Resmi İlanlar

İnşaat ihalesi ilanı

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi İlanı

İnşaat ihalesi ilanıARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:1)

İLİ:Düzce 

İLÇESİ:Merkez     

MAHALLESİ:Kiremitocağı Mah.  

ADA:  

PARSEL:530   

YÜZÖLÇÜMÜ:4.999,37   

CİNSİ: Arsa

İMAR DURUMU:Sosyal Kültürel Alan     

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ:13.565.744,57 TL

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo:2)

İLİ       İLÇESİ    MAHALLESİ   ADA  PARSEL   YÜZÖLÇÜMÜ   CİNSİ                                 İMAR DURUMU    TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
Düzce  Merkez    Kültür            11     52          1.447,46        Arsa                                      Ticari+ Konut            8.322.895,00 TL
Düzce  Merkez    Kültür            42     6            1.080,02       Bahçeli KargirEv ve Odunluk     Ticaret                     5.593.174,00 TL

1-Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 08/03/2019 tarihinde saat 10.30 de Düzce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında toplanacak Komisyon marifetiyle Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
2-Tablo-1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Tablo-1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ( Çevre Düzenlemesi+KDV dahil) 13.565.744,57 TL maliyetli (038-MEB_150 Revize edilerek 100 yatak kapasitesine indirilmiş haline karşılık) Tablo-2 de belirtilen ve toplam 13.916.069,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Yapılacak okulun toplam inşaat bedelleri olan  13.565.744,57 TL ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların tahmini bedeli olan 13.916.069,00 TL arasında Hazine lehine meydana gelen 350.324,43 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3-Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
4- Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listeis dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik,mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlanması ve bu süre içeresinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.
5-Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 730 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
6-Geçici teminat bedeli 2.087.860,35 TL dir.
7-Arsa karşılığı inşaat yapılacak taşınmaz için ihale dükümanı bedeli  1.000,00 TL dir.
8-İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
9-Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a)Geçici teminat olan 2.087.860,35 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği,nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c)Tebligat için Türkiyede adres beyanı,
d)İhale dökümanı bedeli olan 1.000,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
e)Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
f)Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),
g)Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,
*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.csb.duzce.gov.tr adreslerinden görülebilir.
Bu haber 07.02.2019 12:46:23 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Erkan Yılmaz ‘dan iddialı sözler

 • UEFA’dan Türk kulüplerine 70 milyon euro!

 • Yazıpınarspor tebrik etti

 • Düzce amatördeki cezalar

 • Düzcespor tesisi yarım kaldı

 • Düzcespor maçından ceza aldı

 • 2018 YILINDA DÜZCE’DE SPOR(ALMANAK )-47

 • MHP’den gövde gösterisi

 • 'Ulaşım sorunlarını çözecekler'

 • Filede 3 hafta sonra

 • Düzcespor yine mağlup

 • Haftanın tüm sonuçları

 • Düzce Belediye şampiyon

 • Bizim kızlar final grubunda

 • Düzcespor maçı yarıda kaldı

 • Geliri kız öğrenciler için harcanacak

 • Jandarma ve polisten karanfil hediyesi

 • Dereci kadınlar gününü unutmadı

Benzer Haberler