T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Resmi İlanlar

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Resmi ilan
2015/12064 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1-  NOLU TAŞINMAZIN Özellikleri: Düzce ili Merkez ilçesi Körpeşler Mah. 845 Ada 3 Parsel 404,85 yüzölçümlü olan taşınmaz satışa çıkacak olup bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Körpeşler Mahallesi hudutları dahilinde ve arsa niteliğinde bulunmakta olup boş vaziyettedir.Üzerinde yapı yada ekili dikili ürün mevcut değildir.Taşınmazın kuzey hududuimar planında mevcut ancak açılmamış vaziyette olan 10.00 mt lik imar yoluna cepheli,diğer hudutları komşu parseller ile çevrilivaziyette bulunmaktadır.Taşınmazın kuzey hududu imar planında mevcut ancak henüz açılmamış vaziyette olan 10.00 mt imar yoluna cepheli diğer hudutları komşu parseller ileçevrili vaziyetedir.Taşınmaz Körpeşler Köy yoluna 140,00 metre,D-100 Karayoluna 2.00 km mesafede yer almaktadır.Taşınmazın yakın çevresinde Aşiyan Sitesi ,Memursen Sitesi gibi çeşitli siteler,mesken olarak kullanılmakta olan binalar,Körpeşler Anaokulu okul binası,Körpeçler Camii ve arsa niteliğinde bulunan taşınmazlar mevcut bulunmakta ve ulaşım imkanı kolaydır.Tespit konusu gayrimenkul arsa vasfında bulunmakta ve boş vaziyette olup üzerinde yapı yada ekili dikili ürün bulunmamaktadır.Taşınmaz düz bir arazi yapısına sahip olup ulaşım problemi bulunmamaktadır.Etrafları yerleşim alanı haline gelmiş vaziyettedir.Taşınmaz imar planı dahilinde ve imar planında konut alanına tahsisli bulunmaktadır. Arsa değeri:404.85 m²x150,00TL/m²Toplam değeri: 60.727,50 TL 

Yüzölçümü : 404,85 m2 KDV Oranı: %18                       

Kıymeti : 60.727,50 TL

İmar Durumu :Konut alanı olarak planlanmış ayrık nizam 3 kat konut alanı tahsislidir.TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı):0.45, KAKS(Kat Alanı Kat Sayısı):1.35 dir. 

1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 06/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE

2 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Düzce ili, Merkez ilçesi, Körpeşler Mah. 835 Ada 11 Parsel 754,89 Yüzölçümlü olan taşınmaz satışa çıkacak olup bilirkişi raporuna göre;Taşınmaz Körpeşler Mahallesi hudutları dahilinde bulunmakta olup taşınmazın güney hududu imar yoluna cepheli, diğer bütün hudutları komşu parseller ile çevrili vaziyette bulunmaktadır.Taşınmaza yakın bir konumda Körpeşler Anaokulu binası mevcut bulunmaktadır.Taşınmazınetrafı yerleşim alanı haline gelmiş vaziyetteolup yakın civarında Memur Sen Sitesi,Aşiyan Konakları vb siteler,mesken binaları,Körpeçler Köyü Camii ve arsa niteliğindeki taşınmazlar mevcut bulunmaktadır. 

      Taşınmaz arsa vasfında olup üzerinde fındık ağaçları dikilmiş vaziyette bulunmaktadır.Taşınmazın güney hududu imar yolunda mevcut ancak henüz açılmamış vaziyette olan 10.00 mt lik imar yoluna cepheli diğer bütün hudutları komşu parseller ile çevrili vaziyette bulunmaktadır.Taşınmaz Körpeşler Köy yoluna 320,00 metre,D-100 Karayoluna 1.50 km mesafede yer almaktadır.Satışa konu taşınmaz arsa vasfında bulunmakta olup üzerinde fındık ağaçları dikili vaziyette bulunmaktadır.Taşınmaz üzerindeki fındık ağaçları 4x3 dikim uygulanmak sureti ile dikilmiş vaziyette olup gençleştirme işlemi tamamlanmış verim çağında bulunmaktadır.Düz bir arazi yapısına sahip olup ulaşım problemi bulunmamaktadır.Etrafı yerleşim alanı haline gelmiş vaziyettedir.Satışa konu taşınmazın arsa değeri:754.89 m²200x TL/m² Ağaç Bedeli 7.250,00 TL olup kıymeti ise 158.228,00TL'dir. 

Yüzölçümü : 754,89 m2   KDV Oranı : %18

Kıymeti : 158.228,00 TL 

İmar Durumu :Ayrık nizam 3 kat konut alanı tahsislidir.Çekme mesafeleri ön bahçe:5.00 metre, yan bahçe:3.00 metre, arka bahçe:3.00 metredir.TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı):0,45,KAKS(Kat Alanı Kat Sayısı):1.35 dir. 

1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 06/04/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE

3 NO'LU Taşınmazın Özellikleri : Düzce ili Merkez ilçesi, Körpeşler Mah.824 Ada 4 Parsel 416,33 Yüzölçümlü taşınmaz satışa çıkacak olup bilirkişi raporuna göre;Taşınmaz Körpeşler Mahallesi hudutları dahilinde bulunmakta olup taşınmazın kuzey hududu imar planında mevcut ancak henüz açılmamış olan 15.00 mt lik imar yoluna cepheli,diğer hudutları komşu parseller ile çevrili vaziyette bulunmaktadır.Taşınmaz arsa vasfında bulunmakta olup üzerinde yapı yada ekili dikili ürün mevcut değildir.Tespit konusu taşınmazlar Düzce İli Merkez İlçesi Körpeşler Mahallesi hudutları dahilinde bulunmakta olup taşınmazlardan 824 ada 4 nolu parselin kuzey hududu imar planında mevcut ancak henüz açılmamış vaziyette olan 15.00 mt lik yoluna cepheli, diğer cepheleri komşu parsellerle çevrilidir. Taşınmaz Körpeşler Köy yoluna 140,00 metre,D-100 Karayoluna 2.00 km mesafede yer almaktadır.Taşınmazların yakın çevresinde Aşiyan Sitesi ,Memursen Sitesi gibi çeşitli siteler,mesken olarak kullanılmakta olan binalar, okul binası,Körpeçler Camii ve arsa niteliğinde bulunan taşınmazlar mevcut bulunmakta ve ulaşım imkanı kolaydır.Taşınmaz düz bir arazi yapısına sahip olup ulaşım problemleri bulunmamaktadır.Etrafı yerleşim alanı haline gelmiş vaziyettedir.Taşınmaz imar planı dahilinde ve imar planında konut alanına tahsisli bulunmaktadırlar. Taşınmazın arsa vasfında bulunması,Memur-Sen,Aşiyan Sitesi vb sitelere yakın bir konumda bulunması,Körpeşler Mahalle yolu,Düzce-Akçakoca Karayolu ve D-100 Karayolunayakın olması,imar planında konut alanına tahsisli olması,etrafının yerleşim alanı haline gelmiş olması,tüm belediye hizmetlerinden (alt yapı ve üst yapı olarak) yararlanmakta olması ve yapılan emsal araştırmaları neticesinde ve serbest piyasa değerleri göz önüne alındığında arsa olarak m² değerinin 150 TL toplam değeri 62.449,50 TL dir.

Yüzölçümü : 416,33 m2 KDV Oranı: %18

Kıymeti : 62.449,50 TL 

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında ayrık nizam 2 kat konut alanına tahsislidir.TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı):0.35,KAKS(Kat Alanı Kat Sayısı):0,80 dir.

1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

2. Satış Günü : 06/04/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE

  Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/12064 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 

olunur.08/01/2020
Bu haber 24.1.2020 10:17:56 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

düzce
düzcedamla

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • 78 yaşındaki adamın ilk işi berbere gitmek oldu

 • Kaçak yollarla Düzce’ye girmeye çalışanlar yakalandı

 • Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

 • Bolu'da Kaçak ekmek üretip satan Irak uyruklu şahıslara ceza

 • Kırgızistan’dan Bolu’ya getirilen 146 kişi yurda yerleştirildi

 • İspanya’dan Türkiye’ye uzanan dolandırıcılık hikayesi

 • Yapılan çalışmaları Kaymakam denetledi

 • Musababa köyünde ki asfaltlama çalışmaları sürüyor

 • Evde kal hareketsiz kalma etkinliği devam ediyor

 • Çelik 'Engelli bireylerin sorunlarının çözümü için çalışmalar yapılmalı'

 • 7 İL İÇİN 'EN YÜKSEK SICAKLIK' UYARISI

 • Ahmet Veli 'Online tahsilat sistemleri ile teması en aza indirin'

 • Düzce’nin ve bölgenin sorunlarını anlattı

 • Düzce’de Gençlik Haftası başladı

 • Fındık Bahçesini Uyuşturucu Bahçesine Çevirmiş

 • Marketlere dadanan baba ve oğlu yakalandı

 • Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

 • Son durum hakkında bilgi aldı

Benzer Haberler