ATOS ile AKARYAKIT ALIMI İLANI

Resmi İlanlar

ATOS ile AKARYAKIT ALIMI İLANI

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARININ 01/07/2020-30/06/2021 TARİHLERİ ARASI ATOS (ARAÇ TANIMA OTOMASYON SİSTEMİ) İLE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ mal alımı
DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARININ 01/07/2020-30/06/2021 TARİHLERİ ARASI ATOS (ARAÇ TANIMA OTOMASYON SİSTEMİ) İLE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/217293

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Aziziye Mah.İstanbul Cad.No:168/1 Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

c) Telefon ve faks numarası

:

3805246274 - 3805235642

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARININ 01/07/2020-30/06/2021 TARİHLERİ ARASI ATOS (ARAÇ TANIMA OTOMASYON SİSTEMİ) İLE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan : 120.000 (Yüz Yirmi Bin ) Litre Motorin (Diğer-Euro Diesel) : 180.000 (Yüz Seksen Bin) Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yüklenici firmanın ATOS sistemi bulunan Akaryakıt İstasyonu veya İstasyonlarından 01.06.2020 tarihi itibariyle alıma başlanılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale Dokümanı hükümleri doğrultusunda İdarenin araçları için akaryakıt ikmali yüklenicinin bağlı bulunduğu ana dağıtıcıya ait ATOS'a sahip olan istasyonlarında saatlik, günlük, haftalık, aylık olarak peyderpey yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

01.07.2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.06.2020 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Aziziye Mah. İstanbul Cad. No:168/1 Merkez Düzce Adresindeki EK Hizmet Binası-Birifing Solonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) İstekli  Dağıtıcı ise; akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan dağıtıcı lisansının aslını veya noter tastikli suretini sunacaktır.

2)İstekli akaryakıt pazarlama bayii (istasyon)  ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan bayii lisansının aslını veya noter tasdikli suretini sunacaktır.

3)İstekli akaryakıt pazarlama bayii (istasyon)  ise;  işin bitim süresine kadar geçerliliği olan ana dağıtıcı ile yapmış olduğu tek elden satış sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaktır.

4-İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi (istasyon ) ise ;   Bağlı olduğu aynı ana dağıtım şirketine ait, Düzce Belediyesi sınırları içerisinde (D-100 Karayolu Kaynaşlı İstikameti Lina Garden Kavşağına kadar, D-100 Karayolu İstanbul İstikameti Pekintaş Köprüsüne kadar, D-655 ( Akçakoca Yolu) Osmanca Trafosuna kadar, Yeni Otogar Bağlantı Yolu Beyköy kavşağına kadar ve bu güzergah haricindeki Düzce İl Merkezindeki Polis Sorumluluk Bölgesindeki yerler) aynı anda dağıtıcıya ait anlaşmalı en az 2 (İki) adet ATOS sistemine sahip akaryakıt istasyonunun (bayisinin) bulunması gerekmektedir.  SATICI Firmanın dış illere yapılan görevlendirmelerde Ankara, İstanbul, İzmir,Bursa ve Konya illeri il merkezleri Polis Sorumluluk Bölgelerinde aynı ana dağıtıcıya ait en az 1 (BİR)  ATOS sistemine sahip akaryakıt istasyonunun (bayisinin) bulunması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu haber 7.5.2020 17:16:24 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Trabzonspor'a kötü haber

 • KİT/STRİP KARŞILIĞI GLUKOMETRE CİHAZ EDİNME İŞİ

 • Sigortacılar yeni genelgeyi görüştü

 • Dünya şampiyonasına hazırlanıyor

 • 1002 kazada 53 ölü

 • Müdürlerinden miniklere özel maske

 • Bahçeleri su bastı

 • Uygun fiyata kaliteli beton üretiyor

 • Bir stat daha tarih oldu

 • Vee Bir Zamanlar (Cumayerispor 3. lige ramak kala)

 • Süper amatörde son durum

 • Süper lige hasret kalanlar

 • Düzcespor alt yapısında işlem tamam

 • Kooperatiflere 120 bin lira ödenecek

 • Sosyal tesisler hizmete açıldı

 • 14 masal ile evlere konuk oldular

 • “Diyalog ve müzakereden yanayız”

 • Düzce’de 680 cami bulunuyor

Benzer Haberler