Resmi İlanlar

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN

İlan
        Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen taşınmazlar, 2886  Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırma yöntemi ile 3 yıl süreli olarak kiraya verilecektir. İhale 12 Eylül 2019 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

        İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarı %3 oranında olup, tahmini bedeli (kdv hariç) ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir. Kesin teminatı ise geçici teminat bedelinden az olmamak üzere ihale sonucu ortaya çıkacak olan bedel üzerinden  %6 oranında hesaplanacaktır.

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE İHALEYE VERİLECEK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

S.No

Adres

Yer

Muhammen Bedel (Kdv Hariç)

Geçici Teminat Tutarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

15 Temmuz Şehitler Parkı

33,55 m² Büfe

48.780,00 ₺

1.463,40 ₺

12.09.2019

14:00

2

15 Temmuz Şehitler Parkı

109,00 m² Kafeterya

145.800,00 ₺

4.374,00 ₺

12.09.2019

14:30

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

 

·      Gerçek Kişiler İçin;

a)     Kanuni ikametgâh belgesi

b)    Nüfus cüzdan sureti

c)     2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)

d)    İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.

e)     2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları.

 

·      Tüzel Kişiler İçin;

a) Vergi Levhası

b) Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,

c) Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

d) Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

f) 2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)

                  g) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.

h)    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları.

 

 

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

 

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görebilir. İhaleye katılım için doküman satın alınması zorunludur. İhale dokumanı 50 TL’dir. İlan olunur.                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       Dr. Faruk ÖZLÜ

                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı       
Bu haber 31.08.2019 11:27:57 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

düzce
düzcedamla

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Taşköprü Gümüşova’da oynayacak

 • Bizim kızlara nazar değdi

 • Düzce hafta sonu maç başı

 • Temsilcilerimiz için BAL gibi hafta

 • Yedigöller’i resmettiler

 • Acilde inceleme yaptı

 • Sel yardımı için plaketli teşekkür

 • Parklarda bakım başlıyor

 • DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ

 • Köylerinde çöp istemiyorlar

 • Bağlantı yolunda çalışma başladı

 • İnşaat halİndeki okullar için harekete geçti

 • AKIN Ziraat bitki ve peyzaj fuarında!

 • Kasapoğlu ailesinin mutlu günü

 • Barış Pınarı Harekatında yaralanmıştı

 • Rektör Çakar'dan organ bağışı çağrısı

 • Yokuş aşağı giden tır otomobile çarptı

 • Uyku Apnesini engelleyen yastık birinci geldi

Benzer Haberler