapılmasıTOB
Hayvansal Atıklar için sızdırmasız depoların yapılmasıİşletmeler, ÇŞB, TOB
Baraj Gölünü Besleyen Akar ve Kuru Derelere Hayvanların Yararlanması Amacıyla Yapay Sulak Alan, Gölet, Yalak vb. YapılmasıTOB İl Müdürlükleri
Envanter, Eğitim ve Bilinçlendirme ÇalışmasıTOB, İSKİ
İzleme ve DenetimTOB, İSKİ
Madencilik Faaliyetleri Kaynaklı Kirlilik Yönetimi
Baraj İnşaatı için Yapılan Madencilik Faaliyetlerinin Tamamlanarak Alanın RehabilitasyonuİSKİ, DSİ
Terkedilen Maden Sahalarının Rehabilite Edilmesi ve Doğaya Yeniden Kazandırılması Planlarının YapılmasıÇŞB, ETKB
Madencilik Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü için Önlemler AlınmasıETKB
Karayolları Çalışmaları
Mevcut Karayollarında Filtrasyon Şeritlerinin UygulanmasıKGM
Tehlikeli Maddelerin Karayolları Vasıtasıyla Taşınması Sırasında, Kaza İhtimaline Karşı Acil Durum Eylem Planlarının HazırlanmasıİSKİ
Acil Durum Eylem Planlarını Doğrultusunda YAS ve YÜS Sularının Kirlenmesine Karşı Önlemlerin AlınmasıKGM
Tehlikeli Atık Taşıyan Araçların Göle Ulaşmalarını Önleyici Sedde Duvarlarının YapılmasıKGM
İzleme ve DenetimKGM
5.SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Su Kalitesi İzleme Planının Uygulanması
Rezervuar ve Yerüstü Su Kalitesinin İzlenmesiİSKİ
Yeraltı Suyu Kalitesinin İzlenmesiİSKİ
Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanılmasına Yönelik Çalışmaların YapılmasıİSKİ
Akarsu Üzerinde Yapay Sulak Alanın YapılmasıİSKİ
6. AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ ÇALIŞMALARI VE TAŞKIN KONTROLÜ
Koruma Amaçlı Ağaçlandırmaların YapılmasıDSİ, ÇEM, OGM
Erozyon Kontrolü Çalışmalarının YapılmasıDSİ, ÇEM, OGM, İSKİ
Göl Koruma Alanı ve Yakın Mesafe Koruma AlanıDSİ, ÇEM, OGM, İSKİ
Uzak Mesafe Koruma Alanı-1 ve Uzak Mesafe Koruma Alanı-2DSİ, ÇEM, OGM, İSKİ
7.HAVZA ÇEVRESEL BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI
Havza Çevresel Bilgi Sistemi Altyapısının OluşturulmasıİSKİ
Havza Çevresel Bilgi Sistemi Veri Tabanının OluşturulmasıİSKİ
Mevcut Veri Tabanının Çevresel Bilgi Sistemi ile EntegrasyonuİSKİ
Havza Çevresel Bilgi Sisteminin Sürdürülebilirliğinin SağlanmasıİSKİ

 

 

 

 

EK-3 Melen Baraj Gölü Havzasında Bulunan Derelerin Listesi

Sıra NoAkarsu adıSıra NoAkarsu adıSıra NoAkarsu adı
1Ahmetbey deresi54Küçükdere107Karadikenli deresi
2Aksu-1 deresi55Melen çayı108Karakaş deresi
3Aksu-2 deresi56Melik deresi109Kirazlıyayla deresi
4Alopture deresi57Muncurlu deresi110Karakünerlik deresi
5Asarsuyu deresi58Muratoğlu deresi111Kargacık deresi
6Balıklıdere59Ortayayla deresi112Kavaklı-2 deresi
7Benek deresi60Pazarcık deresi113Kavurkoy deresi
8Bıçkıbaşı deresi61Sadran deresi114Kaya deresi
9Büyük melen çayı62Saman deresi115Kaynaşlıkez deresi
10Büyük melen deresi63Sığırlık deresi116Kemanecibiçki deresi
11Cumadere64Soğuksu deresi117Kestanebaşı deresi
12Çakmaklı deresi65Söbecealan deresi118Ketenli deresi
13Çamlıdere66Suludere119Kırıkkayası deresi
14Çerkez deresi67Sülükkolu deresi120Kızbuvel deresi
15Çerkez mehmet deresi68Süngüt deresi121Kızılcabayır deresi
16Çidem deresi69Şifen deresi122İndere
17Çobangeçit deresi70Şimşirsuyu deresi123Kavaklı-1 deresi
18Dayanıksuyu deresi71Tezdere124Kızılcasu deresi
19Dedebıçkı deresi72Uğursuyu-1 deresi125Köm deresi
20Değirmen-1 deresi73Uğursuyu-2 deresi126Kurşunlu deresi
21Değirmen-2 deresi74Üçözler deresi127Kurtkaya deresi
22Değirmen-3 deresi75Yılanlıkaya deresi128Mektep deresi
23Derebalık deresi76Akçaören deresi129Melen çayı
24Derinoba deresi77Aksu deresi130Melen deresi
25Dikilitaş deresi78Aktaşpınarı deresi131Naşlar deresi
26Elmalıdere-179Alputkarapınar deresi132Otlukırık deresi
27Elmalıdere-280Amcakuz deresi133Samanburun deresi
28Elmalıpınar deresi81Arsaklar deresi134Sazlı deresi
29Eyerlik deresi(bayırlık)82Asar deresi135Soğuksu deresi
30Göksu deresi83Asaraltı deresi136Suçağlayan deresi
31Gölbelen deresi84Beşpınar deresi137Tatlı deresi
32Güldibi deresi85Bolabolol deresi138Tekeağılı deresi
33Gülle deresi86Çengül deresi139Tekneci deresi
34Güzdere87Değirmen-1 deresi140Tenbel deresi
35Hacı hasan deresi88Değirmen-2 deresi141Yeniyer deresi
36Hacınınkırık deresi89Değirmen-3 deresi142Yukarıçengül deresi
37Hamamsuyu deresi90Demirci deresi143Yukarısenegül deresi
38Hızardere91Dibek deresi
39Ilıcayayla deresi92Dibeklerdibi deresi
40İbiyik deresi93Doğankuzu deresi
41Kabalaklı deresi94Eğniler deresi
42Kalabaklı deresi95Endelek deresi
43Karacadere96Fasılyayla deresi
44Karadere-197Fındıklı deresi
45Karadere-298Göleril deresi
46Kırandere (küllüklükıran)99Güllük deresi
47Kızılpınar deresi100Günel deresi
48Kızılüzüm-1 deresi101Hacıyeri deresi
49Kızılüzüm-2 deresi102Hızar deresi
50Kocadere103Hocabey deresi
51Köprü deresi104İncirlik deresi
52Kurtsuyu deresi105Isıgan deresi
53Küçük melen deresi106Kara deresi

 

0 0 0 0 0 0
  YORUMLAR

  En az 10 karakter gerekli

  Sıradaki haber:

  Düzcespor’a karşı oynayacaklar

  Hızlı Yorum Yap

  0 0 0 0 0 0
  sf TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS
  366.208

  VAKA

  317.519

  İYİLEŞME

  9.950

  ÖLÜM

  48.689

  AKTİF VAKA

  sf DÜNYA'DA KORONAVİRÜS
  44.010.870

  VAKA

  29.825.804

  İYİLEŞME

  1.167.817

  ÖLÜM

  14.185.066

  AKTİF VAKA

  Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

  Düzcedamla.com'e üye olun

  Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

  Düzcedamla.com'e giriş yapın

  Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

  Bu Sitenin Alt Yapısı Reklambilisim.com Tarafından Yapılmıştır.