h Dolar %
h Euro %
h Tam Altın 7.515,81 %0,00%
h BIST100 %
a İmsak Vakti 03:59
Düzce 18°
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ad826x90
ad826x90

 
 

İhale Konusu Yerin

Adı ve Niteliği

Muhammen Bedeli-Bütçesi

ad826x90

İhale Süresi

Geçici Teminat

% 10

İhale Usulü

Şartname Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) ve Sulak Alanı Sportif Amaçlı Olta Balıkçılığı, Kır Büfesi ve Genel Saha Temizliği İşleri İşletmeciliği

7.449,00 TL + KDV

5 YIL

744,90 TL

ad826x90

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULÜ-ARTTIRIM”

300,00 TL

21.03.2016 Saat 14.00

  A) İHALE BİLGİLERİ
1. Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) ve Sulak Alanı Sportif Amaçlı Olta Balıkçılığı, Kır Büfesi ve Genel Saha Temizliği İşleri İşletmeciliği işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35. maddesi uyarınca ihale edilecektir.
2. İhale 21/03/2016 Pazartesi günü saat 14:00 de,  IX. Bölge Müdürlüğü Düzce Şube Müdürlüğü’nün Aziziye Mahallesi İstanbul Caddesi No:162 DÜZCE adresinde yapılacaktır.
3. İhale Şartnamesi ve ekleri Düzce Şube Müdürlüğü’nün Aziziye Mahallesi İstanbul Caddesi No:162 DÜZCE adresinde ücretsiz görülebilir ve 300 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli T.C. Ziraat Bankası Düzce Şubesindeki TR70 0001 0000 5457 3610 3050 01nolu hesabına yatırılacaktır.
4.İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adresteki İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
5.Yukarıdaki muhammen bedele KDV dahil değildir.
B) İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
1.İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
2.Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3.Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
4.Bu iş için Muhammen Bedelin 2 (iki) katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik  banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
5.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel     kişilerin     her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi     vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve  görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
6.İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
•Konaklanma tesisi veya Kamp Alanı işletmeciliğinde; asgari 3 yıldızlı otel işletmeciliği veya asgari 50 yataklı tatil köyü işletmeciliği, Kamp Alanı veya A Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği,
•Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Günübirlik Kullanım Alanı, B Tipi Mesire Yeri, Lokanta veya Kafeterya işletmeciliği, market vb.
Not-1: İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
Not-2: İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilir.
b) En son faaliyette bulunduğu veya faaliyetine devam ettiği işletmecilik işi konusunda ilgili İdareden alınmış referans mektubu. (Bir sözleşme kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişilerden istenilecektir.)
7.İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
9.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
10.Vergi dairesinden alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır).
11.İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge  vermek.  (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
12.İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)
13.İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
14.İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.
15.Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)
C) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesinde ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde tarif edilen kimseler,
2.İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,
3.Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin  ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)
4.İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.
5.İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,
b) Tüzel kişi olması durumunda; tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu  ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde, ihaleye katılamazlar.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlanda bulunmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir.
İLAN OLUNUR.
Düzce İli Şube Müdürlüğü

ad826x90
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HIZLI YORUM YAP

r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.