Darbenin imamı...
Halk Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak için ayaklanmasaydı, bugün çok başka bir ortamda olacaktık. Düşünmek bile istemiyorum. 

Kendini mehdi ilan eden birinin yönetimi ele aldığını düşünün, kendine göre bir din yaratacaktı ve kurallarını kimbilir nasıl koyacaktı. Önceki yazımda bir iki örnek vermiştim.

Din üzerinden siyaset insanları etkilemek için kullanılmaktadır. İnsanların inançlarını sömürüdür bu. Derlerki; herkes inancını özgürce yaşayacaktır. Kimse kimsenin inancına karışmayacaktır. O tarihlerde hareketli böyle bir propaganda vardı. Merak edip, sormuştum.

Bu nasıl olacak ? Dedi ki, “Bir kişi Müslüman değilse ona karışmayacağız. Ama Müslümansa kurallara uyacak... “

Bu kuralları kim koyacak dedim, “Orasını karıştırma” dedi.

Bizim dinimiz İslam’dır. Müslüman İslam Dinine inanandır. Ama “Müslümanlık” diye ayrı din yaratıldı. Kendini din adamı diye tanıtan herkes bir kural koydu. Sayıları 20’nin üzerinde olan cemaatlerle İslam Dini parçalara bölündü.

Dinde yeni bir kural uydurmak “şirk”tir. İslam’da en büyük ve affı olmayan bir suçtur bu.

Osmanlı 1. Murat’tan sonra Şeyhülislamların fetvaları yüzünden giderek geriledi ve sonunda yıkıldı. Padişahlar Şeyhülislamlara danışmadan icraat yapmadılar.  Örneğin, ulemalar “Kur’an harflerini  gavür icadı ile mi basacağız” diye matbaanın getirilmesine karşı çıktılar.

İslam Medeniyeti 1200’lü  yıllara kadar altın çağını yaşadı. İbni Haldun gibi düşünürler akli bilimlerin yerine nakli bilimleri getirmeyi savundular. Yani dini esasların kalkınmada daha etkili olacağını yazdılar. 

Oysa o yıllarda geri kalmış Avrupa halkları klisenin yönetimden ayrılmasını ve bağımsız olmasını istediler. Fransa’da başlayan bu düşünce giderek Avrupa ülkelerine yayıldı. Halk isyanlarla kliselerin yönetimde söz sahibi olmasını engellediler. Bundan sonra da Kliselerin saygınlığı arttı ve kalkınma hızlandı.

15 Temmuz’u bu bakımdan önemsiyorum. Türk Halkı, Dinine, Demokrasiye ve Cumhuriyete sahip çıktı. Bundan böyle de her türlü darbenin karşısında olacağını gösterdi.

Yolumuz açık olsun Türkiye.


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları