Resmi İlanlar

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

DÜZCE DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜGÜNCE YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANIS.No: 1, Taşınmaz no:81010112125, Mahalle/ Köyü: Çakırlar Mahallesi, Cinsi: Arsa, Ada:-, Parsel: 551, Yüzölçümü (m2): 3938,71, Hazine Hissesi(m2): Tam, İmar Durumu: Konut alanı, Tahmini Bedeli (TL): 591.000,00, Geçici teminatı (TL): 177.300,00, İhale tarihi ve Saati: 11.07.2018/11.00

S.No: 2, Taşınmaz no:81010112126, Mahalle/ Köyü: Çakırlar Mahallesi, Cinsi: Arsa, Ada:-, Parsel: 552, Yüzölçümü (m2): 6377,20, Hazine Hissesi(m2): Tam, İmar Durumu: Konut alanı, Tahmini Bedeli (TL): 957.000,00, Geçici teminatı (TL): 287.100,00, İhale tarihi ve Saati: 11.07.2018/11.15

S.No: 3, Taşınmaz no:81010112134, Mahalle/ Köyü: Çakırlar Mahallesi, Cinsi: Arsa, Ada:-, Parsel: 560, Yüzölçümü (m2): 7785,38, Hazine Hissesi(m2): Tam, İmar Durumu: Konut alanı, Tahmini Bedeli (TL): 1.168.000,00, Geçici teminatı (TL): 350.400,00, İhale tarihi ve Saati: 11.07.2018/11.30

S.No: 4, Taşınmaz no:81010112135, Mahalle/ Köyü: Çakırlar Mahallesi, Cinsi: Arsa, Ada:-, Parsel: 561, Yüzölçümü (m2): 3537,75, Hazine Hissesi(m2): Tam, İmar Durumu: Konut alanı, Tahmini Bedeli (TL): 531.000,00, Geçici teminatı (TL): 159.300,00, İhale tarihi ve Saati: 11.07.2018/11.45

S.No: 5, Taşınmaz no:81010112093, Mahalle/ Köyü: Beyköy İstiklal Mah., Cinsi: Arsa, Ada:-, Parsel: 1200, Yüzölçümü (m2): 804,20, Hazine Hissesi(m2): Tam, İmar Durumu: Konut alanı, Tahmini Bedeli (TL): 48.252,00, Geçici teminatı (TL): 14.475,00, İhale tarihi ve Saati: 11.07.2018/12.00

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Düzce Milli Emlak Müdürlüğü Müdürlük makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; 

a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı kanunun 25.maddesinde belirtilen değerinden herhangi birisinin ( Banka Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici süresiz limit için olması veya teyit yazısının da ibrazı gerekir.) 

b) Gerçek kişilerin, nüfus cüzdan fotokobisinin ve yasal yerleşim yeri belgesinin (İkametgah il muhaberi) ; tüzel kişilerin ise, siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesinin ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin; ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi aslının, 

c) Gerçek kişilerin adına vekaleten katılacaklar tarafından noter tasdikli vekaletname örneğin ( aslının ibrası gerekmektedir) ; ihale gün ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. ( Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.) 

3- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğü servislerinden ücretsiz olarak görülebilir. İhale günü hariç taşınmazların zeminde yerleri gösterilebilir. ( Müdürlüğümüz imkanları ölçüsünde) 

4- 4706 sayılı Kanunun 5.maddesi gerekğince; satış bedelleri defaten ödenebileceği gibi 5.000 TL’yi aşması ve talep edilmesi halinde satış bedelinin en az 1/4’ü peşin, kalan kısmı kanuni faizi ile birlikte 2 yılda ve eşit taksitlerle ödenebilir. Satış bedellerinin taksitle ödenmesi halinde, borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ancak, kalan taksit tutarı ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun hükümleri uyarınca hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halende tapu ferağı verilecektir. 

5- Satılacak taşınmaz mallar için müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. 

6- Kamisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu taşınmazlar hakkında http:// www.milliemlak.gov.tr ile www.duzcedefterdarligi.gov.tr internet adresinden bilgi alınabilir.

7- Adres: Camikebir mahallesi, Rıhtım caddesi, No:32, Valilik Yerleşkesi A-B-C- Blok  81100 Merkez / Düzce Tel: 0 380 512 1703 Faks: 0 380 523 5619 . İLAN OLUNUR.

 
Bu haber 29.06.2018 13:20:39 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • İşte Düzcespor maçı hakemi

 • SGK teşvik ve destekleri toplantısını gerçekleştirdi

 • Belediye ekiplerinden yaya geçidi çalışması

 • Su damlası miniklerinden hayvan barınağı’na ziyaret

 • Voleybol 1. ligde galibiyet

 • Başkan Ay, yaralı askerleri ziyaret etti

 • Park yasağı olan bölgelere duba çalışması başladı

 • Çuhallı plajı temizlendi

 • Parklar sağlıklı yaşam alanı oluyor

 • Bilgi İşlem Dairesine atandı 

 • ŞÜKRİYE KANDEMİR- KİREMİTOCAĞI MAH.

 • SADİYE KOCABAŞ- SELAMLAR KÖYÜ

 • ÖMER BİRİKTİR- GÖLYAKA

 • TÜRKAN KAYIŞOĞLU- DÜZCE

 • Keskin ailesinin acı günü

 • Ölen kardeşinin kimliğini kullanmış

 • Düzce yine 5 takımla katılacak

 • Vali yaralı askerleri ziyaret etti

Benzer Haberler