54000 LİTRE MOTORİN ( EURODİZEL ) SATIN ALINACAKTIR

Resmi İlanlar

54000 LİTRE MOTORİN ( EURODİZEL ) SATIN ALINACAKTIR

DÜZCE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu 54000 Litre Motorin ( Euro Dizel ) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/524222

 

1-İdarenin

a) Adı

:

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

ŞEREFİYE MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ NO : 99 81100 MERKEZ ÇİLİMLİ/DÜZCE

c) Telefon ve faks numarası

:

3805236146 - 3805237000

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu 54000 Litre Motorin ( Euro Dizel ) Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

DÜZCE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞINA KAYITLI ARAÇ DEPOLARI İLE KURUMUMUZ JENERATÖR DEPOLARINA İHTİYAÇA BİNAEN PEYDER PEY TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE 54.000 LİTRE MOTORİN (EURO DİESEL) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

DÜZCE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU DEMİRBAŞINA KAYITLI ARAÇLARIN DEPOLARI İLE JENERATÖR DEPOLARI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

365 GÜN BOYUNCA İHTİYACA BİNAEN DÜZCE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞINA KAYITLI ARAÇLARIN DEPOLARINA TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE DOĞRUDAN DOLUM YAPILACAKTIR. AYRICA SAYAÇLI BİR TANKER İLE GEREKTİĞİNDE KURUMUMUZDA BULUNAN JENERATÖR DEPOLARINA DOLUM YAPILACAKTIR.AYRCA GEREKTİĞİ TAKDİRDE JENERATÖR DEPOLARINA DOLUM İŞLEMİ KARTLA DA YAPILABİLİR.

d) İşe başlama tarihi

:

01/01/2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.11.2019 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DÜZCE T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1)İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu '' olduğunu gösteren belge
2)İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi ise Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı veya Bayilik Sözleşmesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu haber 25.10.2019 17:46:05 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Otomobil şarampole uçtu

 • Aydınpınar Şelaleleri tıklım tıklım

 • ATV takla attı: 3’ü çocuk 5 yaralı

 • Atay ve Özlü kazı çalışmalarını inceledi

 • İYİ Parti Er ile yola devam dedi

 • Haşereleri uzaklaştıran doğal yöntem

 • 60 kişilik kontenjana 128 kişi başvurdu

 • Düzce Belediyespor satıldı

 • Mustafa Keskin Düzcespor için devrede

 • Kiraladığı otomobilinin içinde ceset buldu

 • CHP heyetinden Hendek'te inceleme

 • Yarışmanın kazananı belli oldu

 • Anaokulu’nda ön kayıtlar başladı

 • İl Kongresi Pazar günü yapılacak

 • Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

 • Otomobil Tıra ok gibi saplandı

 • Düzce itfaiyesi patlama bölgesinde

 • '2 can kaybımız var'

Benzer Haberler