Resmi İlanlar

TAŞINMAZ İRTİFAK İLANI

DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ İRTİFAK İLANI

TAŞINMAZ İRTİFAK İLANIS.No: 1

Taşınmaz no: 81010200135

Mahalle/ Köyü: Çerkez Taşköprü

Cinsi: -

Ada/parsel: DHTA

Yüzölçümü (m2): 33.254,40

Hazine Hissesi (m2): Tam

İrtifak Hakkı Amacı / İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Kısmı (m²) / İrtifak Hakkı Süresi: Konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb.  tesisler yapılmak amacıyla irtifak hakkı tesis edilecektir./  Tamamı / 30 Yıl

Tahmini Bedeli (TL): 55.106,00 TL

Geçici Teminatı (TL): 16.531,80

İhale tarihi ve Saati: 16.08.2018- 10:30

       1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın 30 yıl süreyle tesis edilecek bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51 (g) maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte  Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda  yapılacaktır.

       2- İhaleye katılacak isteklilerin;

      a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birini, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) 

      b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi, tüzel kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden 2018 yılı içinde alınmış sicil belgesi, Tüzel kişilik adına teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesinin, 

     c) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli vekaletname;

 ihale gün ve saatine kadar Düzce Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak İhale Komisyonu Başkanlığına verilmesi veya ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. 

3- İhale şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca taşınmazların mesai saatleri içerisinde zeminde yerleri gösterilebilir.

4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresi ile 0380 512 17 03 numaralı telefondan öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.

 

 
Bu haber 03.08.2018 10:02:26 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Yanmaz İyi Parti’den aday adayı olacak

 • Başkanların Belediye İstişaresi

 • Akçakoca’da muhtarlar günü kutlandı

 • Muhtarlar günü Düzce'de kutlandı

 • Yavru ceylanın hayatını kurtardılar

 • Konuralp sokakları yeniden düzenleniyor

 • Onlarda kanları ile destek oldular

 • Medya Okuryazarlığı Önemli

 • Emniyet'in bahçesine bakım

 • Banklar tamir ediliyor

 • CABOĞLU: ''Muhtarlarımız demokrasi zincirinin ilk halkasıdır''

 • 'Aramızdaki en kuvvetli bağ ve köprü'

 • Ümit Sözen aydınpınarspor'da

 • Yeni Taşköprüspor'da yeni başkan

 • Düzce bölgesi hakemleri koştu

 • Akçakoca Veteranlar ertelendi

 • Düzce Belediyespor’da 2 isim

 • Düzce amatör futbolda ilk cezalar

Benzer Haberler