Resmi İlanlar

DÜZCE BELEDİYESİ

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS VE İLÇELER TERMİNALİ 3 ADET İŞLETMECİLİĞİN KİRALAMA İHALESİ İLANI

DÜZCE BELEDİYESİDüzce Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminalinde bulunan 3 adet bilet satış gişesi; 2886 Sayılı yasanın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü arttırma yöntemi ile 10 yıl süreyle kiraya verilecektir

İhale 12 Ekim 2017 Perşembe günü aşağıda yazılı saatlerde Düzce Belediyesi merkez hizmet binasında Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleye ilişkin bedeller aşağıda olduğu gibidir. İhale; Çalışma Ruhsat Bedeli üzerinden artırım yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

S.NO:1

CİNSİ:Bilet Gişesi

NO:Z/7

ALANI (m2):15.50m2

İhale Saati:15.00

AYLIK KİRA BEDELİ (KDV HARİÇ):2,565.00

ÇALIŞMA RUHSAT BEDELİ (KDVHARİÇ): 150,000.00

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:15,000.00

S.NO:2

CİNSİ:Bilet Gişesi

NO:Z/10

ALANI (m2):15.50m2

İhale Saati:15.15

AYLIK KİRA BEDELİ (KDV HARİÇ):2,565.00

ÇALIŞMA RUHSAT BEDELİ (KDVHARİÇ): 150,000.00

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:15,000.00

S.NO:3

CİNSİ:Bilet Gişesi

NO:Z/11

ALANI (m2):15.50m2

İhale Saati:15.30

AYLIK KİRA BEDELİ (KDV HARİÇ):2,565.00

ÇALIŞMA RUHSAT BEDELİ (KDVHARİÇ): 150,000.00

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:15,000.00

1- İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

*Bilet satış gişeleri için halen geçerli Karayolu Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi (F1-F2)

*Kanuni ikametgah belgesi (Tüzel kişilerde aranmaz)

*Düzce Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi

*2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat 

Tüzel Kişiler İçin;

*Vergi Levhası

*Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,

*Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.(İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

*Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

*İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen şahıslar, ihalelere girmekten yasaklı olanlar, gerek doğrudan ve gerekse bir vekil aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu yasaklara aykırı olarak ihaleye girenler, kazanmış olmasalar bile hak sahiplikleri feshedilerek yatırılan tutarlar gelir kaydedilerek kanunun diğer ilgili müeyyideleri tatbik edilecektir.

3- Düzce Belediyesi; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

4- İhale için gerekli dokümanlar Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülüp temin edilebilir.

5- Sözleşme için tahakkuk edecek tüm vergi, resim, harçlar ve sözleşme giderleri başvuru sahibine aittir.

6- Düzce Belediyesi, çalışma şekil ve şartlarını, işleticilerin ve personelinin uyması gereken kuralları düzenlemeye yetkilidir. İhaleyi kazananlar bu düzenlemeler ile sonradan değiştirilen veya yeniden yapılan düzenlemelere ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

7- Katılımcılar bu şartname hükümlerince hazırladıkları belgeleri "Alındı Belgesi" karşılığında İhale tarih saatine kadar Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Teslim edilen belgeler hiçbir sebeple geri alınamayacaktır. 

8- İhaleye; bilet gişeleri için F1-F2 yetki belgesi sahipleri katılabilecektir.

9- İhale; Çalışma Ruhsat Bedeli üzerinden artırım yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. İdare istediği anda ihale için son teklifleri kapalı olarak isteyebilir. Kapalı olarak istenen fiyatların aynı olması halinde kura ile belirleme yapılacaktır.

10- İşletmeler yazılı amaçları haricinde kullanılmayacaktır.

11- Terminal işletmeciliği idare tarafından gerçekleştirilecek olup; aydınlatma, ısıtma/soğutma, temizlik, güvenlik vb. gibi hizmetleri kapsayan ortak giderler ihaleyi alan işletmeciler tarafından ortaklaşa ödenecek olup söz konusu aidatlar hiçbir suretle aksatılmayacaktır.

12- Kira bedelleri 3’er aylık dilimler halinde Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında ödenecektir. İlgili ayın kirası ait olduğu ayın 7’sine kadar ödenecektir. Ayın 7’si tatile rastlarsa takip eden mesai günü mesai sonuna kadar ödenecektir. Aksi takdirde kira gecikme zammı ile beraber ödenecektir. 6183 Sayılı Kanun’ un 51. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı’nca tespit edilen oranlar esas alınacaktır. Kira ödemeleri yer teslimi ile başlayacaktır.

13- İhale sonucu ortaya çıkacak Çalışma Ruhsat Bedeli 4 eşit taksite bölünecektir. Sözleşme esnasında ilk taksit peşinat olarak ödenecek olup kalan taksitler sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden aydan başlamak üzere her ayın son takvim gününe kadar Düzce Belediyesine ödenecek şekilde tahakkuk edecektir. İlgili aylık taksitlerin gecikmesi halinde; 6183 Sayılı Kanunun 51.maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı’nca tespit edilen oranlarla hesaplanan gecikme zammı ile beraber ödenecektir.

14- İhale sonucu ortaya çıkacak Çalışma Ruhsat Bedeli ve KDVsi kadar; 2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen niteliklerde “Kesin Teminat” alınacaktır. Bu teminatın süresi en az 24 ay olacaktır. Çalışma ruhsat bedeli taksitlerinin ödenerek bitirilmesi halinde söz konusu teminat iade edilerek yerine iki yıllık kira bedeli tutarında sözleşme süresi sonuna kadar geçerli kesin teminat alınacaktır. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler (2886 sayılı kanunun 26. maddesi)

* Türk Parası.

* Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.

* Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

* Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

* Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

15- Aylık kira bedeli; söz konusu terminale otoban bağlantısı gerçekleştirilene kadar %25 indirimli uygulanacaktır.

 
Bu haber 21.09.2017 18:24:02 tarihinde eklenmiştir.İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • MÜSİAD Başkanı Pehlivan, “Devletimizin yanındayız”

 • Fındık serildi sıra fiyatında

 • Düzce’deki parklar kentin çehresi değişiyor

 • Valilikten pat pat açıklaması

 • Düzceli bilardocu Savaş Bulut 3. oldu.

 • Düzceli Taekwondocular 2 madalya ile döndüler

 • Düzce Üniversitesi Senatosu “Türk Lirası ile yatırımlarımız canlandırılmalıdır”

 • Düzce’de Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

 • Ormanlık alanda çıkan yangında iki dönüm mera alanı yandı

 • 210 gram Kubar esrar ele geçirildi

 • 53 jandarma mensubunun ataması yapıldı

 • İki dönüm mera alanı yandı

 • Karşısında tilkiyi görünce sohbete başladı

 • Kayıp şahıs ölü olarak bulundu

 • Vee bir zamanlar... (BİR ŞEHİR 3 İNSAN)

 • Hoş geldin kaptan

 • Mustafa Yavuz Elit Akademi’de

 • Burhaniye Cami değişiyor

Benzer Haberler