T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

Resmi İlanlar

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI ( 2019/627 TLMT.)

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİSatılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Düzce ili Gölyaka ilçesi, Yazlık köyü, Köyiçi(Güney) mevkii, 72 parsel sayılı , 4.100 m2 yüzölçümlü ahşap ev ve fındık bahçesi niteliğindeki taşınmaz satılacak olup bilirkişi raporuna göre; Taşınmazın kuzey ve batı hudutları Yazlık Köyü iç yoluna köy cepheli olup diğer hudutları komşu parseller ile çevrili vaziyettedir.Taşınmaz kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır.Taşınmazın yakın çevresinde mesken olarak kullanılmakta olan yapılar ile fındık bahçesi olarak kullanılmakta olan taşınmazlar mevcut bulunmaktadır. Taşınmazın batı ve kuzey hudutları köy iç yoluna cepheli,diğer hudutları komşu parseller ile çevrili vaziyette bulunmaktadır. Taşınmazköy yerleşik alan dışındadır. Taşınmaz,Köy iç yolu üzerinde olup bu taşınmaz tapu kayıtlarında bulunan ahşap evin yıkılmış olduğu,taşınmazın bir kısmının boşluk geriye kalan kısmının ise kapama fındık bahçesi olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz,eğimli arazi yapısına sahip ve kuru tarım arazisi niteliğinde bulunmaktadır.Ulaşım ve sulama problemi bulunmamaktadır.Taşınmazın kapama fındık bahçesi olarak kullanılmakta olan kısmı üzerinde bulunan fındık ağaçları 4x3 dikim uygulanmak sureti ile dikilmiş ve gençleştirme işlemi tamamlanmış,bakımlı vaziyette bulunmaktadırlar. Arazi olarak m² değerinin fındıklı hali ile 25,00 TLolduğu anlaşılmaktadır.

İmar Durumu : Köy yerleşik alanı sınırlarının dışında kalmaktadır.1/25.000 ölçekli çevre    düzeni planında "Tarımsal nitelikli alanlar" lejantında kalmaktadır. 

Kıymeti : 102.500,00 TL                               Yüzölçümü : 4.100 m2

KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : ----------

1. Satış Günü : 12/11/2019 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 09/12/2019 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Düzce ili Gölyaka ilçesi, Yazlık köyü, Kıran mevkii, 19 parsel sayılı , 7.850 m2 yüzölçümlü fındık bahçesi niteliğindeki taşınmaz satılacak olup bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır.Plansız alanda ve köy yerleşik alan sınırları içinde kalmaktadır.Taşınmazın çevresinde fındık bahçesi olarak kullanılmakta olan taşınmazlar ile mezarlık bulunmaktadır.Taşınmazın ulaşım ve sulama problemi bulunmamaktadır.Taşınmaz Yazlık Köyü İç Yoluna cepheli vaziyette bulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde bulunan fındık ağaçları 3x3 dikim uygulanmak sureti ile dikilmiş ve gençleştirme işlemi tamamlanmış vaziyette bulunmaktadır.Parselin batı hududu Yazlık köyü iç yoluna cepheli vaziyettedir..Taşınmaz eğimli bir arazi yapısına sahip olup kuru tarım arazisi niteliğindedir,ulaşım ve sulama problemi bulunmamaktadır.Taşınmazlar,plansız alanda, köy yerleşik alan içinde kalmaktadır.Arazi olarak m² değerinin fındıklı hali ile 15,00 TL olduğu anlaşılmaktadır.

İmar Durumu : Köy yerleşik alanı sınırlarının içerisinde kalmaktadır.1/25.000 ölçekli imar yönetmeliğinin 56,57 ve 58.maddeleri hükümlerine göre; Emsal:0,50'yi ve Hmax:6,50 metreyi (2 kat)'ı geçmemek şartıyla konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapı yapılabilir. Silo, samanlık, yem deposu vb. yapılar için Hmax ihtiyaç doğrultusunda belirlenir. 

Kıymeti : 117.750,00 TLYüzölçümü : 7.850 m2

KDV Oranı : %18                                         Kaydındaki Şerhler : ------

1. Satış Günü : 12/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 09/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Düzce ili Gölyaka ilçesi, Yazlık köyü, Kıran mevkii, 18 parsel sayılı , 675 m2 yüzölçümlü fındık bahçesi niteliğindeki taşınmaz satılacak olup bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır.Plansız alanda ve köy yerleşik alan sınırları içinde kalmaktadır.Taşınmazın çevresinde fındık bahçesi olarak kullanılmakta olan taşınmazlar ile mezarlık bulunmaktadır.Taşınmazın ulaşım ve sulama problemi bulunmamaktadır.Taşınmaz Yazlık Köyü İç Yoluna cepheli vaziyette bulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde bulunan fındık ağaçları 3x3 dikim uygulanmak sureti ile dikilmiş ve gençleştirme işlemi tamamlanmış vaziyette bulunmaktadır.Kuzey,batı ve doğu hudutlarındaYazlık Köyü İç Yolu mevcut bulunmaktadır.Taşınmaz eğimli bir arazi yapısına sahip olup kuru tarım arazisi niteliğindedir,ulaşım ve sulama problemi bulunmamaktadır.Taşınmazlar,plansız alanda, köy yerleşik alan içinde kalmaktadır.Arazi olarak m² değerinin fındıklı hali ile 15,00 TL olduğu anlaşılmaktadır.

İmar Durumu : Köy yerleşik alanı sınırlarının içerisinde kalmaktadır.1/25.000 ölçekli imar yönetmeliğinin 56,57 ve 58.maddeleri hükümlerine göre; Emsal:0,50'yi ve Hmax:6,50 metreyi (2 kat)'ı geçmemek şartıyla konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapı yapılabilir. Silo, samanlık, yem deposu vb. yapılar için Hmax ihtiyaç doğrultusunda belirlenir.  

Kıymeti : 10.125,00 TLYüzölçümü : 675 m2

KDV Oranı : %18                                                 Kaydındaki Şerhler : ---------

1. Satış Günü : 12/11/2019 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 09/12/2019 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar  vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/627 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/09/2019
Bu haber 5.10.2019 10:04:18 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Ameliyatla hayata döndürüldü

 • 15 Temmuz için anlamlı etkinlikler düzenlenecek

 • Hayırlı olsun dileklerini iletti

 • 23 Nisan İlkokulundan e Twinning başarısı

 • 'Çocuklarla birlikte kamp yapın”

 • Güvenlik dubaları yerleştirildi

 • Millet Bahçesi 300 günde bitecek

 • Su için 100 milyonluk yatırım

 • 21 Ağustos'ta yeni bir dönem başlayacak

 • Düzce’de asker eğlenceleri yasaklandı

 • 1 takım daha ligden çekildi

 • Kiraladıkları bahçede kenevir yetiştirdiler

 • Geçici hayvan bakımevi denetlendi

 • İçme suyu hattı yenileniyor

 • Vali Atay’dan Başkan Şahin’e ziyaret

 • Sarıkaya Mağarasını inceledi

 • Özlü esnafın sorunlarını dinledi

 • Görme engeli öğretmen göreve başladı

Benzer Haberler