Güncel / Gündem

İmam Hatip Ortaokulu ve Öğretmen evi yapılacak

Düzce Merkez Orhangazi mahallesi’nde bulunan 9 bin 708 metrekare yüzölçümlü alana İmam Hatip Ortaokulu, Kiremitocağı mahallesinde bulunan yaklaşık 5 bin metrekarelik alana da Öğretmen Evi ve Akşam Sanatokulu inşa edilecek.

İmam Hatip Ortaokulu ve Öğretmen evi yapılacakÇevre ve Şehircilik Milli Emlak Müdürlüğü arsa karşılığı inşaat yapım işi için ihaleye çıktı. İhale kapsamında 24 milyon 650 bin lira maliyetli İmam Hatip Ortaokulu ve 18 milyon 155 bin lira maliyetli Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Düzce’ye kazandırılacak. 

Orhangazi mahallesi’nde yapılacak İmam Hatip Ortaokulu için İstilli ve Orhangazi mahallelerinde bulunan 23 milyon 163 bin 600 lira tahmini bedelli, topla 60 bin 529 metrekarelik tarla vasfındaki alan, Kiremitocağı mahallesinde yapılacak Öğretmen Evi ve Akşam Sanatokulu için ise Kültür, Beyciler ve Nalbantoğlu mahallelerinde bulunan 18 milyon 436 bin 322 lira tahmini bedelli yaklaşık 16 bih 800 metrekarelik alan inşaat karşılığı yüklenici firmaya verilecek. 

Proje bedeli ile karşılık olarak verilecek arsa bedelleri arasındaki fark Hazineye ödenecek. 

İmamhatip Ortaokulu inşaatının ihalesi 30 eylül 2019 azartesi Günü Milli Emlak Müdürlüğü’nde saat 10.30’da, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu’nun ihalesi ise aynı gün ve yerde saat 11.00’de başlayacak. İhale komisyon marifeti ile pazarlık usulü benimsenerek gerçekleştirilecek. 

Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici firmaya ait olacak. 

Yüklenicinin yer tesliminden itibaren 120 gün içerisinde zemin etütünü yaptırması, tip proje, teknik şartname ve mahal listesi dikkate alınarak okul inşaatı uygulama projelerini hazırlaması, bu süre içerisinde ruhsatını alması zorunlu. Öte yandan projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 700 iş günü olacak. Yüklenici bu süre zarfından inşaatı geçici kabule hazır hale getirmek zorunda. 

Geçici teminat bedeli İmam Hatip Ortaokulu Projesi için 3 milyon 774 bin 540 lira, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu için 2 milyon 765 bin 448 lira olarak belirlendi. 

İhale dökümanı bedelinin ise bin lira olduğu öğrenildi. 

İhaleye katılacak isteklilerden istenen belgeler ise şöyle: 

Geçici teminat bedeli proje imam hatip ortaokulu için 3.774.540 TL, öğretmen evi ve akşam sanat okulu için ise 2.765.448 TL nakden veya teminat mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde ilimiz muhasebe müdürlüğüne, teminat mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı devlet kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu

Yasal yerleşim yerini gösterir belge

Tebligat için Türkiye’de adres beyanı

İhale dokümanı bedeli olan 1000 TL’nin muhasebe müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi en geç ihale saatinde komisyona ibraz etmeleri zorunlu.

Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesi Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az % 20’sine tekabül eden ayni veya nakdi öz kaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri
Bu haber 12.09.2019 09:28:10 tarihinde eklenmiştir.


Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Çilimli maçında hayatını kaybetti

 • Bölgeselde 1 puan aldık

 • Düzce amatörde toplu sonuçlar

 • Düzcespor 3-2 yenildi

 • Düzcespor'da sürpriz yok

 • potada yendik, filede yenildik

 • Hainlerin başına Düzce bombası

 • Orman işletmesi her ay iki ihale yapacak

 • 10 Belediyenin 10'unda atık hizmeti veriliyor

 • Kampüse hoş geldiniz etkinleri iptal edildi

 • Uymayanlara ağır cezai yaptırım var

 • Üniversite yolunda eksikler giderildi

 • Zeka oyunları eğitimi alacaklar

 • Boğaziçi'nde asfalt çalışmaları sürüyor

 • Yeşilay ve YEDAK’dan valiye ziyaret

 • Günlük 195 litre kullanılıyor

 • Donat’ın Düzce sohbetleri

 • Bisiklet baharı yarın start alıyor

Benzer Haberler