Güncel / Gündem

13 milyon liralık proje için ihaleye çıkılıyor

Kiremitocağı mahallesine inşa edilecek öğretmen evi ve akşam sanat okulu için ihaleye çıkılıyor.

13 milyon liralık proje için ihaleye çıkılıyorKiremitocağı mahallesinde 4 bin 999 metrekarelik alanda 13 milyon 565 bin 744 lira bedelle öğretmen evi ve akşam sanat okulu projesi uygulanacak. İhaleyi alacak firma inşaatı 2 yıl içerisinde tamamlayacak.

Arsa karşılığı Milli Emlak Müdürlüğünden devralınan alanda yüklenici firma yer tesliminden itibaren 120 gün içerisinde işe başlayacak. 

İhale 8 Mart 2019 tarihinde saat 10.30’da Düzce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında toplanacak Komisyon marifetiyle Pazarlık usulü ile yapılacak.

Kiremit Ocağı’ndaki arsaya karşılık olarak, Kültür mahallesinde bulunan ve rayiç bedeli 8 milyon 322 bin 895 lira olan arsa ile yine Kültür mahallesindeki 5 milyon 593 bin 174 lira raiç bedelli bin 80 metrekarelik alan Milli Emlak’a devredilecek. 

Taşınmazların bedelleri arasında Hazine lehine meydana gelen 350 bin 324 liralık farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve bu bedel sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecek.

Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacak.

Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listeis dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini zemine uygun olarak hazırlanması, bu süre içeresinde inşaat ruhsatını alması zorunlu.

Yüklenici firma ayrıca projeyi sözleşme tarihinden itibaren 730 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirecek.

İhalede geçici teminat bedeli 2 milyon 87 bin 860 lira olarak belirlendi. 

Arsa karşılığı inşaat yapılacak taşınmaz için ihale dökümanı bedelinin de bin lira olduğu kaydedildi. Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şartı kondu. 

İhaleye katılacak isteklilerden istenen belgeler şöyle sıralandı: 

Geçici teminat olan 2.087.860,35 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği,nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

Tebligat için Türkiyede adres beyanı,

İhale dökümanı bedeli olan 1.000,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),

Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,

*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.csb.duzce.gov.tr adreslerinden görülebilir.
Bu haber 11.02.2019 11:53:29 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Filede 3 hafta sonra

 • Düzcespor yine mağlup

 • haftanın tümsonuçları

 • Düzce Belediye şampiyon

 • Bizim kızlar final grubunda

 • Düzcespor maçı yarıda kaldı

 • Jandarma ve polisten karanfil hediyesi

 • Dereci kadınlar gününü unutmadı

 • Orman İşletmesinden jest

 • Düzce’yi yönetemediklerini İTİRAF ETTİLER

 • Bu kafede servisi robot yapıyor

 • Düzce’de ev satışları düşüşte

 • Cumayeri'nde kadınlar günü etkinliği büyük ilgi gördü

 • Düzce’de ev satışları düşüşte

 • Bu kafede servisi robot yapıyor

 • ‘Niye olmuyor’ değil ‘Nasıl olabilir’

 • Kadınlar günü etkinliği büyük ilgi gördü

 • Bizim kızlar rövanş maçında

Benzer Haberler