Resmi İlanlar

BOĞAZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN SALONUNUN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

İhale ilanı

BOĞAZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN SALONUNUN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İL1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin:

a) Adı : Boğaziçi Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Yazlık Mahallesi, 101. Cad. No: 171 Merkez / DÜZCE

c) Telefon ve Faks numarası : 0(380) 543 4647 – 0(380) 543 4651

d) İlgili personel :İrfan SAĞLAM

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İHALENİN KONUSU:

2.1. Adı: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Şekerpınar Mahallesi 126 Ada 26 Parsel üzerindeki Boğaziçi Düğün Salonu Binasının Kapalı Düğün Salonu kısmının 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun, 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü artırma yöntemi ile 10 ( On ) yıllığına kiraya verilmesi işidir.

2.2. Binanın Evsafi: Bina Boğaziçi merkezinde olup; Kolonsuz 850 m2 alanda 500 kişi kapasiteli, doğal gaz hatlı, aynı katta idari kısım için odaları, Üst Katta gelin odası bulunmaktadır.

3-İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE GECİCİ TEMİNAT TUTARI: ihalenin toplam muhammen bedeli 1.260.000,00 TL. ( KDVHARIÇ ) olup; bu ihaleye ait geçici teminat miktarı 37.800,00 TL'dir.

4-İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Yazlık Mahallesi, 101. Cad. No: 171 Merkez / DÜZCE Belediye Hizmet Binası 2. katında bulunan Konferans Salonunda 10.01.2020 tarihinde saat 15:00'da yapılacaktır. Teklifler en geç 10.01.2020 tarih ve saat 15:00'a kadar aynı adreste bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5-. İHALEYE KATILABİLME SARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

Boğaziçi Belediye Başkanlığı’ndan alınacak olan borcu yoktur belgesi;

5.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) ihaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

5.2. İstekli Tüzel Kişilik ise:

a) isteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

6. Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 100,00 TL'dir

7. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

8.İhale şartnamesinin posta yolu ile satışı yapılmayacaktır.

9. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

10. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen şahıslar, ihalelere girmekten yasaklı olanlar, gerek doğrudan ve gerekse bir vekil aracılığı ile dağıtıma giremezler. Bu yasaklara aykırı olarak dağıtıma girenler, dağıtım hakkı kazanmış olmasalar bile hak sahiplikleri feshedilerek yatırılan tutarlar gelir kaydedilerek kanunun diğer ilgili müeyyideleri tatbik edilecektir.

11. Vergi, resim, harçlar ile sözleşme giderleri katılımcıya aittir.
Bu haber 30.12.2019 17:22:29 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Ahşap ev yandı

 • Çocuk parklarında temizlik devam ediyor

 • Yapılan baskında ortaya çıkanlar şaşırttı

 • Herkesi tarihe tanıklık etmeye davet etti

 • Yağmur suyu ana hat çalışması başladı

 • Öğretim üyeleri lise öğrencileri ile buluştu

 • 'İşçilerden ne için savunma istiyorsunuz?'

 • Azade Ay'dan insan haklarına vurgu

 • Mesleki eğitim alan öğrenciler için uluslararası proje

 • Yeni ürünler geliştirdiler

 • 25 okul birincilik için mücadele etti

 • Çalışma Grupları belirlendi

 • İnme vakalarının hızlı sevki için koordine oldular

 • Özdilek’ten gazetecilere özel kutlama

 • Şahin Hasan’a yardım elini uzattı

 • Güreşçiler birincilik için ter döktü

 • Badminton’un lideri Gümüşova Borsa İstanbul

 • Temel slogan ‘Üretici baş tacı’

Benzer Haberler