Resmi İlanlar

6 ADET İŞYERİ KİRAYA VERİLMESİ

DÜZCE BELEDİYESİ 6 ADET İŞYERİ KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI
Düzce Belediyesi Mezbahası içerisinde bulunan 6 adet işyeri; belirtilen faaliyet alanında işletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü Arttırma” usulü ile 3 yıl süreli kiraya verilecektir.

1- İhale 22 Ağustos 2017 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Hizmet Binasında Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- Kiraya verilecek olan işyerlerinin geçici teminatı tahmini bir yıllık kira bedelinin %3' ü olup, kesin teminatı ise ortaya çıkacak olan aylık kira bedeli üzerinden bir yıllık tutarın %6' sıdır. Kiraya verilecek işyerlerinin aylık (KDV Hariç) tahmini kira bedeli ve geçici teminatı aşağıda olduğu gibidir.

3- İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgah belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.(İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

* İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

* İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)

* Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa fax numarası (Bu adrese yazı ve fax ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

* İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi,

4- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5- İhaleyi alan iştirakçi ihale kararının kendisine tebliğini izleyen 15 gün içerisinde kesin teminatını yatırmak ve yine aynı süre içinde sözleşme yapmak zorundadır.

6- 31.12.2017'e kadar kira bedeli ihale bedeli olup; 2018 yılı ve sonrası için kira bedeli mali yıl başlarında Belediye Encümeni tarafından belirlenecektir.

7- Vergi, resim, harçlar ile sözleşme giderleri kiracıya aittir.

8- İhaleye ilişkin şartname Veteriner İşleri Müdürlüğünden görülüp temin edilebilir. Katılımcılar ihale saatine kadar gerekli evraklarını “Alındı Belgesi” karşılığından Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edebilirler. Teslim edilen evraklar kesinlikle geri alınamaz. 
Bu haber 18.08.2017 12:29:44 tarihinde eklenmiştir. Toplam okunma sayısı :İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Kaldirik otu şifa kaynağı

 • Özlü: 'CHP’de bir şans görmüyorum'

 • Öğrenciler Türkiye’yi tanıyor

 • Piknik yapan aile dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

 • Gündüz festival alanında vatandaşlarla bir araya geldi

 • AK Parti’de temayül heyecanı

 • Kader maçı için heyecan dorukta

 • 1. Grupta 34. Hafta

 • Düzcespor sezonu bitiriyor

 • Sessizlerin Bursa deplasmanında

 • Potada sezonu 13. bitirdik

 • Rakibimiz kongresini yaptı

 • Rakibimiz teknik adamları üzgün

 • Başkan Leblebici’den önemli açıklamalar

 • Play Off’lar nasıl oynanacak?

 • Düzce amatörde 12 karşılaşma

 • Düzcespor yenerse cuma günü

 • Erbaaspor maçına tanıdık hakem

Benzer Haberler