Resmi İlanlar

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DÜZCE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANIİLİ :DÜZCE

DOSYA NO :2005/10783-TEVHİT İCRA DOSYA (SGK Bolu İl Müdürlüğü) 2018/07 SATIŞ DOSYA

1- Gayrimenkulun Bulunduğu Adres:Düzce ili, Gölyaka İlçesi, Yazlık Mah.― DÜZCE

2- Gayrimenkulun Durumu ve Özel Nitelikleri:Düzce ili,Gölyaka ilçesi,Yazlık Mah.,tapunun,316 parsel, numarasında kayıtlı Tam Hisse 2.801,00 m2 Tarla― Fındık Bahçesidir ilçe merkezine  2,5 Km’dir.

3- lhalenin Yapılacağı Yer, Gün ve Saat:Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda Cedidiye Mah. Göksel Sok. No:5 DÜZCE

1. Açık Arttırma: 24.04.2018 Saat 10.30 ‐ 10.45 arası

2. Açık Arttırma: 02.05.2018 Saat 10.30 ‐ 10.45 arası

4- Gayrimenkulun Arttırmaya Esas Rayiç Değer : Fındık bahçesi+Tarla değer bedeli: 42.000,00. TL Tam Hisse 2.801,00 m2

5- Arttırmaya Katılacaklardan Alınacak Teminat çeşidi Ve Tutarı : Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin % 7,5’u olan 3.150,00. TL.'si pey akçesinin 6183 sayılı Kanununun 10. maddesinin l ila 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.

6- Gayrimekul üzerindeki Mükellefiyetler ve Henüz Vadesi Gelmemiş Rehinler Hakkında Gerekli  Bilgiler:

7- Hangi Giderlerin Alıcıya Ait Olacağı :% 18 KDV (Maliye Bakanlığınca belirlenen oran değişiklikleri geçerli olacaktır.) Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım Satım Harcı ve Masrafları, Tellaliye Resmi ve Taşınmaz Teslim Masrafları

8- Pey İpotekli borç gözönüne alınmadan sürülür, ancak gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihan ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

9- 1.Arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkül üç defa bağrıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedeli % 75'i olan 31.500,00.-TL.'yi bulması gerekir. Bundan başka kurum alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar mezkür gayrimenkul ile temin edilmiş ise, arttırma bedelinin rüçhanlı alacakların tutarı ile yapılmış ve yapılacak giderleride karşılaması gerekmektedir. Arttırma bedeli bu miktarları bulmazsa en çok arttıranın tahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak arttırmada rayiç bedelin % 40'ı olan

16.800,00.-TL.'yi ve rüçhanlı alacaklar ile takip masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki ; 1. arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise, 2.arttırmada, 6183 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince 1.arttırmadaki şartlar aranacaktır

10- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

11- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir.

12- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya verilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.Aksi takdirde ihale fesh edilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Bu kez gayrimenkul masrafları ve rüçhanlı alacakları toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur. Faiz % 5 'ten hesap edilir.

13- Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresi bilinmeyenler için (Takyidatı olan,borçlu,alacaklı,3.şahıs hissedar,irtifa hakkı sahipleri ve tüm ilgililer)içinde tebliğ yerine geçeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

Yukarıda yazılı hususlardan başka bilgi almak isteyenler 2005/10783 İcra Takip Dosyasından ve 2018/07 Satış dosyasından ayrıca Düzce SGK İl Müdürlüğü İcra servisine müracaat edilebilir.

 
Bu haber 04.04.2018 09:54:16 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Uzmanlardan sağlıklı psikoloji için 10 altın kural

 • TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 • Kışlık odun için ormana gitti bacağını kesti

 • Off-Roadçıların çamurla mücadelesi nefesleri kesti

 • Elektrikli bisiklet, minibüs ve otomobil çarpıştı: 11 yaralı

 • Yargıtay polisleri haklı buldu

 • Vee bir zamanlar (Gökspor 1974)

 • Düzce’den takım katılmamıştı

 • Kupa sponsoru oldu

 • Düzcespor ceza aldı

 • Düzce Birinci Amatörde kura gecesi

 • Bu ürünler Düzcespor taraftarını bekliyor

 • Amatörde tüm sonuçlar ve goller

 • Düzcespor Kastamonuspor'u yendi

 • Filede kötü başladık

 • Düzcespor yenildi

 • Çocuk nefrolojisi bölümü açıldı

 • Kanserden değil geç kalmaktan kork

Benzer Haberler