Resmi İlanlar

Kiralama ilanı

KÜLTÜR VE UZUNMUSTAFA MAHALLELERİNDE BULUNAN 2 ADET PARK VE MÜŞTEMİLATININ KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI

Kiralama ilanıMülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı yasanın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü arttırma ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. 

İhale 28 Eylül 2017 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Kiraya verilecek olan taşınmazların geçici teminat tutarları aşağıdaki gibidir. Kesin teminatı ise geçici teminat bedelinden az olmamak üzere ihale sonucu ortaya çıkacak olan aylık kira bedeli üzerinden bir yıllık tutarın %6 oranında hesaplanacaktır.

S.No: 1

Açıklama: Kültür Mah. Mansur Bayram Cad.(İnönü̈ Parkı)

İhale Saati: 15:00

Aylık Tahmini Kira Bedeli (KDV Hariç): 13.000,00TL

Geçici Teminat Tutarı: 15.600,00TL

S.No: 2

Açıklama: Uzunmustafa Mah. Uzunmustafa Cad.(Konak Gazinosu)

İhale Saati:16:00

Aylık Tahmini Kira Bedeli (KDV Hariç): 6.000,00TL

Geçici Teminat Tutarı: 7.200,00TL

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

*Kanuni ikametgah belgesi (Tüzel kişilerde aranmaz)

*Düzce Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi.

*2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat. 

Tüzel Kişiler İçin;

*Vergi Levhası

*Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,

*Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

*Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

*İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ilgili maddesinde belirtilen şahıslar, ihalelere girmekten yasaklı olanlar, gerek doğrudan gerekse bir vekil aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu kiralamaya ait daha önce yapılmış ihalelere katılmış, uhdesi üzerinde kalmış fakat sözleşme tanzim etmediğinden ötürü ihale yasaklısı ilan edilme surecinde olanlar da ihaleye katılamaz. Bu yasaklara aykırı olarak ihaleye girenler, kazanmış olmasalar bile hak sahiplikleri feshedilerek yatırılan tutarlar gelir kaydedilerek kanunun diğer ilgili müeyyideleri tatbik edilecektir.

Düzce Belediyesi; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale için gerekli dokümanlar Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülüp temin edilebilir. Katılımcılar bu şartname hükümlerince hazırladıkları belgeleri "Alındı Belgesi" karşılığında ihale tarih saatine kadar Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Teslim edilen belgeler hiçbir sebeple geri alınamayacaktır.

Sözleşme için tahakkuk edecek tüm vergi, resim, harçlar ve sözleşme giderleri başvuru sahibine aittir. Düzce Belediyesi, çalışma şekil ve şartlarını, işleticilerin ve personelinin uyması gereken kuralları düzenlemeye yetkilidir. İhaleyi kazananlar bu düzenlemeler ile sonradan değiştirilen veya yeniden yapılan düzenlemelere ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

İhale kararı; karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İhaleyi alan iştirakçi ihale kararının kendisine tebliğini izleyen 15 gün içerisinde kesin teminatını yatırmak ve yine aynı süre içinde sözleşme yapmak zorundadır.

İhale aylık kira bedeli üzerinden açık teklif usulü arttırma yöntemi ile alındı sıra numarasına göre gerçekleştirilecek olup, idare istediği anda ihale için son teklifleri kapalı olarak isteyebilir. Kapalı olarak istenen fiyatların aynı olması halinde kura ile belirleme yapılacaktır.

Her türlü yapım, bakım, onarım ve iyileştirme işi Belediye Başkanlığı onayına tabidir. Önceden onay alınmadan hiçbir iş yapılamaz. Onayı alınmış faaliyetler bedelsiz olarak gerçekleştirilerek sözleşme süre sonunda yine bedelsiz olarak teslim edilecektir.

İdarece bir fiyat tarifesi önerilmesi halinde bu fiyatlar uygulanacaktır.

 
Bu haber 12.09.2017 10:32:46 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • 24 Haziran 2018 seçimi

 • Oy verme işlemi sona erdi!

 • Vali eşi ve kızı ile oy kullandı

 • Sonuçların hayırlı olmasını dilediler

 • Yığılca Belediyesi seçimde de teyakkuzda

 • Bakan Özlü, oyunu Düzce’de kullandı

 • Ters şeride uçtular

 • Seçim günü feci kaza

 • Tarihî seçim

 • KOAH hastası vatandaş oyunu evinde kullandı

 • Makedonyalı Betim Düzce'de şifa bulacak

 • 4 aracı kullanılamaz hale getirdi

 • Yasin Aydın Gözüyle Antrenör

 • Dolapçıoğlu Antrenörler Gününü kutladı

 • Cumartesi Düzce’de futbol

 • Takımı satın aldı

 • Düzcespor’a 200 bin TL

 • Düzcespor eski teknik sorumlusu imzaladı

Benzer Haberler