Resmi İlanlar

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

resmi ilan
1-Mülkiyeti idaremize ait ilimiz Merkez ilçesi Siyokoğlu köyü 180, 181, 182, 183 ve 184 numaralı taşınmazlar ile Yörükler köyü 994 numaralı taşınmaz 2886  sayılı kanunun 45’inci maddesi uyarınca açık ihale usulü ile satılacaktır.

2-  İhale 14.06.2018 Perşembe günü saat 11.00’de başlamak üzere 5’er dakika ara ile İl özel İdaresi encümen toplantı salonunda yapılacaktır.İhalenin gerçekleşmemesi durumunda aynı şartlarda 21.06.2018 Perşembe günü tekrar yapılacaktır.

3-İşin muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki gibidir.

http://www.duzcedamla.com/images/FotoGaleri/1418_123-183.jpg

4- İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Düzce İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden 50,00TL bedel ile temin edilebilir.

5- 2886 Sayılı kanun gereğince ihalelerden yasaklanan gerçek ve tüzel kişiler bu ihaleye katılamazlar.

6-  İhaleye iştirak etmek isteyenlerin.

a) Satış ihalesine girilecek taşınmaza ait geçici teminatının İl Özel İdaresinin Halk Bankası, Vakıflar Bankası veya Ziraat Bankasındaki hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu.

b) Nüfus cüzdan sureti

c) Tebligat için adres beyanı

d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter tasdikli vekaletname.

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Satış konusu taşınmazın gezilip görüldüğüne,Şartnamenin okunup kabullendiğine ve 2886 sayılı kanunu gereği yasaklı olmadığına ve İdareye  borcu olmadığına dair yazılı imzalı beyan.

g) İhaleye katılacak firma şirket ise,şirketle ilgili belgeleri,

-Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküsü, Vergi Levhası, Ticaret odası kaydı,Yetki belgesi

7- İstenilen belgeler ihale saatine kadar ihale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir.

8- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur. 
Bu haber 04.06.2018 10:52:43 tarihinde eklenmiştir.


Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Özlü “Kasapoğlu ile çalışmayı ben istedim”

 • Karaca ve Koçyazı'da su kesintisi

 • Yeni Sanayi’de renkli anlar

 • Esnafa teşekkür etti

 • 'Kasapoğlu ile birlikte çalışacağız'

 • Çamlıspor’un şampiyonluk kutlamasına katıldı

 • 13 milyon liralık proje için ihaleye çıkılıyor

 • Yürekten gelen ses

 • Maaşını burs olarak dağıtacak

 • Reklam panosu rekabeti

 • Gazeteci İşcan Kültür’e talip

 • Kaza güvenlik kamerasında

 • Düzce'de hakem kursu var

 • Ara transferde Düzcespor rakiplerine geldiler

 • Servis minibüsü lokantaya girdi

 • Başkan Adayı Erdoğan Bıyık kutlamalara katıldı

 • Başkan adayı Özlü Yeni Sanayi’de renkli anlar yaşadı

 • Yeni Taşköprüspor'a ziyaret

Benzer Haberler